Szakpolitika és stratégia
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) és az Operatív Programok

Magyarország az Európai Unió tagjaként jogosulttá vált, hogy igénybe vegye az Európai Unió fejlesztési támogatásainak - az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap – a forrásait. Ezáltal a hazai fejlesztési programok finanszírozásába az Európai Unió forrásainak bevonása is lehetővé vált. Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz.

Az Európai Unió költségvetési/pénzügyi ciklusaihoz igazodva Magyarország is elkészítette a 2007-2013 közötti időszak fejlesztési tervét.  Az Új Magyarország Fejlesztési Terv az EU Strukturális Alapok, Kohéziós Alap, valamint hazai források felhasználásának nemzeti stratégiája. A források felhasználására Magyarország az ÚMFT keretében Operatív Programokat készített.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb céljai: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indulnak összehangolt állami és uniós fejlesztések: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben.

Az Új Magyarország Fejlesztési program megvalósítása az Európai Bizottság által elfogadott 15 Operatív Program keretében történik:

 • Gazdaságfejlesztés Operatív Program / Economic Development Operational Programme
 • Közlekedés Operatív Program / Transport Operational Programme
 • Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program / Social Infrastructure Operational Programme
 • Társadalmi Megújulás Operatív Program / Social Renewal Operational Programme
 • Környezet és Energia Operatív Program / Environment and Energy Operational Programme
 • Elektronikus Közigazgatás Operatív Program / Electronic Public Administration Operational Programme
 • Államreform Operatív Program / State Reform Operational Programme
 • Végrehajtás Operatív Program / Implementation Operational Programme
 • Dél-Alföldi Operatív Program / South Great Plain Operational Programme
 • Dél-Dunántúli Operatív Program / South Transdanubia Operational Programme
 • Észak-Alföldi Operatív Program / North Great Plain Operational Programme
 • Észak-Magyarországi Operatív Program / North Hungary Operational Programme
 • Közép-Dunántúli Operatív Program / Central Transdanubia Operational Programme
 • Nyugat-Dunántúli Operatív Program / West Pannon Operational Programme
 • Közép-Magyarországi Operatív Program / Central Hungary Operational Programme

A kutatás-fejlesztéssel és az innovációval (KFI) kapcsolatos programok elsősorban a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében indulnak. A KFI területét érintő programokat és pályázatokat tartalmaz még a Társadalmi Infrastruktúra Program, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Közép-Magyarországi Operatív Program, valamint a többi regionális operatív program.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok végrehajtásáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felelős a kormányzaton belül. Az NFÜ keretében működnek az ÚMFT Irányító Hatóságai (IH), amelyek irányítják az Operatív Programokkal kapcsolatos dokumentumok kidolgozását, és részt vesznek a költségvetési tervezésében, valamint a Közreműködő Szervezetek bevonásával irányítják a meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását.

Az ÚMFT-ről, az Operatív Programokról, és azok keretében meghirdetett legfrissebb pályázati lehetőségekről naprakész információk az NFÜ honlapján érhetők el.

Utolsó módosítás: 2008. április 24.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500