Itt jár Ön: Pályázatok >> K+F+I pályázatok ösztönző rendszere >> Európai uniós forrásból finanszírozott pályázatok >> Pályázati felhívások >> 2016 >> GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében – GINOP-2.1.2-8.1.4-16
A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

A pályázatok benyújtása

A felhívás keretében pályázat benyújtása 2017. március 1-től 2018. február 28-án 12 óráig lehetséges online módon, elektronikus kitöltő programon keresztül. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

A pályázók köre

Pályázhatnak olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek magyarországi székhelyűek vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, kettős könyvvitelt vezetnek, jogi személyiségűek, legalább egy főt foglalkoztatnak, és nem tartoznak az EVA hatálya alá. Nagyvállalat abban az esetben adhat be pályázatot, ha abban bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a kkv-k hogyan részesülnek. A pozitív támogatói döntés feltétele, hogy a támogatást igénylő mind a vissza nem térítendő támogatásra, mind pedig a kölcsönre jogosultságot szerezzen.

Kizárólag a Közép-Magyarország régió területén megvalósuló projektek támogathatók, amelyek közvetett vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

Rendelkezésre álló keretösszeg, igényelhető összeg

A támogatott projektek 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 25 millió Ft és 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben részesülnek. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke régiónként változó.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 120 milliárd Ft, amelyből a vissza nem térítendő támogatás 80 milliárd Ft, a visszatérítendő támogatás 40 milliárd Ft. A felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Támogatható tevékenységek

  • Önállóan támogatható: Kísérleti fejlesztés
  • Regionális beruházási támogatás keretében (önállóan nem támogatható): Eszközbeszerzés, infrastrukturális beruházás
  • Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: Projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása

Kötelező vállalás

A támogatást igénylő vállalja, hogy

  • a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben együttesen eléri a kapott vissza nem térítendő támogatás 30%-át,
  • a projekt befejezésétől számított 5 évig, kkv-k esetében 3 évig a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak (fenntartási kötelezettség).

A kölcsön törlesztése

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő (a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, de legfeljebb a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 48 hónap) lejártát követően meg kell kezdeni. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható. Nem nyújtható kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás sem a támogatói döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett), vagy teljes mértékében (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására.

A kombinált hitelprogram teljes termékleírása: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-212-814-16-vllalatok-k-f-i-tevkenysgnek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermk-keretben-1

2018. május 02.
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében – GINOP-2.1.2-8.1.4-16
Program meghirdetése:
2016. december 07.
Végső beadási határidő:
2018. február 28.
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében – GINOP-2.1.2-8.1.4-16
A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

A pályázatok benyújtása

A felhívás keretében pályázat benyújtása 2017. március 1-től 2018. február 28-án 12 óráig lehetséges online módon, elektronikus kitöltő programon keresztül. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

A pályázók köre

Pályázhatnak olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek magyarországi székhelyűek vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, kettős könyvvitelt vezetnek, jogi személyiségűek, legalább egy főt foglalkoztatnak, és nem tartoznak az EVA hatálya alá. Nagyvállalat abban az esetben adhat be pályázatot, ha abban bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a kkv-k hogyan részesülnek. A pozitív támogatói döntés feltétele, hogy a támogatást igénylő mind a vissza nem térítendő támogatásra, mind pedig a kölcsönre jogosultságot szerezzen.

Kizárólag a Közép-Magyarország régió területén megvalósuló projektek támogathatók, amelyek közvetett vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

Rendelkezésre álló keretösszeg, igényelhető összeg

A támogatott projektek 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 25 millió Ft és 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben részesülnek. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke régiónként változó.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 120 milliárd Ft, amelyből a vissza nem térítendő támogatás 80 milliárd Ft, a visszatérítendő támogatás 40 milliárd Ft. A felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Támogatható tevékenységek

  • Önállóan támogatható: Kísérleti fejlesztés
  • Regionális beruházási támogatás keretében (önállóan nem támogatható): Eszközbeszerzés, infrastrukturális beruházás
  • Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: Projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása

Kötelező vállalás

A támogatást igénylő vállalja, hogy

  • a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben együttesen eléri a kapott vissza nem térítendő támogatás 30%-át,
  • a projekt befejezésétől számított 5 évig, kkv-k esetében 3 évig a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak (fenntartási kötelezettség).

A kölcsön törlesztése

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő (a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, de legfeljebb a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 48 hónap) lejártát követően meg kell kezdeni. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható. Nem nyújtható kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás sem a támogatói döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett), vagy teljes mértékében (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására.

A kombinált hitelprogram teljes termékleírása: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-212-814-16-vllalatok-k-f-i-tevkenysgnek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermk-keretben-1

2018. május 02.
Kapcsolat
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500