Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Európai uniós forrásból finanszírozott pályázatok
Az Európai Unió a 2014-2020 közötti hétéves költségvetési időszakban megnyíló támogatási forrásai kiemelten ösztönzik az innovációs versenyképesség erősítését. Budapest és Pest megye, tehát a Közép-Magyarország régió (KMR) kivételével – az egész országból pályázhatóak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) forrásai. A Közép-Magyarországi régió számára a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében érhetőek el kutatásfejlesztési célú források. A pályázati felhívások stratégiai megalapozásának, a pályázati koncepciók előkészítésének szakpolitikai felelőse az NKFI Hivatal.

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
2017

KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén – GINOP-2.1.8-17
A felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.

Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében – GINOP-2.1.6-16
A felhívás célja hazai vállalkozások támogatása exportképes új termékek, szolgáltatások és technológiák házon belüli kifejlesztésének ösztönzésével.

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
2016

Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések – VEKOP-2.2.1-16
A felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A pályázati program a közép-magyarországi tudásalapú gazdaság fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - VEKOP-2.3.2-16
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (VEKOP-2.3.2-16) címmel megnyílt az a pályázati felhívás, amely tükörpályázatként a 2015 szeptemberében meghirdetett hasonló célú GINOP-konstrukciót egészíti ki a központi régió pályázóinak szánt 4 milliárdos keretösszeggel.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VEKOP-2.1.1-15
A felhívás a tudásintenzív, innovatív vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. Mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igényelhetnek 50–500 millió forint közötti forrást egyes önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig, esetenként azon túl, a piacra lépésig. Elsősorban olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás – VEKOP-2.3.3-15
A felhívás célja a hazai tudásközpontok versenyképességének, kutatási hatékonyságának megerősítése a kutatási infrastruktúra fejlesztése révén, valamint a nemzetközi együttműködésekben való sikeres magyar kutatói részvétel ösztönzése, különös tekintettel a Horizont 2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai bekapcsolódás növelésére. E célok megvalósítása érdekében a felsőoktatási intézmények, akadémiai és egyéb kutatóintézmények 50–500 millió forint közötti forrásra pályázhatnak.

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
2015

Innovációs ökoszisztéma – GINOP-2.1.5-15
A startup vállalkozások sikeres fejlődéséhez, nemzetközi piacra lépéséhez elengedhetetlen az a támogató szakmai környezet, amelyben a mentorálást, a technológiai fejlesztés és az üzleti terv készítés menedzsmentjét t a finanszírozást nyújtó inkubátorok biztosítják. A felhívás a startup vállalkozások alapítását ösztönző inkubátorok megerősítését célozza, továbbá az innovatív vállalkozások fejlesztését a kezdeti fázisban.

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése – GINOP-2.3.4-15
A felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztése, olyan célzott ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítása által, amely alkalmas az ipari partnerek igényeinek megfelelő KFI kapacitás létrehozására, versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére és termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére. A konzorciumvezető felsőoktatási intézmény a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot (FIEK) rektori irányítással működő intézményi központként hozza létre.

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés – GINOP-2.1.7-15
A felhívás a kutatási eredmények piaci hasznosulását ösztönzi azáltal, hogy a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál: a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A pályázati koncepció kutatásfejlesztési és innovációs szempontú tervezését az NKFI Hivatal végezte.

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15)
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) célul tűzte ki a stratégiai K+F+I hálózatok fejlesztését. Jelen felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzése, üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények elérése érdekében. A felhívás a gazdasági-társadalmi szempontból stratégiai jelentőségű, több szakterületet együttesen érintő összetett feladatok megoldása céljából megvalósítandó kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények létrejöttét támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését ösztönözve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (GINOP-2.3.2-15)
A felhívás célja a hazai stratégiai jelentőségű kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítése, az európai kutatási térben versenyképes kutatási infrastruktúra kialakítása, amelynek révén a kiváló kutatási műhelyek önállóan vagy együttműködésben megvalósítandó kutatási programjai élvonalbeli kutatási eredmények születhetnek.

A „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” c. pályázat (20 milliárd forint, GINOP-2.3.3-15)
A felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra erősítése, nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása. A meghirdetéskor rendelkezésre álló 20 milliárd forintos keret révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban, együttműködésekben való sikeres magyar részvétel, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.

Az „Iparjog” c. pályázati felhívás (1 milliárd forint, GINOP-2.1.3-15)
A Felhívás célja az újító ötletek szellemi tulajdonvédelmének, hazai, illetve nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

A „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása”c. pályázat (50 milliárd forint, GINOP-2.1.1-15)
A pályázaton tudás intenzív és innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatás fejlesztésének támogatására nyerhető forrás, legalább a prototípus vagy demonstrációs fázis eléréséig, illetve esetenként azon túl, a piacra lépésig..

ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (40 milliárd forint, GINOP-2.3.6)
A projekt az európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében (ESFRI) szereplő, Extreme Light Infrastructure (ELI) kutatóközpont magyarországi nagyprojektjét támogatja, amely az infrastruktúra csehországi és a romániai projektjével működik majd együtt. Az ELI-ALPS nagyprojekt megvalósulásával Magyarország és a közép-kelet európai régió is felkerül az "ERA térképre", azaz része lehet az Európai Kutatási Térnek, így hozzájárulhat Európa szerepének növeléséhez a globális K+F szektorban. A projekt sikeres megvalósulása korszakos jelentőségű a teljes magyarországi kutatás-fejlesztési ökoszisztéma számára.

Utolsó módosítás: 2017. november 20.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500