Nemzetközi tevékenység
Egyéb felhívások
JRC
A Közös Kutatóközpont (JRC: Joint Research Centre) az Európai Bizottság házon belüli tudományos szolgáltató szerve. Elsődleges célja a tudományos háttér biztosítása az EU szakpolitikák kidolgozásához, végrehajtásához és monitoringjához. Ezen felül a JRC egyben az Unió tudományos és technológiai referencia intézete is.
JPI
A közös programozás arra irányul, hogy néhány területen fokozza a tagállamok közfinanszírozású kutatási programjai közötti határokon átnyúló együttműködést, a koordinációt és az integrációt. Célja az, hogy a kutatásra fordított nemzeti költségvetések jobb kiaknázásával segítse Európát a társadalmi kihívások leküzdésében.
JTI
A Közös Technológiai Kezdeményezés (Joint Technology Initiative) egy gyakori implementációja a PPP intézményesített formájának. Olyan új, egyedi mechanizmus, melyet a 7. Keretprogram vezetett be azzal a céllal, hogy lehetővé váljon koherens, nagyméretű európai kutatási struktúrák kialakítása, partnerség létrehozásával a köz- és a magánszféra (PPP) között.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500