Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)
Pályázat a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatására.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2015. október 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges.

A felhívás alábbi pontjaiban történt módosulás 2016. december 23-án:

 • A 2. pontban történt változás:
  A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. (Hazai innováció támogatása) címe.
  Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 100 millió forint.

 • A 7.2 pontban történt változás:
  Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

A felhívás alábbi pontjaiban történt módosulás 2015. december 14-én:

 • 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
 • 3.5.1 Indikátorok
 • 3.5.3 Kötelező vállalások
 • 4.1.1 Pályázókkal szemben támasztott egyéb feltételek
 • 5.5. Az elszámolható költségek köre
 • 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
 • 12. Csatolandó mellékletek listája

A pályázati felhívás célja

Magánszemélyek és a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve intézmények szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységét támogat a pályázat keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

Magyarországon 1 milliárd euró KFI ráfordításra 158 szabadalom jut, mellyel hazánk az EU-ban a középmezőnybe sorolható. A most meghirdetett pályázat célja, hogy előmozdítsa a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.

A hazai, valamint a külföldi iparjogvédelmi bejelentések és a megadott oltalmak számának növekedése együtt jár a jövőben azzal is, hogy a vállalkozások szellemi javai feltárásra, értékelésre és rendszerezésre kerülnek, és ezáltal lehetőség van ágazatok szerinti szellemitulajdon-portfóliók létrehozására, és ezek versenyképességet erősítő hasznosítására, a tudás alapú termékek és szolgáltatások piaci megjelenésének fokozására.

A pályázók köre

Pályázhatnak:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek
 • közép-magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, költségvetési szervek, ill. azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalat esetében annak közép-magyarországi telephelyei

E pályázati felhívásra konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség. Egy pályázó a futamidő alatt többször is pályázhat, illetve részesülhet támogatásban.

A támogatható célkitűzések köre

A pályázat keretében támogatható:

 • a találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a hazai/és vagy külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, fenntartásával kapcsolatos tevékenység;
 • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
 • európai szabadalom hatályosítása;
 • szellemivagyon-értékeléssel kapcsolatos tevékenység.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a 2015–2017 közötti időszakra összesen 400 millió forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2017. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 100 millió forint.

Pályázónként 0,6-7,1 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 100%.

2018. január 04.
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)
Program meghirdetése:
2015. szeptember 25.
Végső beadási határidő:
. .
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)
Pályázat a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatására.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2015. október 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges.

A felhívás alábbi pontjaiban történt módosulás 2016. december 23-án:

 • A 2. pontban történt változás:
  A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. (Hazai innováció támogatása) címe.
  Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 100 millió forint.

 • A 7.2 pontban történt változás:
  Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

A felhívás alábbi pontjaiban történt módosulás 2015. december 14-én:

 • 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
 • 3.5.1 Indikátorok
 • 3.5.3 Kötelező vállalások
 • 4.1.1 Pályázókkal szemben támasztott egyéb feltételek
 • 5.5. Az elszámolható költségek köre
 • 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
 • 12. Csatolandó mellékletek listája

A pályázati felhívás célja

Magánszemélyek és a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve intézmények szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységét támogat a pályázat keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

Magyarországon 1 milliárd euró KFI ráfordításra 158 szabadalom jut, mellyel hazánk az EU-ban a középmezőnybe sorolható. A most meghirdetett pályázat célja, hogy előmozdítsa a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.

A hazai, valamint a külföldi iparjogvédelmi bejelentések és a megadott oltalmak számának növekedése együtt jár a jövőben azzal is, hogy a vállalkozások szellemi javai feltárásra, értékelésre és rendszerezésre kerülnek, és ezáltal lehetőség van ágazatok szerinti szellemitulajdon-portfóliók létrehozására, és ezek versenyképességet erősítő hasznosítására, a tudás alapú termékek és szolgáltatások piaci megjelenésének fokozására.

A pályázók köre

Pályázhatnak:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek
 • közép-magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, költségvetési szervek, ill. azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalat esetében annak közép-magyarországi telephelyei

E pályázati felhívásra konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség. Egy pályázó a futamidő alatt többször is pályázhat, illetve részesülhet támogatásban.

A támogatható célkitűzések köre

A pályázat keretében támogatható:

 • a találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a hazai/és vagy külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, fenntartásával kapcsolatos tevékenység;
 • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
 • európai szabadalom hatályosítása;
 • szellemivagyon-értékeléssel kapcsolatos tevékenység.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a 2015–2017 közötti időszakra összesen 400 millió forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2017. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 100 millió forint.

Pályázónként 0,6-7,1 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 100%.

2018. január 04.
Kapcsolat
RSS-hírcsatorna
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500