Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram – GINOP-8.1.1-16
A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacra vitelét eredményezheti.

Kérelem benyújtása

A kérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. A kérelem benyújtásához szükséges csatolni az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által kiállított támogató, úgynevezett innovációs szakpolitikai véleményt.

Kölcsönfelvevők köre

Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező kis- és közép- és nagyvállalkozások (nagyvállalat abban az esetben adhat be kérelmet, ha a abban bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a kkv-k hogyan részesülnek, illetve ha már a kérelem benyújtásakor nemzetközi jelenlétet mutat fel). A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

Rendelkezésre álló keretösszeg, igényelhető összeg

A rendelkezésre álló keretösszeg 32 milliárd Ft, amelyből ügyletenként minimum 100 millió Ft, maximum 3 milliárd Ft kölcsön igényelhető 0%/év kamat mellett. 150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás utolsó lezárt teljes évi árbevételének négyszeresét. Saját forrás: legalább 10% (regionális beruházási támogatás esetében legalább 25%).

A kölcsön felhasználása során támogatható tevékenységek

  • Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek
  • Innovációs tevékenységek
  • Termék piacra viteléhez kapcsolódó tevékenységek
  • A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek
  • A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek

Futamidő, a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő

A futamidő max. 15 év, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb 10 év. Rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap (1 Mrd Ft vagy nagyobb hitelösszeg esetén 12 hónappal meghosszabbítható). A projekt megvalósítását a rendelkezésre tartási idő végéig be kell fejezni.

A hitelprogram teljes termékleírása: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vllalatok-k-f-i-tevkenysgnek-tmogatsa-cm-hitelprogram-termkdokumentcija

Az MFB Zrt. oldala: http://www.mfbpont.hu/vallalatok-kfi-tevekenysegenek-tamogatasa-hitelprogram

2017. március 17.
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram – GINOP-8.1.1-16
Program meghirdetése:
2017. február 28.
Végső beadási határidő:
2019. december 02.
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram – GINOP-8.1.1-16
A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacra vitelét eredményezheti.

Kérelem benyújtása

A kérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. A kérelem benyújtásához szükséges csatolni az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által kiállított támogató, úgynevezett innovációs szakpolitikai véleményt.

Kölcsönfelvevők köre

Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező kis- és közép- és nagyvállalkozások (nagyvállalat abban az esetben adhat be kérelmet, ha a abban bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a kkv-k hogyan részesülnek, illetve ha már a kérelem benyújtásakor nemzetközi jelenlétet mutat fel). A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

Rendelkezésre álló keretösszeg, igényelhető összeg

A rendelkezésre álló keretösszeg 32 milliárd Ft, amelyből ügyletenként minimum 100 millió Ft, maximum 3 milliárd Ft kölcsön igényelhető 0%/év kamat mellett. 150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás utolsó lezárt teljes évi árbevételének négyszeresét. Saját forrás: legalább 10% (regionális beruházási támogatás esetében legalább 25%).

A kölcsön felhasználása során támogatható tevékenységek

  • Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek
  • Innovációs tevékenységek
  • Termék piacra viteléhez kapcsolódó tevékenységek
  • A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek
  • A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek

Futamidő, a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő

A futamidő max. 15 év, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb 10 év. Rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap (1 Mrd Ft vagy nagyobb hitelösszeg esetén 12 hónappal meghosszabbítható). A projekt megvalósítását a rendelkezésre tartási idő végéig be kell fejezni.

A hitelprogram teljes termékleírása: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vllalatok-k-f-i-tevkenysgnek-tmogatsa-cm-hitelprogram-termkdokumentcija

Az MFB Zrt. oldala: http://www.mfbpont.hu/vallalatok-kfi-tevekenysegenek-tamogatasa-hitelprogram

2017. március 17.
Kapcsolat
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500