Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése – GINOP-2.3.4-15

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen az NKFI Hivatal által kiadott támogató KFI szempontú szakpolitikai véleménnyel, amelyhez 2016. február 1-től 2016. március 21-ig lehet benyújtani a dokumentumokat.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2016. április 4-től 2018. április 4-ig lehetséges. Ezen belül az első benyújtási szakasz határideje 2016. május 23., ezt követően újabb benyújtási szakasz megnyitására csak akkor kerülhet sor, ha az első szakaszban a támogatási keret nem merült ki.

A pályázati felhívás célja

 • a valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítása az adott szakterület kiváló kutatóintézményeivel való együttműködésben 
 • a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztése ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti formában, amelyben a létrehozott KFI kapacitással versenyképes termékek és szolgáltatások jönnek létre

A pályázók köre

A felhívásra csak konzorciumi formában lehet pályázni, a konzorciumvezető kizárólag felsőoktatási intézmény lehet. A konzorciumi tagok székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének a Közép-Magyarország régió területén kívül kell lennie.

Pályázhatnak:

 • magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és legalább 1 főt foglalkoztatnak;
 • költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a törvény szerint kutatóhelynek minősülnek;
 • kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok a felhívásban részletezettek szerint;
 • egyházi illetve magán felsőoktatási intézmények..

A támogatható célkitűzések köre

A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (Nemzeti S3) megjelölt ágazati prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag a kutatás-fejlesztési jogcím támogatható):

 • K+F projekthez nyújtott támogatás keretében alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 80%-a); 
 • de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen a projekt előkészítésével, projektmenedzsmenttel, a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenység;
 • kutatási infrastruktúrához nyújtott, illetve regionális beruházás keretében eszközök és immateriális javak beszerzése, épületek építése, korszerűsítése, bővítése (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 40%-a);
 • szolgáltatás keretében eljárás-innováció (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 5%-a)..

A támogatás főbb feltételei

 • A konzorcium tagjai vállalják a kutató-fejlesztő létszám meghatározott mutatók szerinti növelését és a projekt eredményeire épülő üzleti terv összeállítását, valamint a pályázati kiírásban részletezettek közül további három választható vállalás teljesítését a publikációk számának növelése, iparjogvédelmi bejelentés, tesztelt prototípus előállítása és annak hasznosítására önálló vállalkozás létrehozása, illetve a doktoranduszi kutatások terén.
 • A pályázónak rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével.
 • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.
 • A konzorciumvezető felsőoktatási intézmény a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot (FIEK) rektori irányítással működő intézményi központként hozza létre..

Az igényelhető támogatás mértéke

A „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című (GINOP-2.3.4-15) pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25 milliárd forint. Pályázónként 4-8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a támogatás intenzitása a projekt jellegétől függően változik.

A pályázati felhívás teljes szövege elérhető az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57139

Tájékoztató versenypályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

2016. február 19.
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése – GINOP-2.3.4-15
Program meghirdetése:
2015. december 23.
Végső beadási határidő:
2018. április 04.
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése – GINOP-2.3.4-15

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen az NKFI Hivatal által kiadott támogató KFI szempontú szakpolitikai véleménnyel, amelyhez 2016. február 1-től 2016. március 21-ig lehet benyújtani a dokumentumokat.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2016. április 4-től 2018. április 4-ig lehetséges. Ezen belül az első benyújtási szakasz határideje 2016. május 23., ezt követően újabb benyújtási szakasz megnyitására csak akkor kerülhet sor, ha az első szakaszban a támogatási keret nem merült ki.

A pályázati felhívás célja

 • a valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítása az adott szakterület kiváló kutatóintézményeivel való együttműködésben 
 • a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztése ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti formában, amelyben a létrehozott KFI kapacitással versenyképes termékek és szolgáltatások jönnek létre

A pályázók köre

A felhívásra csak konzorciumi formában lehet pályázni, a konzorciumvezető kizárólag felsőoktatási intézmény lehet. A konzorciumi tagok székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének a Közép-Magyarország régió területén kívül kell lennie.

Pályázhatnak:

 • magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és legalább 1 főt foglalkoztatnak;
 • költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a törvény szerint kutatóhelynek minősülnek;
 • kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok a felhívásban részletezettek szerint;
 • egyházi illetve magán felsőoktatási intézmények..

A támogatható célkitűzések köre

A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (Nemzeti S3) megjelölt ágazati prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag a kutatás-fejlesztési jogcím támogatható):

 • K+F projekthez nyújtott támogatás keretében alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 80%-a); 
 • de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen a projekt előkészítésével, projektmenedzsmenttel, a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenység;
 • kutatási infrastruktúrához nyújtott, illetve regionális beruházás keretében eszközök és immateriális javak beszerzése, épületek építése, korszerűsítése, bővítése (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 40%-a);
 • szolgáltatás keretében eljárás-innováció (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 5%-a)..

A támogatás főbb feltételei

 • A konzorcium tagjai vállalják a kutató-fejlesztő létszám meghatározott mutatók szerinti növelését és a projekt eredményeire épülő üzleti terv összeállítását, valamint a pályázati kiírásban részletezettek közül további három választható vállalás teljesítését a publikációk számának növelése, iparjogvédelmi bejelentés, tesztelt prototípus előállítása és annak hasznosítására önálló vállalkozás létrehozása, illetve a doktoranduszi kutatások terén.
 • A pályázónak rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével.
 • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.
 • A konzorciumvezető felsőoktatási intézmény a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot (FIEK) rektori irányítással működő intézményi központként hozza létre..

Az igényelhető támogatás mértéke

A „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című (GINOP-2.3.4-15) pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25 milliárd forint. Pályázónként 4-8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a támogatás intenzitása a projekt jellegétől függően változik.

A pályázati felhívás teljes szövege elérhető az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57139

Tájékoztató versenypályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

2016. február 19.
Kapcsolat
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500