Szakpolitika és stratégia
Archívum
A 2007-2013-as időszakra vonatkozó stratégiák és intézkedési tervek.
A KFI Ágazati Stratégiai Fehér Könyv célja, hogy ágazatonként meghatározza a KFI szempontú stratégiai célokat, kitörési pontokat, valamint a lehetséges beavatkozásokat, ezzel információt és inputot biztosítson a további tervezéshez, a következő időszak nemzeti és ágazati stratégiáinak kialakításához.
A hazai költségvetési forrásokból finanszírozott K+F és innovációs programok pályázati eljárásrendjeit egységesítő, azokat egyszerűbbé és átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá tevő rendeletet fogadott el a Kormány a 2010. április 7-i ülésén. A kormányrendelet alapvető célja, hogy a mai gyakorlatot meghatározó jogszabályok számát csökkentve, egy rendeletben, pontosabb és egyértelmű – a legjobb uniós gyakorlathoz közel álló – szabályokkal határozza meg a hazai közfinanszírozású programok pályázati támogatásának kereteit.
A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (NEKIFUT) program 2008 szeptemberében indult. Célja a már létező hazai kutatás-fejlesztési (K+F) kutatás infrastruktúrák legfontosabb jellemzőinek és fejlesztési igényeinek felmérése, a KFI kutatási infrastruktúra adatbázis létrehozása, folyamatos karbantartása és nyilvánosságra hozatala a világhálón, magyar kutatási infrastruktúra regiszter elkészítése és üzemeltetése, valamint egységes nemzeti K+F infrastruktúra fejlesztési stratégia és program kialakítása.
Országos hálózatuk feladata a regionális innovációs folyamatok generálása, összehangolása, koordinálása, a technológiai innovációs hálózatok szervezése, valamint innovációs szolgáltatások nyújtása és ezek hatékonyan működő és működtethető rendszerbe történő integrálása.
Az Európai Unió költségvetési/pénzügyi ciklusaihoz igazodva Magyarország is elkészítette a 2007-2013 közötti időszak fejlesztési tervét. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv az EU Strukturális Alapok, Kohéziós Alap, valamint hazai források felhasználásának nemzeti stratégiája. A források felhasználására Magyarország az ÚMFT keretében Operatív Programokat készített.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500