Itt jár Ön: Nemzetközi tevékenység >> AAL
Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Tevékeny és Önálló Életvitel program (angol rövidítése: AAL)

Cél:

 • az idősek életvitelének segítése infokommunikációs eszközök és szolgáltatások kifejlesztése révén;
 • EU-társfinanszírozásban, nemzetközi konzorciumban zajló projektek indítása a program céljait elősegítő piacképes termékek és szolgáltatások létrehozására.

A tevékenység bemutatása:

Az AAL Egyesület tagjai az AAL programban részt vevő országok. Az egyesület menedzseli a program működését (egyeztetések a tagországokkal, pályázati felhívások elkészítése, meghirdetése és értékelése, szakmai előrehaladás nyomon követése, projektek megvalósulását segítő akciók megszervezése).

Szervezeti keretek:

Az AAL programban a stratégiai szintű döntéseket a részt vevő tagállamok küldötteiből álló Közgyűlés hozza meg, míg a program operatív menedzsmentjével kapcsolatos témák megvitatása, a közös pályázati felhívások előkészítése és menedzsmentje, a nemzeti támogatási döntések előkészítése a nemzeti kapcsolattartók (NCP) feladata.

A belépés éve: 2008

Tagdíj mértéke: 10 000 euró (3,1 millió forint)

A tagságból származó előny, haszon:

 • A nemzeti támogatás mellé EU-s pályázati forrás vonható be a fejlesztések kidolgozására és piacra vitelére az adott területen.
 • A program keretében éves kiállítást szerveznek, ahol megjelenhetnek a fejlesztések, és jelen vannak a lehetséges befektetők is (társadalombiztosítók, kockázati tőkebefektetők).
 • A program eredményei, a létrehozott termékek, szolgáltatások minden idősödő társadalomnak, így Magyarországnak is hasznot jelentenek (társadalmi innováció).
 • 2008-tól 25 projektben 46 magyar tag vett részt nemzetközi konzorciumban megvalósuló, piac-közeli fejlesztésekben.
 • A magyar pályázók támogatásának 42–49%-a közvetlen EU-s forrásból származik.

Képviselet:

AAL Nemzeti kapcsolattartó: Divinyi Ágnes (e-mail: agnes.divinyi@nkfih.gov.hu, tel.: +36 1 896 3754)

AAL Közgyűlés tag: Csuzdi Szonja főosztályvezető (e-mail: szonja.csuzdi@nkfih.gov.hu)

Honlap: www.aal-europe.eu

 

Mi az az AAL program?

Az időskorúak száma világszerte növekszik, mind abszolút értelemben, mind az aktív keresők számához viszonyítva. Önállóságuk fenntartása, ellátásuk, gondozásuk, egészségi állapotuk felügyelete és szükség esetén az ápolásuk egyre nagyobb (anyagi, illetve személyi) kihívást jelent mind az intézményrendszer, mind a családok számára. 

Az AAL (Active and Assisted Living – Tevékeny és önálló életvitel) program a résztvevő államok és az Európai Bizottság közös programja, amelynek fő célja innovatív, infokommunikációs technológia (IKT) alapú megoldások (termékek, rendszerek, szolgáltatások) fejlesztése az idős emberek életminőségének javítása érdekében, új lehetőségeket teremtve az európai ipari bázis, különösen a kis- és közepes vállalkozások számára. A program a 2008-2013 között futó AAL (Ambient Assisted Living) program folytatása. 

Az AAL program fő célkitűzései a következők:

 • otthon, a közösségben és a munkahelyen töltött aktív és egészséges időskort szolgáló innovatív IKT alapú termékek, rendszerek és szolgáltatások létrehozásának felgyorsítása, melyek segítségével javítható az idős emberek életminősége, önállósága, a közösségi életben való részvétele, készségei és foglalkoztathatósága, továbbá növelhető az egészségügyi ellátás és szociális gondozás hatékonysága,
 • költséghatékony, nemzeti vagy regionális szinten eltérő társadalmi preferenciákkal és szabályozási szempontokkal összhangban álló megoldások kidolgozása, az idősek magánéletének és méltóságának tiszteletben tartásával,
 • nemzetközi konzorciumok keretében piacközeli kutatás és innováció megvalósítása
 • a végfelhasználók, valamint a kis- és közepes vállalkozások aktív bevonása a programba.

Pályázás

A programban, olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább három különböző, az AAL programhoz csatlakozott államban működő független intézmény (kis-és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, non-profit intézmény) együttműködésében valósulnak meg, és amelyek eredményeként az idősek életvitelét segítő innovatív termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre, melyek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő 2 éven belül megkezdődik.

A program céljainak elérése érdekében a konzorciumi tagok között lennie kell legalább

 • egy profit orientált KKV-nak (a feladatok végrehajtásához szükséges munkaidő ráfordítás min. 50%-át az üzleti parner(ek)nek kell biztosítaniuk) és
 • egy végfelhasználó szervezetnek.

A magyar befogadási kritériumok alapján csak olyan projektek kaphatnak magyar finanszírozást, melyekben szerepel profit-orientált magyar vállalkozás.

A pályázat benyújtásának menete

Először egy nemzetközi konzorcium keretében kidolgozott projektjavaslatot kell az AAL Central Management Unit-hoz (CMU) benyújtani. A projektjavaslat értékelése, a rangsor kialakítása nemzetközi szinten történik. Nyertes nemzetközi pályázat esetén az egyes konzorciumi partnerek a saját nemzeti hatóságukhoz nyújtják be a nemzeti támogatásra vonatkozó pályázatukat. A szerződéskötés és a finanszírozás nemzeti szinten zajlik. A tagállamok által nyújtott támogatás arányában az Európai Bizottság kiegészítő támogatást ad.

A program keretében a magyar pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy a végfelhasználók (idősek, idősgondozási szervezetek) igényei alapján futó fejlesztések révén nemzetközi szinten piacképes termékeket, szolgáltatásokat hozzanak létre, melyek csökkentik, illetve hatékonyabbá teszik az idősgondozást, segítik az idősek önállóságának megőrzését, a társadalom életében való aktív közreműködését.

2016-os felhívás: Demenciában szenvedők életminőségének javítása (Living well with dementia). Létező technológiák integrálásával új, infokommunikáción alapuló megoldások kifejlesztése a demenciával élők és környezetük (család, ápolók, szomszédok, szolgáltatók, gondozási rendszer) életének megkönnyítésére, együttműködésük hatékonyabbá tételére.

Központi információs és konzorciumi partnerkereső nap Brüsszelben: 2018. január 31.

Utolsó módosítás: 2018. január 12.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500