Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaKFI szakpolitikaNemzetközi KFI képviseletNemzetközi tagdíjak
Mérlegen a nemzetközi tagdíjak
Mérlegen a nemzetközi tagdíjak
2016. április 12.
Utolsó módosítás: 2019. március 19.
Olvasási idő: 29 perc
A kutatás-fejlesztési és innovációs célú nemzetközi szakmai szervezeti tagsági díjak és a kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés költsége 2016-ban mintegy 3,3 milliárd forintot, 2017-ben összesen 3,9 milliárd forintot tett ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal  és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetésében.

Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források felhasználása ezen a területen is hatékony és célszerű legyen, az NKFI Hivatal kiemelt célja, hogy a különféle szervezeti tagságokból származó előnyöket a tudományterületi és kutatás-fejlesztési eredményesség, illetve a ráfordítások tükrében is évről évre monitorozza, és közhasznukat a kedvezményezetteken kívül a tágabb kutatói közösség, a társadalom és a tudományfinanszírozásért felelős döntéshozók számára is bemutassa.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által finanszírozott nemzetközi szervezeti tagságok fő területei:

 • A szakmai együttműködési programok általánosságban, illetve konkrét tudományterületekre, iparágakra fókuszálva adnak szervezett kutatási, továbbképzési lehetőséget magyar kutatóknak (pl. biotechnológia: ICGEB, EMBL), vagy fejlesztési kereteket, támogatást egy-egy piacképes innovatív ötletnek (COST, EUREKA, AAL). Összesen mintegy 128 millió forintot költünk ilyen típusú tagdíjakra, de a pályázatok útján elnyert közvetlen finanszírozás sok esetben az adott tagdíj mértékén felül juttat forrást a hazai résztvevőknek. A COST akcióiból például a 6800 euró éves tagdíj fejében 2015-ben több mint 600 ezer euró jutott a magyarországi kutatók hálózatosodására. 
 • A hozzánk hasonló méretű országoknak jelentős teher a kiemelkedő kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozás költsége; erre több mint 3 milliárdot költünk 2016-ban. Tény, hogy sokba kerül hozzáférést biztosítani kutatóinknak a világ legnagyobb részecskegyorsítójában zajló kísérletekhez (CERN), a piacvezető kísérleti fúziós reaktorhoz (ITER) vagy a hamburgi röntgenlézer-kutatóközponthoz (XFEL). Ugyanakkor ez az adott tudományterületeken szükséges ahhoz, hogy ne maradjunk le a kutatás-fejlesztés nemzetközi élvonalától. Ígéretesen új finanszírozási modellben történt a jelenleg épülő Európai Neutronkutató Központhoz való csatlakozásunk (ESS): a beruházás ideje alatt fizetendő 1,6 millió eurós tagdíj 70 százalékából hazai kutatóintézetek, kkv-k és nagyvállalatok kapnak megrendeléseket. Befizetéseink több mint kétharmada tehát a hazai K+F szektorba „forog vissza”, amiből a részt vevő magyar kutatóintézeteknek már most több mint 4 milliárd forintnyi kapacitást sikerült lekötniük az elkövetkezendő évekre. 
 • A KFI területtel kapcsolatos szakpolitikai megalapozást és a stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel, a hazánkat is érintő globális problémák és válaszlehetőségek elemzésével, a legjobb nemzetközi gyakorlatok megismertetésével a harmadik csoportba tartozó szervezetek. Jó példa erre az OECD óriási információs bázisa és a szakbizottságokban folyó elemző-szintetizáló munka, vagy a TAFTIE-tagság, ami az európai innovációs ügynökségek tapasztalatcseréje révén éppen folyamatban lévő vagy még előkészítés alatt álló ügyekben teszi lehetővé a nemzeti érdekérvényesítést. Mindez a háttértudás rengeteg gyakorlati és informális előnnyel jár. 

ÁTTEKINTÉS A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL ÉS ALAP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT NEMZETKÖZI TAGDÍJAKRÓL ÉS A TAGSÁGBÓL SZÁRMAZÓ KÖZHASZONRÓL

1. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS
2017. évi tagdíjak összesen: kb. 131,9 millió forint


 
Szervezet, program
Cél, jellegzetesség
A tagságból származó előny, haszon
szakmai együttműködések

EUREKA
European market oriented R&D cooperation
(Európai piacorientált K+F együttműködés)

EUREKA

A belépés éve: 1992

2017. évi tagdíj:
29 845 EUR
(≈ 9,3 millió Ft)


 • fokozni Európa globális versenyképességét az ipari, technológiai kutatások koordinálása révén
 • a támogatott projektek a piacra lépéshez közeli K+F szakaszra irányulnak
 • minden technológiai terület felé nyitott, ezzel tág teret enged a pályázó vállalkozások innovatív ötleteinek
 • rugalmas rendszere jó platform a kétoldalú vagy regionális alapon szerveződő közös pályázati aktivitásnak
 • a résztvevők főként vállalatok, profitorientált intézmények, kkv-k, valamint kutatóhelyek (egyetemek és kutatóintézetek)
 • az együttműködés keretében működő EUROSTARS program kifejezetten a kutató-fejlesztő kkv-kat támogatja
 • www.eurekanetwork.org  
 • www.eurostars-eureka.eu    

