Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Felhívás kutatási, fejlesztési és innovációs versenypályázati értékelési rendszer szakértői adatbázisába történő regisztrációra
A hazai kutatói közösség és az innovatív vállalkozások számára 2020-ig megnyíló több mint ezermilliárd forint támogatási forrás célszerű, hatékony és átlátható felhasználásának szakpolitikai koordinációjáért felelős Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) törekvése, hogy ösztönző versenypályázati rendszer kialakításával lendületet adjon a hazai innovációnak.

A megújuló támogatási rendszer versenyképességének lényeges eleme a közjót eredményesen szolgáló értékelési-ellenőrzési rendszer biztosítása. A következő pályázati időszakban az alap- és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén várhatóan nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

A felsőoktatási-akadémiai kutatási témapályázatok, posztdoktori pályázatok értékelésére korábban nem regisztrált elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését várjuk különböző tudományágakban, fejlesztési és innovációs területeken a közfinanszírozású, a non-profit és a vállalkozói szférából egyaránt. 

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek szakmai bírálóként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A szakértői adatbázisba a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu regisztrációs felületen található űrlap kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • a bíráló elérhetősége és személyi adatai, melyek egy adott véleményezésre, értékelésre kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek;
  • a bíráló által vállalandó szakmai és kutatási területek besorolása abból a célból, hogy mindenki a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést;
  • a bíráló által korábban már bírált pályaművek témakörei;
  • a bíráló jelenlegi és korábbi munkahelyei, érdekkapcsolatai (az adott bírálattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettsége(i), tudományos fokozata(i), valamint legfontosabb publikációi és szellemi alkotásai, amelyek a bíráló szakmai tapasztalatát mutatják;
  • a bíráló idegennyelv-ismerete.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal felkérheti a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához.

Egy-egy pályázat értékelését több felkért szakértő végzi párhuzamosan. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

A REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Adatkezelési tájékoztató az NKFI Hivatal K+F+I versenypályázati értékelési rendszere szakértői adatbázisáról PDF (132 KB)

Hozzájáruló nyilatkozat a Szakértői adatbázisban történő adatkezeléshez PDF (124 KB)

Utolsó módosítás: 2017. május 12.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500