Itt jár Ön: Hírlevél
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Adatkezelési tájékoztató az nkfih.gov.hu Hírlevél szolgáltatásáról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § rendelkezéseinek eleget téve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) az alábbi tájékoztatást adja közre minden az http://nkfih.gov.hu/hirlevel-archivum oldalon Hírlevél szolgáltatásra feliratkozó, illetve feliratkozott érintett részére.

1.
Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja
 
1.1
Az NKFI Hivatal Hírlevél szolgáltatására az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulását követően kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § rendelkezéseire.
 
1.2
Az adatok kezelésének célja elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az NKFI Hivatalt érintő aktuális információkról, változásokról.
 
 
 
 
2.
Az adatkezelésre jogosultak köre
 
2.1
A Hírlevél szolgáltatást az NKFI Hivatal Elnöki Titkárság Kommunikációs Osztályának munkatársai végzik.
 
 
 
 
3.
A kezelt adatok köre
 
3.1
A Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott e-mail cím és a feliratkozás dátuma.
 
 
 
 
4.
Az adatkezelés időtartama
 
4.1
Az érintett kérelmére az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek, a meg nem erősített feliratkozás esetében a 30 nap elteltével.
 
 
 
 
5.
Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
 
5.1
Az érintett kérelmezheti személyes adatainak törlését a hírlevél láblécében található linkre kattintva, e-mailen a kommunikacio@nkfih.gov.hucímen, vagy posta úton NKFI Hivatal 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1. címen.
 
5.2
Az érintett a jogainak megsértése esetén,
 
 
a)
az NKFI Hivatal belső adatvédelmi felelőséhez (dr. Regős Eszter, Jogi és Igazgatási Főosztály, eszter.regos@nkfih.gov.hu; +36-1-896-3729);
 
 
b)
bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.);
 
 
c)
valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu).
Utolsó módosítás: 2015. szeptember 14.
Partner szervezeteink