 • kkv-knak lehetőség nemzetközi konzorciumokban megvalósuló innovatív projektek elindítására, témamegkötés nélkül
 • belépési lehetőség élvonalbeli kutatócsoportok, meghatározó európai nagyvállalatok által vezetett konzorciumokba
 • az EUROSTARS-projekteknek nyújtott hazai finanszírozás legfeljebb 30%-át Magyarország uniós társfinanszírozásként visszakapja
 • a csatlakozás óta magyar vállalkozások és kutatási intézmények mintegy 100 EUREKA-projektben vettek részt
 • jelenleg 36 EUREKA- és 23 EUROSTARS-projekt zajlik magyar részvétellel
 • a hazai EUREKA-pályázatok átlagos sikeraránya 30%, a nemzetközi beadású, hazai részvételű Eurostars-pályázatok átlagos sikeraránya 20 %

Active and Assisted Living Programme
(Tevékeny és Önálló Életvitel Program)

AAL

A belépés éve: 2008

2017. évi tagdíj:
10 000 EUR
(≈ 3,1 millió Ft)


 • célja az idősek életvitelének segítése infokommunikációs eszközök és szolgáltatások kifejlesztése révén
 • EU-társfinanszírozásban, nemzetközi konzorciumban zajló projektek, a program céljait elősegítő piacképes termékek és szolgáltatások létrehozására
 • www.aal-europe.eu

 • pályázható forrás fejlesztések kidolgozására és piacra vitelére az adott területen
 • éves kiállítás, ahol a fejlesztések megjelenhetnek, és jelen vannak a lehetséges befektetők is (társadalombiztosítók, kockázatitőke- befektetők)
 • a program eredményei, a létrehozott termékek, szolgáltatások minden idősödő társadalomnak, így Magyarországnak is hasznot jelentenek (társadalmi innováció)
 • 2008-tól 21 projektben 38 magyar tag vett részt nemzetközi konzorciumban megvalósuló, piacközeli fejlesztésekben
 • a magyar pályázók támogatásának 42-49%-a közvetlen EU-s forrásból származik

ICGEB
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
(Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ)

ICGEB

A belépés éve: 1987

2017. évi tagdíj:
40 300 USD
(≈ 11,7 millió Ft)


 • autonóm kormányközi szervezet
 • célja, hogy a biotechnológia újabb eredményeinek alkalmazására az iparilag kevésbé fejlett országok is képesek legyenek
 • három jól felszerelt továbbképzési és kutatóközpontjában biotechnológiai kutatásokat végeznek, kevés állandó és sok ösztöndíjas kutatóval
 • 64 tagország
 • www.icgeb.org

 • hazai kutatók számára évente pályázható támogatás magas színvonalú biotechnológiai kutatásokra (Collaborative Research Programme, CRP), valamint PhD és Post-doc ösztöndíjakra (Fellowships)
 • 1988-2015 között 1 442 400 USD támogatást nyertek el magyar kutatócsoportok kollaboratív kutatásban (CRP) való részvételre
 • 1988-2015 között 634 642 USD-t nyert el 26 magyar kutató PhD és Post-doc ösztöndíjakra

EMBL
European Molecular Biology Laboratory
(Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium)

EMBL

A belépés éve: 2014

2017. évi tagdíj:
325 567 EUR
(≈ 100,3 millió Ft)

 


 • élettudományokkal foglalkozó európai államközi kutatási szervezet
 • kutatási teljesítménye a genetikával és molekuláris biológiával foglalkozó nem amerikai intézetek között az első
 • vezető szerepet játszik az európai élettani kutatások integrálásában, hét uniós orvos-biológiai kutatási infrastruktúra projektben vesz részt
 • 2017-ig társult tagság (ingyenes)
 • 20 tagország
 • www.embl.org

 • hazai kutatóknak élvonalbeli élettani kutatás folytatásának lehetősége
 • hazai kutatók hozzáférése világszínvonalú kutatási infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz
 • oktatási, továbbképzési lehetőség az EMBL Nemzetközi PhD Programon keresztül

VKI
The von Karman Institute for Fluid Dynamics
(Von Karman Folyadékdinamikai Intézet)

VKI

A belépés éve: 2001

2017. évi tagdíj:
23 948 EUR
(≈ 7,3 millió Ft)


 • non-profit nemzetközi oktatási és tudományos szervezet
 • három kar: űrrepülés-űrhajózás, környezeti és alkalmazott folyadékdinamika, forgógépek és hajtások
 • posztgraduális oktatásokat nyújt a folyadékdinamika területén kiterjedt kutatások a gáz- és folyadékáramlás kísérleti, számítástechnikai és elméleti aspektusaiban, főként kormányzati és nemzetközi ügynökségek, valamint az ipar támogatásával
 • https://www.vki.ac.be

