Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokNemzetközi szervezetekNemzetközi kutatási infrastruktúrák
Nemzetközi kutatási infrastruktúrák

Biológiai és Orvosi Tudományok Képalkotó Technológiáinak Európai Kutatási Infrastruktúrája (EuBI-ERIC)
Széles körű, világszínvonalú biológiai és orvosbiológiai képalkotó technológiákhoz biztosít nyílt fizikai hozzáférést az élettudományokkal foglalkozó kutatóknak.
Egészség, öregedés és nyugdíjazás felmérése Európában (SHARE ERIC)
Az öregedés egészségügyi és társadalmi következményeinek, valamint az ezekre adható közpolitikai válaszok lehetőségeinek a kutatása európai összehasonlításban.
Európai Élettudományi Bioinformatikai Infrastruktúra (ELIXIR)
Élettudományi adatbázisok összekötése. Legfontosabb célkitűzése a meglévő (és jövőbeli) biológiai adatforrások létrehozása, fejlesztése és elérésének biztosítása.
Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózat (ECRIN-ERIC)
Az európai tudományos partnerek és hálózatok összehangolása, nemzetközi együttműködések ösztönzése a klinikai kutatások területén.
Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL)
Élettudományokkal foglalkozó európai államközi kutatási szervezet. molekuláris és sejtbiológiai facilitásokon túl stratégiailag kiemelkedően fontos infrastruktúrákat működtet a bioinformatika és a szerkezetbiológia területén. Vezető szerepet játszik az európai élettani kutatások integrálásában.
Európai Neutronkutató Központ (ESS)
Az EU egyik legnagyobb folyamatban lévő kutatási infrastruktúra-beruházása. Nagy energiájú részecskegyorsító-alapú neutronforrás, a világ legnagyobb ilyen jellegű berendezése lesz.
Európai röntgenlézer-kutatóközpont (XFEL)
Kutatások végzése a molekuláris biológia, a genomika, az orvosdiagnosztikai és terápiai alkalmazások, a nanotechnológia és a kapcsolódó anyagtudományok stb. területén.
Európai Szinkrotronsugárzási Intézet (ESRF)
Speciális röntgensugárforrás, amely alapvető jelentőségű az anyagok atomi szerkezetének, elektronszerkezetének és mágneses tulajdonságainak meghatározása szempontjából.
Európai Társadalmi Felmérés (ESS ERIC)
Kétévente nemzetközi összehasonlító adatokat gyűjt az európai társadalmak demográfiai, társadalmi állapotáról, a lakosság politikai és közéleti preferenciáinak alakulásáról és a társadalmi attitűdök, illetve a cselekvéseket befolyásoló értékek változásairól.
Európai Társadalomtudományi Adatarchívum Konzorcium (CESSDA ERIC)
Társadalomtudományi adatbázisok gyűjtésével, archiválásával, terjesztésével foglalkozó szervezet.
Közös Nyelvtechnológiai Infrastruktúra (CLARIN ERIC)
Korszerű nyelvtechnológiai támogatást nyújt elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok számára.
Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor (ITER)
Az ITER egy 7 oldalú (EU, Japán, Oroszország, USA, Kína, Dél-Korea, India) együttműködésben a dél-franciaországi Cadarache-ban megvalósítandó, a plazmafúziós energiatermelés tudományos és technológiai megvalósíthatóságát demonstráló kísérlet.