Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az Európai Kutatói Chartáról (European Charter for Researchers) és a Kutatók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexéről (Code of conduct for the recruitment of researchers) szóló ajánlás

2005. március 11-én az Európai Bizottság ajánlás formájában elfogadta az Európai Kutatói Chartát (European Charter for Researchers) és a Kutatók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexét (Code of conduct for the recruitment of researchers), melyek kötelező hatállyal nem bírnak, betartásuk önkéntes. Ezen két dokumentum egy vonzó, nyitott és fenntartható európai kutatói munkaerőpiac kialakításához kíván hozzájárulni.

 

A kutatás-fejlesztésben rendelkezésre álló jól képzett humán erőforrás elengedhetetlenül fontos a technológiai fejlődéshez, a tudományos ismeretek haladásához valamint ez európai, így a magyar versenyképesség növeléséhez.

A 2000. márciusi lisszaboni Európai Tanács célul tűzte ki, hogy 2010-re az Európai Unió a világ legdinamikusabban fejlődő és legversenyképesebb tudás- alapú térsége legyen. 2 évvel később a barcelonai európai tanácsi csúcsértekezleten az állam- és kormányfők döntése értelmében a Lisszabonban meghatározott cél elérésének érdekében 2010- re az Európai Uniónak a GDP 3 százalékát kell kutatás- fejlesztésre költenie.

Az Európai Tanács által megfogalmazott lisszaboni és barcelonai célok elérése érdekében Európának nemcsak a kutatás- fejlesztésbe, hanem a kutatói humánerőforrásba is növelni kell befektetéseit.

Azonban az egyes kulcsfontosságú tudományágakban jelentős kutatóhiány tapasztalható, mely nemcsak az EU, de Magyarország innovációs erejére, tudáskapacitására és versenyképességére is kihatással van. A kutatói pályának sokkal vonzóbbá kell válnia ahhoz, hogy minél több fiatal válassza ezt a szakmát. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges:

  • a kutatók karrierkilátásainak javítása, folyamatos szakmai fejlődésük biztosítása
  • a nemzetközi és interszektorális mobilitás ösztönzése és elismerése a kutatói életpályán történő előrelépéshez,
  • a női kutatók részvételének erősítése azáltal, hogy megteremtik számukra a család és munka összeegyeztetésének lehetőségét,
  • egy egységes értékelési rendszer kialakítása, melyek figyelembe veszik a kutatók teljes kutatási tevékenységét és kutatási eredményeit, így pl: publikációk, szabadalmak számát, a nemzeti és nemzetközi együttműködéseket, tanításukat, mobilitásukat.

Az ajánlásban foglaltak hozzájárulnak egy vonzóbb és nyitott kutatói munkaerőpiac kialakításához. Az ajánláshoz csatlakozó felsőoktatási intézmények önként vállalják, hogy

  • karrierfejlesztési stratégiát dolgoznak ki a különböző karrierszinten álló kutatók számára,
  • a nemzetközi és/ vagy interszektorális mobilitási tapasztalatot teljes mértékben beépítik a karrierfejlesztési stratégiába, illetve elismerik a kutatói értékelési rendszerben valamint a kiválasztási eljárás során.
  • biztosítják a kutatók számára, a kutatási karrierjük kezdetén lévő kutatókat is beleértve, társzerzőkként való elismerésüket, illetve azt, hogy témavezetőjüktől függetlenül közzétehessék kutatási eredményeiket,
  • biztosítják, hogy a kutatók felvételére vonatkozó előírások világosan kerülnek meghatározásra és elősegítik azon kutatók felvételét is, akik visszatérnek a kutatói karrierhez. Átlátható és korrekt felvételi rendszert dolgoznak ki.

 Az ajánlást a csatlakozni kívánó intézmények aláírásra jogosult személyei cégszerűen írják alá.

Azon intézmények nevét, melyek az ajánláshoz csatlakoznak, az Európai Bizottság kiteszi az EURAXESS portálra:

Továbbá a Nemzeti Innovációs Hivatal honlapján is megjelennek ezen intézmények nevei. Annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, az aláírt Nyilatkozatot Somos Magdolna (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) részére szükséges megküldeni.

Az Európai Kutatói Charta magyar és angol verziója és a nyilatkozat letölthető:

A Chartát eddig aláíró magyar szervezetek:

 

Aláíró intézmény
Cím
Aláíró
Aláírás időpontja
Debreceni Egyetem
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
prof. Dr. Nagy János
2006. március 7.
Budapesti Kommunikációs Főiskola
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
Dr. Vass László
2006. március 7.
Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.
Prof. dr. Tulassay Tivadar
2006. március 8.
Közlekedéstudományi Intézet Kht.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Dr. Ruppert László
2006. április 5.
BME Információstársadalom és Trendkutató Központ
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II/2.
Dr. Nagy Ádám
2006. május 30.
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Dr. Szabó Gábor
2006. június 8.
Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
Prof. Dr. Rudas Imre
2006. június 9.
Budapesti Zsigmond Király Főiskola
1039 Budapest, Kelta u. 2.
 
2006. szeptember.13.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Dr. Hudecz Ferenc
2007. május 18.
eXcenter Kutatóközpont Alapítvány
1067 Budapest, Hunyadi tér 11.
Dr. Nagy Ádám
2009. január 12.
MIND CAMPUS Research Institute
1135 Budapest, Hun u. 2.
Somogyi Levente
2009. szeptember 21.
Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Dr. Gábriel Róbert
2010. január 25.
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Dr. Mészáros Tamás
2010. október 25.
Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Prof. Szekeres Tamás
2013. január 22.
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Dr. Jenes Barnabás
2014. április 1.
Bay Zoltan Nonprofit Ltd. for Applied Research
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Skultéty Tamás
2014. április 14.
MTA Wigner
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Dr Lévai Péter József
2014. június 27.
Utolsó módosítás: 2015. július 08.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500