 • magyar kutatók évente mintegy 200 000 EUR ösztöndíjban részesülnek
 • a 2014/2015 akadémiai évben 6, a 2015/2016 akadémiai évben 8 magyar kutató nyert támogatást a BME és az ELTE különböző tanszékeiről, Aeronautics and Aerospace, Environmental and Applied Fluid Dynamics területeken

2. NEMZETKÖZI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA
2016 évi tagdíjak összesen: kb. 2 999,8 millió forint


 
Szervezet, program
Cél, jellegzetesség
A tagságból származó előny, haszon
Nemzetközi kutatási infrastruktúrák

CERN
European Organization for Nuclear Research (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)

CERN

A belépés éve: 1992

2017. évi tagdíj:
6 747 400 CHF
(≈ 1 947 millió Ft)


 • fő profil a fizikai alapkutatás: megismerni az univerzum építőköveit és működését 
 • a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a világ részecskefizikusainak fele dolgozik CERN-kísérleteken
 • az anyag elemi részecskéinek tanulmányozására különleges eszközök állnak rendelkezésre: részecskegyorsítók és detektorok (a gyorsítók nagy energiákra gyorsítják fel a részecskenyalábokat, mielőtt azok egymásnak, vagy álló célpontoknak ütköznének, a detektorok pedig megfigyelik és rögzítik az ütközéseket)
 • a Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider, LHC) a legnagyobb kapacitású részecskegyorsító a világon
 • http://home.cern

 • hazai kutatók hozzáférése egy nemzetközileg egyedülálló, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • új eredmények, felfedezések lehetősége a fizikai alapkutatásban, amelyek később fejlesztésekhez szolgálhatnak alapul
 • évente mintegy 80 magyar kutató vesz részt a különböző kísérletekben folyó kutatásokban (ALICE – 30 fő, CMS – 40 fő, ASACUSA – 3 fő, NA61 - 3, TOTEM – 4 fő)
 • ipari beszállítások magyar szereplőktől: 2011-ben 1 710 000 CHF, 2012-ben 2 988 000 CHF, 2013-ban 5 140 000 CHF, 2014-ben 3 515 000 CHF, 2015-ben 3 597 619 CHF értékben jutottak megrendeléshez (a tagdíj-részesedés arányában Magyarország „well-balanced country”)
 • CERN magyar staff member létszáma a tagdíj-részesedés arányához képest magas (kb. 10 fő)
 • évi 4-5 magyar summer student, fiatal kutató kap ösztöndíjat, és 40-50 fizikatanár vesz részt szakmai tanulmányúton; a látogatóközpont programjai jelenleg is hozzáférhetők
 • az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont működteti a Wigner Adatközpontban a CERN Tier-0 szintű számítógépközpontját, amely szolgáltatásra 2019-ig van érvényes szerződés

CERN LHC ALICE kísérlet
A Large Ion Collider Experiment
CERN LHC Alice

A belépés éve:
1989 és 2000

2017. évi tagdíj:
54 703 CHF
(≈ 15,8 millió Ft)


 • az ALICE nehézion detektor az LHC egyik kísérlete
 • célja az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása, ahol az anyag új fázisa, a kvark-gluon plazma (QGP) jelenik meg
 • http://aliceinfo.cern.ch

 • részesedés a kísérlet tudományos eredményeiből
 • 30 kutató dolgozik benne

CERN LHC CMS kísérlet
Compact Muon Solenoid
CERN LHC CMS

A belépés éve:
1990 és 2000

2017. évi tagdíj:
94 279 CHF
(≈ 27,4 millió Ft)


 • A CMS az LHC általános célú detektora
 • széles fizikai programja a Standard Model (benne a Higgs-bozon) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék kutatásáig tart
 • http://cms.web.cern.ch

 • részesedés a kísérlet tudományos  eredményeiből
 • 40 kutató dolgozik benne

European XFEL
European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény)

European XFEL

A belépés éve: 2009

2017. évi tagdíj:
1 586 374 EUR
(≈ 491 millió Ft)


 • folyamatban lévő nemzetközi kutatási infrastruktúra beruházás
 • befejezése után Európa első és a világ legnagyobb keményröntgen-szabadelektronlézere lesz
 • gazdasági társaság a DESY (Deutsches Elektronen-Synchroton) kutatási központban
 • tagsága révén Magyarország 1%-os részesedést szerez a társaságban
 • www.xfel.eu

 • hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • a részesedés által biztosított nyalábidő mértékéig mérések, kísérletek végezhetők
 • új eredmények lehetősége a molekuláris biológia, genomika, orvosdiagnosztikai és terápiai alkalmazások, nanotechnológia és kapcsolódó anyagtudományok stb. területén
 • erőfeszítések a természetbeni hozzájárulás irányába, konkrét beszállítót egyelőre nem sikerült találni
 • ipari beszállítások a működéshez (jövőbeli lehetőség)

