Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokNemzetközi szervezetekProgram jellegű együttműködésEurópai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén (COST)
Európai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén (COST)
Európai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén (COST)
2003. február 16.
Utolsó módosítás: 2018. május 14.
Olvasási idő: 3 perc

Cél:

  • európai szinten összhangba hozni a nemzeti forrásokból támogatott műszaki és tudományos alapkutatásokat az Európai Bizottság és az Európa Tanács támogatásával, a H2020 költségvetéséből is részesedve;
  • nemzeti kutatóintézetek, egyetemek, ipari vállalatok kutatási tevékenységét összehangoló akciók támogatása;
  • a kutatók alulról jövő kezdeményezéseinek ösztönzése (ők határozzák meg a COST-akciók tartalmát);
  • a tudományos kiválóság támogatása.

A tevékenység bemutatása:

A COST együttműködést 1971. novemberében hozták létre 19 ország részvételével abból a célból, hogy európai szinten hangolják össze a nemzeti támogatottsággal folytatott műszaki és tudományos alapkutatásokat. A COST rugalmas alapelvei segítségével nemzeti kutatóintézetek, egyetemek, ipari vállalatok kutatási tevékenységét összehangoló akciókat kezdeményezett. Az együttműködés az Európai Bizottság támogatásával működik. A COST-akciókban elsősorban egyetemek, kutatóintézetek és kisebb mértékben iparvállalatok vesznek részt. A közös kutatás eredményei általában a részt vevő országok által szabadon felhasználhatók.

A COST Associationnek jelenleg 37 európai ország a tagja: az EU tagállamai, valamint Izland, Szerbia, FYROM (Macedónia), Norvégia, Svájc, Törökország, Bosznia-Hercegovina Montenegró és Albánia. Izrael külön státusszal rendelkezik (cooperating state), szavazati joga nincs. Egyedi eljárási rend alapján olyan országok kutatói is részt vehetnek az együttműködésben, amelyek nem tagjai a COST-nak (pl. USA, India, Kanada, Ausztrália, Oroszország stb).

Csatlakozás COST akcióhoz:

Egy adott COST akcióhoz történő csatlakozáshoz az alábbi nyilatkozatot kell kitöltve, aláírva e-mailben és postán is a COST nemzeti koordinátor részére elküldeni.

Nyilatkozat 

Kérjük, hogy csatlakozás előtt a kutatók vegyék fel a kapcsolatot az akció vezetőjével (Action Chair), és az akció vezetőjével folytatott egyeztetés után küldjék meg a nyilatkozatot a COST nemzeti koordinátor részére.

Finanszírozás:

A COST a Management Committee ülésekre való kiutazáshoz, workshopokon, akciókhoz kapcsolódó konferenciákon való részvételhez, kutatói mobilitáshoz (short-term scientific missions, STSM), illetve az akciók eredményeihez kapcsolódó disszeminációs tevékenységekhez nyújt támogatást. A COST-akciók kutatási költségeit a résztvevők maguk teremtik elő saját intézményi forrásaikból, elkülönített központi keret a kutatás finanszírozására nincs. A magyar kormány képviselője csak akkor írhatja alá egy-egy akció közös szándéknyilatkozatát (Memorandum of Understanding) – amely a csatlakozás hivatalos kifejezése –, ha biztosított a vállalt kutatási tevékenység pénzügyi háttere.

A COST együttműködés érvényben lévő szabályai szerint – a keretprogram költségvetéséhez hozzájáruló COST-tagországok kutatói (így a magyar kutatók is) az igazgató bizottsági és a munkacsoportüléseken való részvételük költségeinek utólagos megtérítését kérhetik a COST-tól.

Szervezeti keretek:

A program központi koordinációjával kapcsolatos feladatokat a brüsszeli székhelyű COST Iroda látja el. A program stratégiai döntéshozó szerve a tagállamok képviselőiből álló Committee of Senior Officials (CSO), míg a COST Nemzeti Koordinátorok felelnek a program operatív menedzsmentjéért.

A belépés éve: 1991

A tagdíj mértéke: 6783,87 euró + egyszeri 5060,82 euró (ennek befizetési határideje 2018. május 1.)

A tagságból származó előny, haszon:

Hazai kutatók részvételi lehetősége európai kutatási együttműködésekben: jó lehetőség a fiatal kutatók bekapcsolódására a nemzetközi tudományos vérkeringésbe.

  • Hozzáférés a legfrissebb kutatási eredményekhez: a közös kutatás eredményeit a részt vevő országok általában szabadon felhasználhatják.
  • 2016-ban 456 kutató vett részt COST akciókban, 25%-uk fiatal kutató volt.
  • 2016-ban 486 000 euró jutott Magyarországra a kutatói hálózatosodást célzó költségvetésből.
  • 2016-ban magyar kutatók 212 akcióban vettek részt az alábbi területeken: informatika, közlekedés, telekommunikáció, anyagtudomány, környezetvédelem, erdészet és erdészeti termékek, agrártudomány és biotechnológia, élelmiszer-technológia, társadalomtudomány, orvosi kutatások, általános mérnöki tudományok, kémia, meteorológia, fizika.

Képviselet: COST CSO magyar képviselő: Tóth Orsolya (E-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu; Tel.: +36 1 896 3744)

COST Titkárság

Tóth Orsolya
COST nemzeti koordinátor
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 896 3744
E-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu

Honlap: http://www.cost.eu/

Utolsó módosítás: 2018. május 14.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?