Pályázatok
Kutatás-fejlesztési statisztikák
2017. október 13.
Megjelentek a Központi Statisztikai Hivatal 2016-ra vonatkozó végleges statisztikai adatai a hazai kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység jellemzőiről. A közölt adatsorokból a korábban közölt gyorsjelentés statisztikáit megerősítve, további részletek ismerhetők meg, többek között, a hazai K+F ráfordítás és tudományterületek szerinti megoszlásáról. A hazai kutatás-fejlesztést ösztönző forrásbőség hatása hosszabb távon jelenhet meg az adatokban.
2017. augusztus 01.
A KSH 2016-ra vonatkozóan előzetes adatokat közölt a hazai kutatás-fejlesztési tevékenység jellemzőiről: a K+F ráfordítás összegéről, a K+F ráfordítás bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított arányáról, a ráfordítás források szerinti megoszlásáról, ezen belül a vállalkozások, illetve a központi költségvetés K+F ráfordításának mértékéről, továbbá a kutató-fejlesztő helyek számáról és a kutatói létszám alakulásáról.
2014. november 17.
Megjelent a KSH "Kutatás-fejlesztés, 2013" c. kiadványa. A szektorok szerinti bontásban a hazai kutató-fejlesztő helyek főbb adatait tartalmazó kiadvány bemutatja a K+F-személyzet számának alakulását. Elemzi a kutatás-fejlesztés ráfordításait és azok forrásait. A vállalkozási szektort a tudományági és gazdálkodási forma szerint, TEÁOR, létszám-kategória, valamint tulajdonosok szerinti bontásban is vizsgálja. Bemutatja a vállalkozások innovációs tevékenységének alakulását, vizsgálja az új termékeket, illetve eljárásokat bevezető, ún. technológiai innovátor cégeket és a marketing és szervezeti innovációkat végrehajtókat.
Forrás: ksh.hu
2013. október 28.
A kiadvány a Magyarországon működő kutató-fejlesztő helyek főbb adatait tartalmazza, szektorok, megyék és tudományágak szerinti bontásban. Bemutatja a kutatás-fejlesztéssel foglalkozók tényleges és számított létszámának alakulását, munkakörök, nemek, kor és iskolai végzettség szerinti megoszlását. Részletes adatokat tartalmaz a K+F ráfordításokról és azok forrásairól.
2012. augusztus 21.
Az luxemburgi székhelyű, 1959 óta működő intézmény, az Európai Unió Statisztikai Hivatala Statisztikai elemzéseket, előrejelzéseket készít és tesz közzé. Adataival elősegíti a közösségi intézmények döntéshozatalát. Információkat ad közre a nemzetközi közigazgatás és a közvélemény részére. Az összehasonlíthatóság érdekében igyekszik az eltérő nemzeti statisztikai rendszereket egységesíteni, integrálni.
2012. január 03.
A kutatás, fejlesztési tevékenység gazdasági és társadalmi életben betöltött szerepének fontossága változatlanul megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor a kedvezőtlen piaci környezet, a szigorodó költségvetési feltételek e területen is éreztették hatásukat. Ezt jelzi, hogy az elmúlt évek intenzívebb növekedése (2008-ban 1%, 2009-ben már 1,15%) után 2010-ben Magyarországon a GDP 1,14%-át fordították K+F-re, és a csökkenés egyértelműen az állami források szűkülésének következménye volt.
2009. október 14.
Örvendetes, hogy a gazdasági recesszió a hazai kutatási-fejlesztési tevékenységben 2008-ban nemzetgazdasági szinten nem éreztette hatását. A K+F-ráfordítások a 2007. évit lényegesen meghaladták. 2008-ban összesen 266,4 milliárd Ft-ot költöttek az országban ilyen célra, ami 8,4%-kal több az előző évinél. A ráfordítások emelkedésének köszönhetően annak GDP-hez viszonyított aránya is nőtt, és elérte az 1%-ot, ami az elmúlt 15 évben mindössze háromszor, 1993-ban, 2002-ben és 2006-ban fordult elő.
2009. augusztus 10.
Megjelent a Központi Statisztika Hivatal Kutatás és Fejlesztés 2007 kiadványa.
2007. november 12.
Megjelent a Központi Statisztika Hivatal Kutatás és Fejlesztés 2006 kiadványa.
2006. október 31.
Megjelent a Központi Statisztika Hivatal Kutatás és Fejlesztés 2005 kiadványa.
2006. október 30.
A Központi Statisztika Hivatal Innováció 2004 kiadványa.
2005. november 24.
Megjelent a Központi Statisztika Hivatal Kutatás és Fejlesztés 2004 kiadványa.
2005. november 07.
Megjelent a KSH 2003-as innovációs felméréséről készült kiadvány.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500