ESS
European Spallation Source
(Európai Neutronkutató Központ)

ESS

A belépés éve: 2014

2017. évi tagdíj:
1 629 406 EUR
(≈ 508,2 millió Ft)

 

 


 • az EU egyik legnagyobb, folyamatban lévő kutatási infrastruktúra beruházása
 • nagyenergiájú részecskegyorsító, a világ legnagyobb ilyen jellegű neutronforrása lesz
 • 2023-ban már részben üzemelni fog a létesítmény, ám teljes kapacitását csak 2028-ban éri el
 • https://europeanspallationsource.se

 • hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • a jelenlegi tagdíj az építés költségét is fedezi, ennek 70%-a megrendelések formájában hazai beszállítókhoz jut vissza
 • 3 magyar kutatóintézet (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, MTA Atomki) és számos innovatív vállalkozás vesz részt
 • erkölcsi és anyagi haszon a hazai K+F szektornak
 • gazdasági felhajtóerő a gazdaságnak (kapacitásbővítés, munkahelyteremtés)

ITER
International Thermonuclear Experimental Reactor
(Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor)

ITER

A belépés éve: 2007

2017. évi tagdíj:
33 200 EUR
(≈ 10,2 millió Ft)


 • nagy léptékű kutatási infrastruktúra, amely a kereskedelmi hasznosítású fúziós energia kísérleteit célozza
 • 7 alapító partner: az EU, Dél-Korea, Kína, USA, Japán, India és Oroszország
 • Magyarország az EU/EURATOM-tagsága révén részese az együttműködésnek
 • www.iter.org

 • hazai kutatók hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • új eredmények lehetősége az atomfizika elméletének és alkalmazásának területén
 • kutatási ösztöndíjak és ipari beszállítási lehetőségek
 • ipari beszállítások lehetősége az EU tagsági koordinátor F4E tenderein
 • 2011-13-ban a magyar intézmények számos kutatási pályázatot nyertek a F4E-től, az elnyert összegben Magyarország az ötödik, a pályázatok számában a nyolcadik. További pályázatok elbírálása is folyamatban van, várhatóan magyar intézetek az ITER diagnosztika (méréstechnika) fejlesztésekben jelentős szerepet fognak játszani.
 • a kutatási ösztöndíjak elnyerésének rangsorában Magyarország előkelő helyen áll a tagországok között

3. A SZAKPOLITIKAI MEGALAPOZÁST ÉS A STRATÉGIAI TERVEZÉST SEGÍTŐ SZERVEZETEK
2016. évi tagdíjak összesen: kb. 3,6 millió forint


 
Szervezet, program
Cél, jellegzetesség
A tagságból származó előny, haszon
Szakpolitikai, stratégiai tervezést segítő szervezetek

OECD
GSF GLobal Science Forum
(Nemzetközi Tudományos Fórum)

OECD

A belépés éve: 1996

2017. évi tagdíj:
1 672 EUR
(≈ 0,5 millió Ft)


 • az OECD célja: segíteni a tagállamokat a lehető legjobb gazdasági és szociális szakpolitikák kialakításában
 • fórumain, munkaszervezeteiben gazdaságpolitikai és társadalomtudományi elemző és kutatómunkát végez
 • a GLobal Science Forum (GSF) fókusza: a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés
 • vezető tudománypolitikai tisztviselők tanácskozási fóruma
 • intézkedési terv-javaslatokat készít kiemelt tudománypolitikai kérdésekben
 • jelentős tudományos együttműködési lehetőségeket azonosít
 • www.oecd.org/sti/sci-tech/oecdglobalscienceforum.htm

 • hozzáférés a nemzeti szakpolitikák és stratégiák tervezése során nélkülözhetetlen információs bázishoz (statisztikák, elemzések)
 • tagokkal szembeni egyezményes közbizalom előnyei (pl. nemzetközi pénzpiacon: összehasonlítható, állandó értékelési sztenderdek)
 • részvétel szakosodott bizottságokban (tudományos, technológiai, ipari és innovációs szakpolitikákhoz köthető nemzetközi trendek, legjobb gyakorlatok és a jövőre vonatkozó tervek kutatása, elemzése)

TAFTIE
The European Network of Innovation Agencies
(Innovációs Ügynökségek Európai Hálózata)

TAFTIE

A belépés éve: 2009

2017. évi tagdíj:
10 000 EUR
(≈ 3,1 millió Ft)


 • nemzeti K+F+I technológiai programokat menedzselő európai intézmények együttműködése
 • tapasztalatcsere, jó gyakorlatok kialakítása (kormányzati feladatok, támogatási programok menedzselése, innovációs szolgáltatások továbbfejlesztése)
 • www.taftie.org

 • európai szintű érdekérvényesítés a K+F és az innováció folyamatban levő és készülő munkáiban
 • részvételi lehetőség az önkéntes ad-hoc munkacsoportokban (State Aid, Benchmarking Impact, Effectiveness and Efficiency of Policy Instruments Implemented by Innovation Agencies, Competence Centres, Project Selection Procedures)
 • információk a K+F+I stratégiai terveihez
 • aktuális ügyek, tendenciák megismerése, a hazai felkészülés segítése, képzések


1. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS
2016. évi tagdíjak összesen: kb. 127,7 millió forint


 
Szervezet, program
Cél, jellegzetesség
A tagságból származó előny, haszon
szakmai együttműködések

COST
European Cooperation in Science and Technology
(Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés)

COST

A belépés éve:
1991

2016. évi tagdíj:
6783,87 EUR
(≈ 2,1 millió Ft)


 • európai szinten összhangba hozni a nemzeti forrásokból támogatott műszaki és tudományos alapkutatásokat
 • az Európai Bizottság és az Európa Tanács támogatásával, a H2020 költségvetésből is részesedve
 • nemzeti kutatóintézetek, egyetemek, ipari vállalatok kutatási tevékenységét összehangoló akciók
 • az akciók témáit alulról szerveződő kezdeményezések formájában maguk a kutatók határozzák meg
 • a legfőbb kritérium a tudományos kiválóság
 • www.cost.eu
 • magyar részvétel COST akciókban

 • hazai kutatók részvételi lehetősége európai kutatási együttműködésekben: jó lehetőség a fiatal kutatók bekapcsolódására a nemzetközi tudományos vérkeringésbe  
 • hozzáférés a legfrissebb kutatási eredményekhez: a közös kutatás eredményeit a részt vevő országok általában szabadon felhasználhatják
 • 2015-ben 493 magyar kutató vett részt COST-akciókban, 39%-uk fiatal kutató volt
 • 2015-ben 612 385 EUR jutott Magyarországra a kutatói hálózatosodást célzó költségvetésből
 • 2015-ben magyar kutatók 235 akcióban vettek részt, az alábbi területeken: informatika, közlekedés, telekommunikáció, anyagtudomány, környezetvédelem, erdészet és erdészeti termékek, agrártudomány és biotechnológia, élelmiszertechnológia, társadalomtudomány, orvosi kutatások, általános mérnöki tudományok, kémia, meteorológia, fizika

EUREKA
European market oriented R&D cooperation
(Európai piacorientált K+F együttműködés)

EUREKA

A belépés éve: 1992

2016. évi tagdíj:
34 000 EUR
(≈ 10,5 millió Ft)


 • fokozni Európa globális versenyképességét az ipari, technológiai kutatások koordinálása révén
 • a támogatott projektek a piacra lépéshez közeli K+F szakaszra irányulnak
 • minden technológiai terület felé nyitott, ezzel tág teret enged a pályázó vállalkozások innovatív ötleteinek
 • rugalmas rendszere jó platform a kétoldalú vagy regionális alapon szerveződő közös pályázati aktivitásnak
 • a résztvevők főként vállalatok, profitorientált intézmények, kkv-k, valamint kutatóhelyek (egyetemek és kutatóintézetek)
 • az együttműködés keretében működő EUROSTARS program kifejezetten a kutató-fejlesztő kkv-kat támogatja
 • www.eurekanetwork.org  
 • www.eurostars-eureka.eu    

 • kkv-knak lehetőség nemzetközi konzorciumokban megvalósuló innovatív projektek elindítására, témamegkötés nélkül
 • belépési lehetőség élvonalbeli kutatócsoportok, meghatározó európai nagyvállalatok által vezetett konzorciumokba
 • az EUROSTARS-projekteknek nyújtott hazai finanszírozás legfeljebb 30%-át Magyarország uniós társfinanszírozásként visszakapja
 • a csatlakozás óta magyar vállalkozások és kutatási intézmények mintegy 100 EUREKA-projektben vettek részt
 • jelenleg 36 EUREKA- és 23 EUROSTARS-projekt zajlik magyar részvétellel
 • a hazai EUREKA-pályázatok átlagos sikeraránya 30%, a nemzetközi beadású, hazai részvételű Eurostars-pályázatok átlagos sikeraránya 20 %

Active and Assisted Living Programme
(Tevékeny és Önálló Életvitel Program)

AAL

A belépés éve: 2008

2016. évi tagdíj:
10 000 EUR
(≈ 3,1 millió Ft)


 • célja az idősek életvitelének segítése infokommunikációs eszközök és szolgáltatások kifejlesztése révén
 • EU-társfinanszírozásban, nemzetközi konzorciumban zajló projektek, a program céljait elősegítő piacképes termékek és szolgáltatások létrehozására
 • www.aal-europe.eu

 • pályázható forrás fejlesztések kidolgozására és piacra vitelére az adott területen
 • éves kiállítás, ahol a fejlesztések megjelenhetnek, és jelen vannak a lehetséges befektetők is (társadalombiztosítók, kockázatitőke- befektetők)
 • a program eredményei, a létrehozott termékek, szolgáltatások minden idősödő társadalomnak, így Magyarországnak is hasznot jelentenek (társadalmi innováció)
 • 2008-tól 21 projektben 38 magyar tag vett részt nemzetközi konzorciumban megvalósuló, piacközeli fejlesztésekben
 • a magyar pályázók támogatásának 42-49%-a közvetlen EU-s forrásból származik

