Ön itt áll: PályázóknakPályázatokÉrtékelési rendszerÉrtékelő testületekSzakterületi kollégiumokArchívum
Agrártudomány 3 (AGR3) szakértői csoport
2018. május 11.
Utolsó módosítás: 2018. május 27.
Olvasási idő: 7 perc

Havelda Zoltán - AKOFK AGR3Havelda Zoltán
elnök


DSc (MTA doktora)
kertészmérnök (molekuláris növény biológia, virológia)
főosztályvezető, tudományos tanácsadó, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont

tagság kezdete: 2017-02-01
tagság vége: 2017-12-31

tagok
végzettség, szakterület, munkahely
tagság kezdete
tagság vége
tagság szünetel
Anda Angéla
DSc (MTA doktora)
agrármérnök, meteorológus (agrometeorológia)
tanszékvezető, egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Georgikon Kar

2017-02-01
2017-12-31
 
Bartha Dénes
DSc (MTA doktora)
erdőmérnök, erdészeti növényvédelmi szakmérnök (természetvédelem, növénytan, dendrológia, erdészet)
intézetigazgató, Soproni Egyetem, Növénytani és Természetvédelmi Intézet

2017-02-01
2017-12-31
 
Bidló András
PhD
erdőmérnök, humánökológus (talajtan)
intézetigazgató, egyetemi tanár, kutatási és külügyi dékánhelyettes, Soproni Egyetem, Környezet- és Földtudomány Intézet

2017-02-01
2017-12-31
 
Csákiné Michéli Erika
DSc (MTA doktora)
agrármérnök (talajtan)
intézetigazgató, Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet

2016-02-12
2019-01-31
 
Csorba Tibor Levente
PhD
biológia-kémia szakos tanár (molekuláris virológia, vernalizáció)
tudományos főmunkatárs, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Mezőgazdasági Biotechnológiai Intézet

2016-02-12
2019-01-31
 
Darkó Éva
PhD
biológus (növényi stresszfiziológiai kutatások)
tudományos főmunkatárs, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Növényélettani Osztály

2016-02-12
2019-01-31
 
Fodor József
PhD
biológus (növényvédelem)
tudományos főmunkatárs, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet 

2017-02-01
2017-12-31
 
Fodor Nándor
PhD
matematika-fizika szakos tanár (szimulációs növénytermesztési modellezés, klímaváltozás)
osztályvezető, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Növénytermesztési Osztály

2017-02-01
2017-12-31
 
Kiss Levente
DSc (MTA doktora)
biológus (növénykórtan)
tudományos tanácsadó, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet

2015-02-01
2018-01-31
 
Kövics György
CSc
agrármérnök (mikológia, növénykórtan)
egyetemi tanár, intézetvezető, Debreceni Egyetem, Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Növényvédelmi Intézet

2017-02-01
2017-12-31

Markó Viktor
CSc
agrárkémikus-agrármérnök (gyümölcsültetvények Arthropoda együttesei, közösségi ökológia, növényvédelem, biológiai védekezés)
egyetemi docens, Szent István Egyetem, Rovartani Tanszék

2015-02-01
2018-01-31
 
Németh Róbert
PhD
faipari mérnök (faipar)
intézetigazgató, egyetemi tanár, tudományos és külügyi rektorhelyettes, Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Faanyagtudományi Intézet

2016-02-12
2019-01-31
 
Pásztor László
PhD
fizika szakos tanár, csillagász (digitális talajtérképezés, geoinformatika)
tudományos főmunkatárs, osztályvezető, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály

2015-02-01
2018-01-31
 
Posta Katalin
DSc (MTA doktora)
biológia-kémia szakos tanár (biotechnológia, talajmikrobiológia)
egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetikai, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Intézet

2015-02-01
2018-01-31
 
Putnoky Péter
DSc (MTA doktora)
biológus (baktériumgenetika, szőlő genetikai térképezés)tanszékvezető, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék

2016-02-12
2019-01-31
 
Rékási Márk
PhD
biológus-ökológus, környezetmérnök (talajtan, talajkémia, talajszennyezés)
tudományos főmunkatárs, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet 

2015-02-01
2018-01-31
 
Samu Ferenc
DSc (MTA doktora)
biológus (állatökológia)
tudományos tanácsadó, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet

2016-02-12
2019-01-31
 
Szabó István
PhD
mezőgazdasági gépészmérnök (géptervezés, műszaki informatika, CAD/CAM modellezés, agrárinformatika)
intézeti igazgató, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar

2015-02-01
2018-01-31
 

zsűri ügyintéző: Kürtösiné Merkel Szilvia, e-mail: szilvia.kurtosi@nkfih.gov.hu
tagok
tagság kezdete
tagság vége
tagság szünetel
Havelda Zoltán, elnök
2014.02.01
2017.01.31

Anda Angéla
2014.02.01
2017.01.31

Bartha Dénes
2014.02.01
2017.01.31

Bidló András
2014.02.01
2017.01.31

Csákiné Michéli Erika
2016.02.12
2019.01.31

Csorba Tibor
2016.02.12
2019.01.31

Darkó Éva
2016.02.12
2019.01.31

Fodor József
2014.02.01
2017.01.31

Fodor Nándor
2014.02.01
2017.01.31

Kiss Levente
2015.02.01
2018.01.31

Kövics György
2014.02.01
2017.01.31

Markó Viktor
2015.02.01
2018.01.31

Németh Róbert
2016.02.12
2019.01.31

Pásztor László
2015.02.01
2018.01.31

Posta Katalin
2015.02.01
2018.01.31

Putnoky Péter
2016.02.12
2019.01.31

Rékási Márk
2015.02.01
2018.01.31

Salánki Katalin
2014.02.01
2017.01.31

Samu Ferenc
2016.02.12
2019.01.31

Szabó István
2015.02.01
2018.01.31


zsűri ügyintéző: Kürtösiné Merkel Szilvia, e-mail: szilvia.kurtosi@nkfih.gov.hu
tagok
tagság kezdete
tagság vége
tagság szünetel
Havelda Zoltán, elnök

2015.02.01

2017.01.31


Anda Angéla
2015.02.01
2017.01.31
 
Bartha Dénes
2015.02.01
2017.01.31
 
Bidló András
2015.02.01
2017.01.31
 
Fodor József
2015.02.01
2017.01.31
 
Fodor Nándor
2015.02.01
2017.01.31
 
Füleky György
2015.02.01
2016.01.31
 
Hodúr Cecilia
2015.02.01
2016.01.31
2015.02.01 - 2015.07.31.
Kaló Péter
2015.02.01
2016.01.31
 
Kiss Levente
2015.02.01
2018.01.31

Kövics György
2015.02.01
2017.01.31
 
Lakatos Ferenc
2015.02.01
2015.07.31
 
Markó Viktor
2015.02.01
2018.01.31
 
Neményi Miklós
2015.02.01
2015.07.31
 
Pásztor László
2015.02.01
2018.01.31
 
Posta Katalin
2015.02.01
2018.01.31
 
Rékási Márk
2015.02.01
2018.01.31
 
Salánki Katalin
 2015.02.01
2017.01.31 
 
Szabó István
2015.02.01
2018.01.31 
 
Szalai Gabriella
2015.02.01
2016.01.31

Szőcs Gábor
2015.02.01
2016.01.31
 2015.02.01 - 2015.07.31.
Takács András Péter
2015.02.01
2016.01.31
 

zsűri ügyintéző: Kürtösiné Merkel Szilvia, e-mail: szilvia.kurtosi@nkfih.gov.hu
Utolsó módosítás: 2018. május 27.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?