Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Magyar kutató-fejlesztők nemzetközi hálózatai

Több országban létrejöttek már a magyar kutatókat, értelmiségieket összefogó hálózatok, amelyek a közösségszervezésen túl szakmai programokat szerveznek, biztosítják a folyamatos kapcsolattartást a hazai tudományos élet szereplőivel.

Németországi Magyar Kutatók Társasága

Magyarország és Németország között szorosak a szálak a két ország történelme és kultúrája révén. Országaink szinte valamennyi területen már régóta szorosan és bizalomteljesen kooperálnak egymással. Ez különösen érvényes az oktatás és a tudomány területére. Az élénk hallgatói és tudóscserének köszönhetően ezek a kapcsolatok évszázados múltra tekinthetnek vissza, az együttműködés gyökerei egészen a 14-15. századig vezethetőek vissza. Az első kétoldalú tudományos kormányközi megállapodás mégis 1987-ig váratott magára, amikor is aláírták „Az együttműködés a tudományos kutatás és technológiai fejlesztés területén” nevet viselő kormányközi megállapodást. Ez az együttműködés változatlanul, a mai napig érvényben van. Ezt a megállapodást egészítette ki 2004-ben egy további egyezmény, az úgy nevezett „Közös nyilatkozat a tudományos kutatás és technológiai fejlesztés területén folyó együttműködés továbbfejlesztéséről és elmélyítéséről”.

Ezzel az államközi kezdeményezéssel a két ország közötti együttműködés a kutatás és fejlesztés területén új stádiumba lépett. Az európai innovációs politikába beágyazva az államilag támogatott, kétoldalú kutatási-fejlesztési együttműködés súlypontja német-magyar kutatói bázisok, úgy nevezett tudásközpontok megteremtése, amelyek az egyetemeken, főiskolákon és más magyarországi kutatási intézményekben kapnak helyet.

Azért, hogy a tudásháromszög valamennyi szereplőjét bevonják, ezeknek a projekteknek biztosítaniuk kell, a nagyvállalatok mellett, a kis- és középvállalatok számára is a részvétel lehetőségét. Az első nagyszabású, kétoldalú projektek a számítástechnika, biokémia és növényi genetika területén jöttek létre.

http://www.budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/hu/05__Wi/Forschung__und__Technologie/0-Forschung__und__Technologie.html

 

Svédország

A Peregrinus Klub 2001 végén alakult Stockholmban. A klub célja, hogy a Svédországban élő magyar értelmiségieket, kutatókat, diplomásokat, posztgraduális képzésben résztvevőket és ösztöndíjas diákokat egy olyan szellemi műhelybe fogja össze, ahol egymással és az otthoni tudományos élettel kapcsolatot tarthatnak. A klub élvezi a Magyar Nagykövetség kiemelt támogatását.

http://www.peregrinusklub.com/about/

 

Magyar Amerika Alapítvány (HAF)

Az Alapítvány kiemelt programjaként kezeli a washingtoni Magyar Nagykövetséggel karöltve elindított Homecoming kezdeményezést, mely immár három konferenciát, számos eszmecserét és találkozót tudhat maga mögött. Rendszeres megbeszéléseket tartanak a Washingtonba látogató hivatalos magyar delegációkkal, melyek céljai között a két ország közötti kutatás és fejlesztési együttműködés elősegítése, üzleti kapcsolatok, oktatási cserekapcsolatok, európai uniós kutatói programok, és egészségügyi rendszerfejlesztés is szerepeltek. A Homecoming program célja nem csak a kutatók és magyar szakemberek hazatelepülésének megkönnyítése, hanem a Magyarországgal való kapcsolattartásuk, szakmai, üzleti és tudományos kommunikációjuk elősegítése, valamint az egymás közötti folyamatos szakmai kapcsolattartás megteremtése is. Konkrét eredményük a HunEx portál létrehozása, illetve különböző szakmai csoportok szervezése (IT, BioMed, Econ).

A HunEx egy online portálból és adatbázisból álló rendszer, amelynek célja a tudás- és munkaerő áramlás elősegítése a magyarországi K+F versenyképességének növelése érdekben. A portál olyan külföldön élő és dolgozó magyar szakemberek információs tárháza, akik szellemi, illetve egyéb kapacitásukat Magyarországra szeretnék visszairányítani, valamint ott kamatoztatni, legyen az a kutatás-fejlesztés, tudományos, vagy éppen üzleti élet terén. A HunEx nem pusztán a "hazatérést" bátorítja és segíti elő, hanem a munkaerő és tudás kétirányú áramlását ösztönzi Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között.

http://www.hungarianamerica.com/
Utolsó módosítás: 2015. január 29.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500