ICGEB
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
(Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ)

ICGEB

A belépés éve: 1987

2016. évi tagdíj:
40 300 USD
(≈ 11 millió Ft)


 • autonóm kormányközi szervezet
 • célja, hogy a biotechnológia újabb eredményeinek alkalmazására az iparilag kevésbé fejlett országok is képesek legyenek
 • három jól felszerelt továbbképzési és kutatóközpontjában biotechnológiai kutatásokat végeznek, kevés állandó és sok ösztöndíjas kutatóval
 • 64 tagország
 • www.icgeb.org

 • hazai kutatók számára évente pályázható támogatás magas színvonalú biotechnológiai kutatásokra (Collaborative Research Programme, CRP), valamint PhD és Post-doc ösztöndíjakra (Fellowships)
 • 1988-2015 között 1 442 400 USD támogatást nyertek el magyar kutatócsoportok kollaboratív kutatásban (CRP) való részvételre
 • 1988-2015 között 634 642 USD-t nyert el 26 magyar kutató PhD és Post-doc ösztöndíjakra

EMBL
European Molecular Biology Laboratory
(Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium)

EMBL

A belépés éve: 2014

2016. évi tagdíj:
-  2017-től az állandó tagság díja 300 000 EUR
(≈ 93 millió Ft)

 


 • élettudományokkal foglalkozó európai államközi kutatási szervezet
 • kutatási teljesítménye a genetikával és molekuláris biológiával foglalkozó nem amerikai intézetek között az első
 • vezető szerepet játszik az európai élettani kutatások integrálásában, hét uniós orvos-biológiai kutatási infrastruktúra projektben vesz részt
 • 2017-ig társult tagság (ingyenes)
 • 20 tagország
 • www.embl.org

 • hazai kutatóknak élvonalbeli élettani kutatás folytatásának lehetősége
 • hazai kutatók hozzáférése világszínvonalú kutatási infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz
 • oktatási, továbbképzési lehetőség az EMBL Nemzetközi PhD Programon keresztül

VKI
The von Karman Institute for Fluid Dynamics
(Von Karman Folyadékdinamikai Intézet)

VKI

A belépés éve: 2001

2016. évi tagdíj:
26 000 EUR
(≈ 8 millió Ft)


 • non-profit nemzetközi oktatási és tudományos szervezet
 • három kar: űrrepülés-űrhajózás, környezeti és alkalmazott folyadékdinamika, forgógépek és hajtások
 • posztgraduális oktatásokat nyújt a folyadékdinamika területén kiterjedt kutatások a gáz- és folyadékáramlás kísérleti, számítástechnikai és elméleti aspektusaiban, főként kormányzati és nemzetközi ügynökségek, valamint az ipar támogatásával
 • https://www.vki.ac.be

 • magyar kutatók évente mintegy 200 000 EUR ösztöndíjban részesülnek
 • a 2014/2015 akadémiai évben 6, a 2015/2016 akadémiai évben 8 magyar kutató nyert támogatást a BME és az ELTE különböző tanszékeiről, Aeronautics and Aerospace, Environmental and Applied Fluid Dynamics területeken

2. NEMZETKÖZI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA
2016 évi tagdíjak összesen: kb. 3181,4 millió forint


 
Szervezet, program
Cél, jellegzetesség
A tagságból származó előny, haszon
Nemzetközi kutatási infrastruktúrák

CERN
European Organization for Nuclear Research (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)

CERN

A belépés éve: 1992

2016. évi tagdíj:
6 915 800 CHF
(≈ 1 936 millió Ft)


 • fő profil a fizikai alapkutatás: megismerni az univerzum építőköveit és működését 
 • a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a világ részecskefizikusainak fele dolgozik CERN-kísérleteken
 • az anyag elemi részecskéinek tanulmányozására különleges eszközök állnak rendelkezésre: részecskegyorsítók és detektorok (a gyorsítók nagy energiákra gyorsítják fel a részecskenyalábokat, mielőtt azok egymásnak, vagy álló célpontoknak ütköznének, a detektorok pedig megfigyelik és rögzítik az ütközéseket)
 • a Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider, LHC) a legnagyobb kapacitású részecskegyorsító a világon
 • http://home.cern

