Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekPályázati hírekHorizont 2020
Az Európai Bizottság jogi és audit részlegével folytatott H2020 kutatói bérrel kapcsolatos egyeztetés eredményei
Kutatói bér egyeztetés
2018. március 27.
Módosítás: 2020. február 12.
Olvasási idő: 4 perc

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a kezdetektől kiemelt figyelmet szentelt a Horizont 2020 program keretében a kutatói bér kérdésének. A versenyképes kutatói bérek elszámolása a keretprogramból finanszírozott projektek esetében elsősorban a közfinanszírozású kutatóhelyeknek jelent kihívást.

Az NKFI Hivatal az érintett EU13 tagállamokkal együttműködve sürgetett megoldást az Európai Bizottságnál, ami hatására módosították a támogatási szerződés mintájának szövegét, majd a keretprogram pénzügyi útmutatójául szolgáló dokumentumot is kiegészítették a változtatásoknak megfelelő magyarázatokkal. Az új szabályok ugyan megnyitották az utat a projektalapú fizetéskiegészítési lehetőségek szélesebb körű alkalmazása előtt, azonban egyúttal számos kérdést megválaszolatlanul hagytak azzal kapcsolatban, hogyan hangolható össze a keretprogram elvárásrendszere a magyar jogi szabályozással és intézményi gyakorlattal.

Az NKFI Hivatal ezért 2017-től, a változtatások bevezetését követően rendszeres konzultációt folytatott a hazai érintettek – az MTA és kutatóintézet-hálózata, valamint a felsőoktatási intézmények – bevonásával, melynek során az intézmények tájékoztatást kaptak az új szabályok gyakorlati alkalmazásának mikéntjéről, egyben jelezhették a Hivatal szakértőinek a megvalósítással kapcsolatos nehézségeiket. Az NKFI Hivatal e konzultációk tapasztalataira építve kezdte meg 2017 őszén kétoldalú egyeztetését az Európai Bizottsággal azzal a céllal, hogy a magyar gyakorlatot bemutatva tisztázza az elszámolási útmutatóban nem rendezett, országspecifikus kérdéseket.

Az egyeztetés eredménye, vagyis az Európai Bizottság illetékes részlege által az NKFI Hivatalnak a különböző – projektalapú és nem projektalapú – bérelemeknek a H2020-projektek keretében való elszámolhatóságával kapcsolatos kérdéseire adott válaszok a következő linkekről tölthetők le:

A közel fél éven keresztül tartó, 2018 márciusában lezárult kétoldalú egyeztetés a következő témakörökben adnak a pénzügyi útmutatónál árnyaltabb választ:

 • Milyen feltételek teljesülése mellett tekinthetők egyes országspecifikus bérelemek a H2020-projektek keretében elszámolható, nem projektalapú kifizetéseknek?
 • Mitől függ, hogy a kutató bére projektalapú-e, vagy sem?
 • Mi a funkciója a nemzeti projekt-órabér kiszámításának?
 • Milyen kifizetések vehetők figyelembe a nemzeti projekt órabér meghatározásában?
 • Milyen logika mentén készüljön a H2020-kompatibilis szabályzat?
 • Miért kedvezőtlen a H2020-projektek esetében a kizárólag feladathoz (és nem munkaórához) kötött bérkiegészítési megállapodás alkalmazása?

Tekintettel arra, hogy a visszajelzések alapján a H2020-kompatibilis intézményi szabályzatok megalkotása továbbra is rendkívüli kihívást jelentett a közfinanszírozású kutatóhelyek számára, az NKFI Hivatal 2018 áprilisában újabb egyeztetést kezdeményezett az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy további szabályzatalkotási megközelítések elfogadhatóságát tesztelje és ezzel a lehető legszélesebb mozgásteret vívja ki a magyar kedvezményezettek számára a projektalapú fizetéskiegészítések elszámolhatósága területén.

Az egyeztetés eredménye a következő linkről tölthető le: EC interpretation 4 PDF (531 KB)

A kétoldalú dialógus eredményeképpen a következő főbb megközelítések mentén alkothatók meg a H2020-kompatibilis intézményi szabályzatok:

 • 1. modell
  • Az intézményi szabályzat kiterjed a szervezet portfóliójába tartozó valamennyi projekt keretében kifizetendő projektalapú fizetéskiegészítés szabályozására.
  • A szabályzat a nemzeti forrásból (idetartoznak az uniós társfinanszírozású operatív programok is) finanszírozott projektek esetében sávos, míg a nemzetközi forrásból finanszírozott projektek esetében a sávba eső konkrét összegben rögzített projektbónuszt határoz meg.
  • Ezt a projektbónuszt az intézménynek minden esetben kötelező kifizetnie az adott kutatónak, kivéve, ha a finanszírozási program pénzügyi szabályai ezt nem teszik lehetővé.
 • 2. modell
  • Az intézményi szabályzat csak a szervezet valamely objektív gyűjtőelv alapján meghatározott projektcsoportja keretében kifizetendő projektalapú fizetéskiegészítéseket szabályozza.
  • A szabályzat által lefedett projektcsoport tartalmaz mind nemzeti, mind nemzetközi forrásból finanszírozott projekteket.
  • A projektalapú fizetéskiegészítés konkrét összegben van rögzítve.
 • 3. modell
  • Az intézményi szabályzat kiterjed a szervezet portfóliójába tartozó valamennyi projekt keretében kifizetendő projektalapú fizetéskiegészítés szabályozására.
  • A szabályzat a projektalapú fizetéskiegészítésre kötelező minimumórabért határoz meg, amelyet az intézménynek minden esetben kötelező kifizetnie az adott kutatónak, kivéve, ha a finanszírozási program pénzügyi szabályai ezt nem teszik lehetővé.

A H2020 személyiköltség-számítási szabályait strukturált formában ismertető, az Európai Bizottsággal egyeztetett értelmezést is magában foglaló előadás a következő linkről tölthető le: Személyi költségek elszámolása a H2020-ban.

A részletszabályok megismerése érdekében kérjük, olvassák el a közzétett levelezést (EC interpretation 4), vagy forduljanak bizalommal a jogi és pénzügyi területért felelős H2020 nemzeti kapcsolattartókhoz (NCP).

Utolsó módosítás: 2020. február 12.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?