Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKFI versenypályázatokKFI fejlesztési célok
Az innováció fejlesztési céljai
Az innováció fejlesztési céljai
2018. március 07.
Módosítás: 2018. június 02.
Olvasási idő: 2 perc
A KFI versenypályázati felhívások ösztönzik
 • a célratörő, ígéretes kutatás-fejlesztési projekttervek és programok megvalósítását,
 • a pályázói céloknak az intézményi stratégiai fejlesztési irányokkal történő összehangolását
 • a kutatás-fejlesztési források eredményes és fenntartható hasznosítása érdekében megalapozott költségvetési tervek összeállítását.
Kutatási témapályázatok

Felfedező kutatások támogatása tematikus prioritások nélkül

 • a természeti és társadalmi jelenségek megismerését célzó, kutatói kezdeményezésű, ígéretes alapkutatási projektek támogatása, melyektől új módszerek, eljárások kidolgozását megalapozó eredmények várhatóak
 • a tudományos kiválósági műhelyek erősítése posztdoktori ösztönzőrendszerrel
Infrastruktúra-fejlesztés

Korszerű eszközök, berendezések biztosítása a hazai kutatóhelyeken

 • a stratégiai jelentőségű, hazai, állami fenntartású tudásbázisok kutatás-fejlesztési kapacitásának erősítése
 • a kutatási infrastruktúrák hálózatos fejlesztése, a regionális kutatási lehetőségek kiegészítésével, a meglévő infrastruktúrákhoz kapcsolódva
Vállalati KFI

Nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások és induló innovatív vállalkozások kutatás-fejlesztési céljai megvalósításának ösztönzése

 • szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kifejlesztése
 • prototípus-fejlesztés
 • iparjogvédelem
 • KFI szolgáltatás vásárlása
 • startup inkubátorok létrehozása
Tudástranszfer

A tudományos eredmények üzleti hasznosításának ösztönzése

 • stratégiai jelentőségű, több szakterületet együttesen érintő, összetett feladatok megoldása céljából
 • valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítása, közös programok megvalósítása együttműködésben az adott szakterület kiváló kutatóintézményeivel
 • a hazai kutatási infrastruktúra és a KFI kapacitások fejlesztése ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti formában, versenyképes termékek és szolgáltatások létrehozásáért
Nemzetközi együttműködés

Kis- és középvállalkozások versenyképességének, nemzetközi forrásbevonási képességének javítása

 • kapcsolódás közös finanszírozású nemzetközi együttműködésekhez
 • a konzorciumépítő tevékenység elősegítése
 • a kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása, elsősorban projektalapú programokat ösztönző felhívásokkal
Utolsó módosítás: 2018. június 02.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?