 • hazai kutatók hozzáférése egy nemzetközileg egyedülálló, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • új eredmények, felfedezések lehetősége a fizikai alapkutatásban, amelyek később fejlesztésekhez szolgálhatnak alapul
 • évente mintegy 80 magyar kutató vesz részt a különböző kísérletekben folyó kutatásokban (ALICE – 30 fő, CMS – 40 fő, ASACUSA – 3 fő, NA61 - 3, TOTEM – 4 fő)
 • ipari beszállítások magyar szereplőktől: 2011-ben 1 710 000 CHF, 2012-ben 2 988 000 CHF, 2013-ban 5 140 000 CHF, 2014-ben 3 515 000 CHF, 2015-ben 3 597 619 CHF értékben jutottak megrendeléshez (a tagdíj-részesedés arányában Magyarország „well-balanced country”)
 • CERN magyar staff member létszáma a tagdíj-részesedés arányához képest magas (kb. 10 fő)
 • évi 4-5 magyar summer student, fiatal kutató kap ösztöndíjat, és 40-50 fizikatanár vesz részt szakmai tanulmányúton; a látogatóközpont programjai jelenleg is hozzáférhetők
 • az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont működteti a Wigner Adatközpontban a CERN Tier-0 szintű számítógépközpontját, amely szolgáltatásra 2019-ig van érvényes szerződés

CERN LHC ALICE kísérlet
A Large Ion Collider Experiment
CERN LHC Alice

A belépés éve:
1989 és 2000

2016. évi tagdíj:
55 000 CHF
(≈ 15,4 millió Ft)


 • az ALICE nehézion detektor az LHC egyik kísérlete
 • célja az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása, ahol az anyag új fázisa, a kvark-gluon plazma (QGP) jelenik meg
 • http://aliceinfo.cern.ch

 • részesedés a kísérlet tudományos eredményeiből
 • 30 kutató dolgozik benne

CERN LHC CMS kísérlet
Compact Muon Solenoid
CERN LHC CMS

A belépés éve:
1990 és 2000

2016. évi tagdíj:
110 000 CHF
(≈ 30,8 millió Ft)


 • A CMS az LHC általános célú detektora
 • széles fizikai programja a Standard Model (benne a Higgs-bozon) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék kutatásáig tart
 • http://cms.web.cern.ch

 • részesedés a kísérlet tudományos  eredményeiből
 • 40 kutató dolgozik benne

European XFEL
European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény)

European XFEL

A belépés éve: 2009

2016. évi tagdíj:
2 200 000 EUR
(≈ 682 millió Ft)


 • folyamatban lévő nemzetközi kutatási infrastruktúra beruházás
 • befejezése után Európa első és a világ legnagyobb keményröntgen-szabadelektronlézere lesz
 • gazdasági társaság a DESY (Deutsches Elektronen-Synchroton) kutatási központban
 • tagsága révén Magyarország 1%-os részesedést szerez a társaságban
 • www.xfel.eu

 • hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • a részesedés által biztosított nyalábidő mértékéig mérések, kísérletek végezhetők
 • új eredmények lehetősége a molekuláris biológia, genomika, orvosdiagnosztikai és terápiai alkalmazások, nanotechnológia és kapcsolódó anyagtudományok stb. területén
 • erőfeszítések a természetbeni hozzájárulás irányába, konkrét beszállítót egyelőre nem sikerült találni
 • ipari beszállítások a működéshez (jövőbeli lehetőség)

ESS
European Spallation Source
(Európai Neutronkutató Központ)

ESS

A belépés éve: 2014

2016. évi tagdíj:
1 640 000 EUR
(≈ 508,5 millió Ft)

 

 


 • az EU egyik legnagyobb, folyamatban lévő kutatási infrastruktúra beruházása
 • nagyenergiájú részecskegyorsító, a világ legnagyobb ilyen jellegű neutronforrása lesz
 • 2023-ban már részben üzemelni fog a létesítmény, ám teljes kapacitását csak 2028-ban éri el
 • https://europeanspallationsource.se

 • hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • a jelenlegi tagdíj az építés költségét is fedezi, ennek 70%-a megrendelések formájában hazai beszállítókhoz jut vissza
 • 3 magyar kutatóintézet (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, MTA Atomki) és számos innovatív vállalkozás vesz részt
 • erkölcsi és anyagi haszon a hazai K+F szektornak
 • gazdasági felhajtóerő a gazdaságnak (kapacitásbővítés, munkahelyteremtés)

ITER
International Thermonuclear Experimental Reactor
(Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor)

ITER

A belépés éve: 2007

2016. évi tagdíj:
28 000 EUR
(≈ 8,7 millió Ft)


 • nagy léptékű kutatási infrastruktúra, amely a kereskedelmi hasznosítású fúziós energia kísérleteit célozza
 • 7 alapító partner: az EU, Dél-Korea, Kína, USA, Japán, India és Oroszország
 • Magyarország az EU/EURATOM-tagsága révén részese az együttműködésnek
 • www.iter.org

 • hazai kutatók hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez
 • új eredmények lehetősége az atomfizika elméletének és alkalmazásának területén
 • kutatási ösztöndíjak és ipari beszállítási lehetőségek
 • ipari beszállítások lehetősége az EU tagsági koordinátor F4E tenderein
 • 2011-13-ban a magyar intézmények számos kutatási pályázatot nyertek a F4E-től, az elnyert összegben Magyarország az ötödik, a pályázatok számában a nyolcadik. További pályázatok elbírálása is folyamatban van, várhatóan magyar intézetek az ITER diagnosztika (méréstechnika) fejlesztésekben jelentős szerepet fognak játszani.
 • a kutatási ösztöndíjak elnyerésének rangsorában Magyarország előkelő helyen áll a tagországok között

