Szakpolitika és stratégia
Innovációpolitika
2009. március 04.
A kutatás- fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter áttekintette a Kormány 2007-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervének (a továbbiakban: TTI intézkedési terv) feladatait, és az elmúlt időszak tapasztalatai alapján módosította azokat.
2007. április 05.
A Kormány 2007. március 28-án megtárgyalta és elfogadta a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról készített előterjesztést. A kutatásfejlesztési stratégia célja, hogy a magyar gazdaság egyre inkább a tudás- és technológiaintenzív képességeivel tudjon lehetőségekhez jutni a világpiacon.
2005. február 22.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-ának (6) bekezdése szerint az Alap tárgyévi kiadási előirányzatainak 25 %-át regionális innovációs célokra kell felhasználni. Ezen pénzeszközök pályázati úton és az Alap jogcímeivel összhangban történő felhasználására a Regionális Fejlesztési Tanácsok tesznek javaslatot, és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke útján terjesztik a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elé.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500