Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekPályázati hírekHorizont 2020
Tanácsok H2020 projekt koordinátorai és partnerei számára
Tanácsok H2020 projekt koordinátorai és partnerei számára
2020. április 03.
Módosítás: 2020. április 03.
Olvasási idő: 3 perc

Tanácsok H2020 projekt koordinátorai és partnerei számára a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel

  • Amennyiben bizonyos tevékenységek nem végezhetők el a járványügyi helyzet miatti korlátozásokra tekintettel (pl. kísérletek, labormunka a szükséges infrstruktúra hiányában), lehetőség szerint csoportosítsák át úgy a feladatokat, hogy a jelen időszakban a home office-ból elvégezhető feladatokra koncentráljanak. A home office-ból végzett tevékenység akkor is elszámolható jelen esetben, ha a távmunka nem bevett gyakorlat az intézménynél, illetve ha ezzel eltérnek a feladatok eredeti ütemezésétől. A projekt megítélt költségvetését nem lehet növelni addicionális feladatokkal, melyek a home office-ból fakadnak.
    Timesheet kitöltése távmunka esetén is kötelező, azonban elektronikus aláírás hiányában elfogadható megoldás, ha a projekten dolgozó munkatárs aláírt és szkennelt vagy lefényképezett timesheetjét felettese (supervisor) e-mailben igazolja vissza.
  • Amennyiben a konzorcium szükségesnek ítéli meg, kérheti a projekt futamidejének meghosszabbítását szerződésmódosításon keresztül. A 6 hónapot meg nem haladó hosszabbítási kéréseket gyorsított eljárásban hagyják jóvá. A 6 hónapot meghaladó kéréseket esetről esetre vizsgálják. A támogatási szerződésben szereplő támogatási összeg nem növelhető egyik esetben sem, azonban e kereten belül a megnövelt futamidő alatt keletkező költségek elszámolhatóak.
  • Amennyiben a konzorcium szükségesnek ítéli meg, kérheti a projekt felfüggesztését, azonban e döntés meghozatala során figyelemmel kell lenni arra, hogy a felfüggesztés időtartama alatt felmerült esetleges költségek nem számolhatóak el a projekt terhére.
  • A partnerek tegyenek meg minden tőlük tehetőt a megvalósítás során, a járványügyi helyzettel kapcsolatban felmerült vis maior költségek (pl. lemondott konferencia részvételi díja és utazási költsége) minimalizálásáért és e költségek elszámolhatóságáról minél előbb egyeztessenek – a koordinátoron keresztül – a projekt brüsszeli kapcsolattartójával (Project Officer), aki esetről-esetre fog dönteni az elszámolhatóságról. Ha a vis maior helyzetből fakadóan a megvalósítás során többletköltség keletkezik (pl. egy lemondott konferencia későbbi megtartásához kötődő ismételt utazási költség), akkor e költségek elszámolhatóak lehetnek, azonban kizárólag az eredetileg megítélt támogatási összeg keretein belül.
  • Ne mulasszák el benyújtani az időközi vagy záróbeszámolót arra való hivatkozással, hogy az nem állítható össze teljeskörűen. Jelen helyzetben elfogadható egy rövidebb, lényegretörő szakmai beszámoló, amely kitér a főbb eredményekre, a nehézségek okaira és következményeire. A hiányosságok pótolhatók a következő beszámolási időszakban, záróbeszámoló esetén pedig kérhető a tevékenységek befejezéséhez a projekt futamidő meghosszabbítása. Záróbeszámoló esetén mellőzhetik a CFS (kötelező könyvvizsgálat) benyújtását, amennyiben azt nem tudják elkészíttetni, de annak pótlásáig csak 324.999 EUR erejéig térítik meg az adott partner projekt során felmerült költségeit (a fennmaradó összeget a CFS benyújtását követően kapják meg).
    Amennyiben az időközi vagy záróbeszámolót késedelmesen nyújtják be, a költségek megtérítése is késedelmet fog szenvedni.
  • A projekt produktumok (deliverables) benyújtásának és a mérföldkövek (milestones) elérésének késedelme esetén értesítsék – a koordinátoron keresztül – a Project Officert, aki maximálisan rugalmassággal fog eljárni.

Forrás: https://ec.europa.eu/

További kérdések esetén keressék bizalommal a H2020 program jogi és pénzügyi területével foglalkozó kollégáinkat:
dr. Hollósi Krisztinát (krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu) és Kápli Balázst (balazs.kapli@nkfih.gov.hu).

Utolsó módosítás: 2020. április 03.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?