3. A SZAKPOLITIKAI MEGALAPOZÁST ÉS A STRATÉGIAI TERVEZÉST SEGÍTŐ SZERVEZETEK
2016. évi tagdíjak összesen: kb. 7,8 millió forint


 
Szervezet, program
Cél, jellegzetesség
A tagságból származó előny, haszon
Szakpolitikai, stratégiai tervezést segítő szervezetek

OECD
GSF GLobal Science Forum
(Nemzetközi Tudományos Fórum)

OECD

A belépés éve: 1996

2016. évi tagdíj:
2000 EUR
(≈ 0,6 millió Ft)


 • az OECD célja: segíteni a tagállamokat a lehető legjobb gazdasági és szociális szakpolitikák kialakításában
 • fórumain, munkaszervezeteiben gazdaságpolitikai és társadalomtudományi elemző és kutatómunkát végez
 • a GLobal Science Forum (GSF) fókusza: a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés
 • vezető tudománypolitikai tisztviselők tanácskozási fóruma
 • intézkedési terv-javaslatokat készít kiemelt tudománypolitikai kérdésekben
 • jelentős tudományos együttműködési lehetőségeket azonosít
 • www.oecd.org/sti/sci-tech/oecdglobalscienceforum.htm

 • hozzáférés a nemzeti szakpolitikák és stratégiák tervezése során nélkülözhetetlen információs bázishoz (statisztikák, elemzések)
 • tagokkal szembeni egyezményes közbizalom előnyei (pl. nemzetközi pénzpiacon: összehasonlítható, állandó értékelési sztenderdek)
 • részvétel szakosodott bizottságokban (tudományos, technológiai, ipari és innovációs szakpolitikákhoz köthető nemzetközi trendek, legjobb gyakorlatok és a jövőre vonatkozó tervek kutatása, elemzése)

Science Europe

Science Europe

A belépés éve: 2012

2016. évi tagdíj:
5000 EUR
(≈ 1,5 millió Ft)


 • európai kutatási és kutatás-támogató szervezetek szövetsége
 • az Európai Kutatási Tér (ERA) fejlődésének elősegítése, az Európai Bizottság és a tagállamok mellett a tudományos közösség aktív hozzájárulásával
 • miniszteri szintű egyeztetési fórum, hogy a nemzeti közfinanszírozású kutatás és innováció a lehető legnagyobb gazdasági és társadalmi hasznot hozza európai szinten
 • www.scienceeurope.org

 • hazai kutatók, alapkutatások érdekképviselete a tudományterületek – nemcsak természettudományok, hanem társadalom- és bölcsészettudományok is! – szerinti állandó bizottságokban (Social Sciences, Humanities, Physical Sciences, Engineering)
 • hazai kutatók, alapkutatások érdekképviselete a tematikus munkacsoportok (Open Access, Cross-Border Collaboration, Research Policy and Programme Evaluation, Research Integrity) tevékenységében
 • lobbitevékenység az európai K+F szakpolitika kialakításában (EB)

TAFTIE
The European Network of Innovation Agencies
(Innovációs Ügynökségek Európai Hálózata)

TAFTIE

A belépés éve: 2009

2016. évi tagdíj:
10 000 EUR
(≈ 3,1 millió Ft)


 • nemzeti K+F+I technológiai programokat menedzselő európai intézmények együttműködése
 • tapasztalatcsere, jó gyakorlatok kialakítása (kormányzati feladatok, támogatási programok menedzselése, innovációs szolgáltatások továbbfejlesztése)
 • www.taftie.org

 • európai szintű érdekérvényesítés a K+F és az innováció folyamatban levő és készülő munkáiban
 • részvételi lehetőség az önkéntes ad-hoc munkacsoportokban (State Aid, Benchmarking Impact, Effectiveness and Efficiency of Policy Instruments Implemented by Innovation Agencies, Competence Centres, Project Selection Procedures)
 • információk a K+F+I stratégiai terveihez
 • aktuális ügyek, tendenciák megismerése, a hazai felkészülés segítése, képzések

ESF
European Science Foundation
(Európai Kutatási Alapítvány)

ESF

A belépés éve: 1996

2016. évi tagdíj:
8500 EUR
(≈ 2,6 millió Ft)


 • non-profit szervezet az európai kutatás-fejlesztési együttműködés elősegítésére
 • www.esf.org

 • saját pályázatokat írt ki alapkutatások támogatására
 • hazai részvétel az EUROCORES (European Collaborative Research) alapkutatási programokban
 • koordináló szerepkörét a Science Europe vette át, ezért az NKFI Hivatal a tagságot 2016 után már nem tartja fenn


Utolsó módosítás: 2019. március 19.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?