Szakpolitika és stratégia
Nemzeti stratégiák
Az európai, adott esetben a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről és a hazai kutatási infrastruktúrák fejlesztéséről.
Az S3 kidolgozása az EU által előre megfogalmazott, szigorú módszertani keretek között történik minden országban. Magyarország 2013 elején kezdte el a tervezést, mely során széleskörű társadalmi egyeztetés zajlott, felhasználva számos hazai tervezési dokumentumot, összegezve különböző területi szintek célját, és összekapcsolódva az operatív programok tervezésével is.
A stratégia a 2013-tól 2016-ig terjedő időszakra szól: a szellemi tulajdon területén középtávú célkitűzéseket rögzít. A kormányzati stratégiai irányítás rendjén belül szakpolitikai stratégiának minősül. Helyzetelemzésre épül, amelynek alapvető célja, hogy áttekintést adjon a szellemi tulajdon védelmének fontosabb intézményeiről, jelenlegi állapotáról, továbbá a hazai és nemzetközi trendekről.
Befektetés a jövőbe
Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)
Valamennyi uniós tagállam április közepén - stabilitási vagy konvergencia programjával párhuzamosan - Nemzeti Reform Programot nyújtott be. A 2014. évi Nemzeti Reform Program összeállítása során Magyarország arra törekedett, hogy az Európai Bizottság által megfogalmazott tartalmi és szerkezeti iránymutatások mentén mutassa be azokat a strukturális reformokat, amelyek a gazdasági növekedés dinamizálását, a foglalkoztatás bővítését, az államadósság fenntartható szintre történő mérséklését szolgálják.
A 2011-2013 közötti időszakban rendelkezésre álló 2000 milliárd forintnak megfelelő európai uniós források hatékony és eredményes felhasználását megalapozó akcióterv, amely a magyar gazdaság megerősödését és a hazai foglalkoztatás növekedését kívánja elérni.
A Kormány 2011. március 1-én ismertette a 26 pontból álló Széll Kálmán Tervet, amely a gazdasági növekedés érdekében kidolgozott intézkedéseket tartalmazta. Széll Kálmán Terv célja Magyarország államadósságának kezelhető szintre csökkentése, illetve újratermelődésének megakadályozása.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500