Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - VEKOP-2.3.2-16

Közlemény:

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (VEKOP-2.3.2-16 kódszámú) felhívás keretében a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésére tekintettel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a felhívás 2017. augusztus 8-án, 00:00 órától lezárásra kerül. Támogatási kérelmeket 2017. augusztus 7-én, 23:59-ig lehet benyújtani.

----------------------------------------------------------------------

A pályázati felhívás tükörpályázatként egészíti ki a 2015 szeptemberében meghirdetett hasonló célú GINOP-konstrukciót a központi régió pályázóinak szánt 4 milliárdos keretösszeggel. Ahhoz, hogy a pályázni szándékozó kutatóhelyek benyújthassák projektjavaslatukat az Irányító Hatósághoz, előzetesen az NKFI Hivatal KFI szempontú szakpolitikai véleményét kell kérniük, amire már most lehetőség van az erre szolgáló online felületen.

Pályázhatnak önállóan vagy konzorciumi formában

 • költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező, kutatóhelynek minősülő intézményei
 • állami, egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények 

Egy intézmény egy – önállóan vagy konzorcium vezetőjeként benyújtott – projektjére kaphat támogató szakpolitikai véleményt, ugyanakor konzorciumi partnerként több más projektben is részt vehet.

A támogatható célkitűzések köre

A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (Nemzeti S3) megjelölt ágazati prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag a kutatási jogcím támogatható):

 • kutatási tevékenység 
 • a kutatási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beruházása
 • a kutatási tevékenységgel kapcsolatos projektelőkészítés, projektmenedzsment, és a projekthez fűződő egyéb szolgáltatás igénybevétele, valamint a nyilvánosság biztosítása

A pályázatok benyújtása 2016. augusztus 26-tól a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2018. augusztus 27-ig lehetséges.

A támogatás feltételei
 • A fejlesztés helyszíne kizárólag a támogatást igénylőnek a Közép-Magyarország régió területén (Budapest és Pest megye) bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • A támogatási kérelemnek rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével.
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell a kutató-fejlesztői létszámtartást a projekt befejezése után 36 hónapon át, valamint a pályázati kiírásban részletezettek közül további két választható vállalást kell teljesítenie a kutatói állomány összetétele, tevékenysége, illetve a kutatási eszközök felhasználása terén.
 • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az igényelhető támogatás mértéke

Pályázónként 200-800 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A pályázati felhívás teljes szövege: Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (VEKOP-2.3.2-16)

2018. január 11.
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - VEKOP-2.3.2-16
Program meghirdetése:
2016. július 18.
Végső beadási határidő:
2017. augusztus 07.
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - VEKOP-2.3.2-16

Közlemény:

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (VEKOP-2.3.2-16 kódszámú) felhívás keretében a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésére tekintettel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a felhívás 2017. augusztus 8-án, 00:00 órától lezárásra kerül. Támogatási kérelmeket 2017. augusztus 7-én, 23:59-ig lehet benyújtani.

----------------------------------------------------------------------

A pályázati felhívás tükörpályázatként egészíti ki a 2015 szeptemberében meghirdetett hasonló célú GINOP-konstrukciót a központi régió pályázóinak szánt 4 milliárdos keretösszeggel. Ahhoz, hogy a pályázni szándékozó kutatóhelyek benyújthassák projektjavaslatukat az Irányító Hatósághoz, előzetesen az NKFI Hivatal KFI szempontú szakpolitikai véleményét kell kérniük, amire már most lehetőség van az erre szolgáló online felületen.

Pályázhatnak önállóan vagy konzorciumi formában

 • költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező, kutatóhelynek minősülő intézményei
 • állami, egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények 

Egy intézmény egy – önállóan vagy konzorcium vezetőjeként benyújtott – projektjére kaphat támogató szakpolitikai véleményt, ugyanakor konzorciumi partnerként több más projektben is részt vehet.

A támogatható célkitűzések köre

A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (Nemzeti S3) megjelölt ágazati prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag a kutatási jogcím támogatható):

 • kutatási tevékenység 
 • a kutatási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beruházása
 • a kutatási tevékenységgel kapcsolatos projektelőkészítés, projektmenedzsment, és a projekthez fűződő egyéb szolgáltatás igénybevétele, valamint a nyilvánosság biztosítása

A pályázatok benyújtása 2016. augusztus 26-tól a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2018. augusztus 27-ig lehetséges.

A támogatás feltételei
 • A fejlesztés helyszíne kizárólag a támogatást igénylőnek a Közép-Magyarország régió területén (Budapest és Pest megye) bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • A támogatási kérelemnek rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével.
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell a kutató-fejlesztői létszámtartást a projekt befejezése után 36 hónapon át, valamint a pályázati kiírásban részletezettek közül további két választható vállalást kell teljesítenie a kutatói állomány összetétele, tevékenysége, illetve a kutatási eszközök felhasználása terén.
 • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az igényelhető támogatás mértéke

Pályázónként 200-800 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A pályázati felhívás teljes szövege: Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (VEKOP-2.3.2-16)

2018. január 11.
Kapcsolat
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500