Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Magyar-kínai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (TÉT_17_CN)
A pályázati felhívás célja a magyar-kínai együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatása, az NKFI Hivatal és a Kínai Népköztársaság Tudományos és Technológiai Minisztériuma (Ministry of Science and Technology, MOST) közötti nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési program keretében. A kooperációs kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében a projektek résztvevői saját országukban csak akkor kapják meg a támogatást, ha a másik ország finanszírozó szervezete is a támogatás mellett döntött.

MÓDOSÍTÁS:

2017.01.05: Változások a magyar-kínai TÉT-felhívásban: meghosszabbított beadási határidő, új fókuszterület

 ------------------------------------------

A támogatási kérelmek benyújtásának módja és határideje

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történik. A kitöltő programban véglegesített pályázathoz csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül postai úton is be kell küldeni az NKFI Hivatal címére. A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. január 18-ig lehetséges.

A pályázati felhívás célja

A pályázati felhívás célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-kínai együttműködésben megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként új vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:

 • Biotechnológia
 • Energetika
 • Környezetvédelem
 • IKT (Infokommunikációs technológiák)

A program alapvető célkitűzése a kölcsönös szakmai előnyökre építő, versenyképes magyar-kínai kutatás-fejlesztési és innovációs projektek felkarolása. A projekteknek egyértelmű versenyelőnyt és hozzáadott értéket kell képviselniük. A pályázatot azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind az kínai partnernek saját országában benyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére összesen 200 millió forint keretösszeget biztosít. Pályázónként 20-70 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől és a pályázói körtől függően változik. A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökken.

A pályázók köre

Pályázhat:

 • magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság, illetve EGT-beli székhelyű gazdasági társaság magyarországi fióktelepe, amely rendelkezik legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezet, és nem tartozik az EVA, KATA hatálya alá
 • piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, az EU jogszabálya szerint kutatóhelynek minősülő nonprofit szervezet
 • piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye.

A pályázókkal szemben támasztott további feltételek és a konzorciumokra vonatkozó általános feltételek az Útmutatóban olvashatók.

Támogatható tevékenységek

 • önállóan támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatási, kísérleti fejlesztés
 • önállóan nem támogatható: tájékoztatással, az elért eredmények elterjesztésével, projekt-koordinációval, piacra jutással, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Keretösszeg, igényelhető támogatás

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 200 millió forint keretösszeget biztosít. Pályázónként 20-70 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől és a pályázói körtől függően változik.

2018. január 05.
Magyar-kínai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (TÉT_17_CN)
Program meghirdetése:
2017. december 13.
Végső beadási határidő:
2018. február 09.
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Magyar-kínai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (TÉT_17_CN)
A pályázati felhívás célja a magyar-kínai együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatása, az NKFI Hivatal és a Kínai Népköztársaság Tudományos és Technológiai Minisztériuma (Ministry of Science and Technology, MOST) közötti nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési program keretében. A kooperációs kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében a projektek résztvevői saját országukban csak akkor kapják meg a támogatást, ha a másik ország finanszírozó szervezete is a támogatás mellett döntött.

MÓDOSÍTÁS:

2017.01.05: Változások a magyar-kínai TÉT-felhívásban: meghosszabbított beadási határidő, új fókuszterület

 ------------------------------------------

A támogatási kérelmek benyújtásának módja és határideje

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történik. A kitöltő programban véglegesített pályázathoz csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül postai úton is be kell küldeni az NKFI Hivatal címére. A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. január 18-ig lehetséges.

A pályázati felhívás célja

A pályázati felhívás célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-kínai együttműködésben megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként új vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:

 • Biotechnológia
 • Energetika
 • Környezetvédelem
 • IKT (Infokommunikációs technológiák)

A program alapvető célkitűzése a kölcsönös szakmai előnyökre építő, versenyképes magyar-kínai kutatás-fejlesztési és innovációs projektek felkarolása. A projekteknek egyértelmű versenyelőnyt és hozzáadott értéket kell képviselniük. A pályázatot azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind az kínai partnernek saját országában benyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére összesen 200 millió forint keretösszeget biztosít. Pályázónként 20-70 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől és a pályázói körtől függően változik. A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökken.

A pályázók köre

Pályázhat:

 • magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság, illetve EGT-beli székhelyű gazdasági társaság magyarországi fióktelepe, amely rendelkezik legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezet, és nem tartozik az EVA, KATA hatálya alá
 • piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, az EU jogszabálya szerint kutatóhelynek minősülő nonprofit szervezet
 • piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye.

A pályázókkal szemben támasztott további feltételek és a konzorciumokra vonatkozó általános feltételek az Útmutatóban olvashatók.

Támogatható tevékenységek

 • önállóan támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatási, kísérleti fejlesztés
 • önállóan nem támogatható: tájékoztatással, az elért eredmények elterjesztésével, projekt-koordinációval, piacra jutással, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Keretösszeg, igényelhető támogatás

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 200 millió forint keretösszeget biztosít. Pályázónként 20-70 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől és a pályázói körtől függően változik.

2018. január 05.
A pályázat értékelésének ütemezése
Pályázati e-ügyintézés felület
RSS-hírcsatorna
Kapcsolat
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500