Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP_16), 5. forduló
A 2016 áprilisában meghirdetett pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, valamint egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja az alábbi fókuszterületeken:
  • „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása
  • „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

Az ötödik értékelési fordulóban, a 2017. április 11. és 2017. július 10. között 19 pályázat érkezett be, összesen több, mint 43 millió forintos támogatási igénnyel. A befogadott pályaművek formai ellenőrzése a felhívásban foglaltaknak megfelelően megtörtént. Ezt követően az „A” alprogram esetében a pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési szempontok alapján a kijelölt szakértői csoport tagjai a pályázati kiírásban foglalt kritériumok figyelembe vételével értékelték és rangsorolták a pályázatokat. A „B” alprogram esetében a befogadott és formailag megfelelt pályázatok tartalmi értékelését nemzetközi szakértői csoport végezte az adott program nemzetközi értékelési rendszere szerint, amely alapján kialakította a támogatásra javasolt projektek rangsorát. A pályaművekre, az értékelések és a felállított rangsor ismeretében az Innovációs Testület meghozta döntési javaslatát, amely az „A” alprogram esetében a szakértői csoport, a „B” alprogram esetében a nemzetközi szakértői csoport előterjesztésétől nem tér el.

A befogadott pályaművek formai ellenőrzése után az Innovációs Testület végül 5 pályamű támogatására tett javaslatot, összesen 11 millió forint támogatásigénnyel a következő megoszlásban: „A” alprogram: 6 803 113 forint, „B” alprogram: 4 550000 forint.

2017-BEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (5. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. december 7.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

EU_KP_16-1-2017-0029
Síküveg Kereskedelmi és Feldolgozó Kft.
Innovatív biztonsági üveg kifejlesztése
1 179 467
1 179 467
EU_KP_16-1-2017-0033
Ikontent Digital Europe Online Marketing Tanácsadó Kft.
Akadálymentesítő portál - digitális tartalmak elérésének akadálymentesítése gyengénlátók számára
1 200 000
1 200 000
EU_KP_16-1-2017-0035
Debreceni Egyetem
Onkohematológiai betegségek vizsgálata és az eredmények bioinformatikai módszerekkel való értékelése - konzorcium létrehozása és pályázat beadása a H2020 programba
1 923 646
1 923 646
EU_KP_16-1-2017-0031
Eötvös Loránd Tudományegyetem
H2020 FET OPEN pályázat előkészítése: Kölcsönhatások Összehangolódását és Pszichofiziológiáját Vizsgáló Kutatószövetség (SPIRA)
2 500 000
2 500 000
EU_KP_16-1-2017-0025
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hálózat a gépek és információs rendszerek intelligens és önadaptáló integrálásához
4 550 000
4 550 000
Utolsó módosítás: 2018. január 08.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500