Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium
Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium
Alapadatok


Tématerület
Gazdaság és társadalom digitális átállása
Megvalósítás helyszíne
Budapest, Győr, Kecskemét, Zalaegerszeg
Leírás

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium (ARNL) célja a közúti és légi járművek, valamint robotok mobilitással kapcsolatos kutatása, fejlesztése, továbbá innovációs megoldásaik koordinálása különös tekintettel az autonóm és a kooperatív működést igénylő komplex rendszerekre, formációkra és alkalmazásokra.

A laboratórium céljai között szerepel a magas szintű kutatás-fejlesztés, az utánpótlás-nevelés, továbbá a sikeres hazai és nemzetközi együttműködések ösztönzése. Ennek megfelelően a célcsoportok között helyet kapnak a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és fiatal kutatók, akiknek releváns és modern tudást, izgalmas kutatási témákat és ezen keresztül kutatói életpályát kínál a labor. Emellett fontos célcsoportot képeznek a járműipar szereplői, illetve a hazai és nemzetközi kutató intézmények és szakmai szervezetek is.

Fő kutatási területek:

 • Autonóm közúti és légi járművek
 • Autonóm robotika és gyártórendszerek
 • Irányítástervezési stratégiák
 • Járműdinamika és irányítás
 • Kooperatív irányítás
 • Robotikai modellezés és irányítás
 • Mobil robotizáció
 • Alkalmazott kutatási infrastruktúra
 • Infokommunikáció
 • Rendszer-integrációs kutatások
 • Elektromobilitás
 • Digitális iker, matematikai modellezés, szimuláció

A laboratóriumi kutatásból várható előnyök:

 • A közúti és a légi járművek, valamint a mobil robotok nyújtotta mobilitással kapcsolatos kutatási, valamint az ilyen rendszerek funkcionális és kooperatív működését demonstráló fejlesztési feladatok megoldása, a szükséges kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek összehangolása
 • A kutatási feladatok hatékony és innovatív megoldása a mobilitással foglalkozó hazai szakmai és kutató közösség koordinált együttműködése révén
 • A szakterületen folytatott kutatások műveléséhez, a kapcsolódó fejlesztések hatékony megvalósításához szükséges ismeretek jól átgondolt terjesztése újszerű tudástranszfer-mechanizmusokon keresztül, valamint a hagyományos felsőoktatási csatornákon
 • Egy olyan ütőképes szakmai hálózat létrehozása, amely egyfajta K+F platformként szélesebb szakmai hátteret biztosít az autonóm rendszerek szakterületén végzendő K+F tevékenységek számára, továbbá lehetőséget ad az ARNL munkájában részt vevő és más egyetemek, kutatóintézetek, ipari vállalatok, valamint kis- és középvállalkozások közötti tudástranszferre
 • Az általános, valamint a dedikált kiber-fizikai gyártó- és logisztikai rendszerekhez kapcsolódó fejlesztési munkálatok felgyorsítása
 • Az ARNL szakmai hálózatához kapcsolódó kutatóintézetek és ipari szereplők, kkv-k, valamint oktatási intézmények támogatása azon törekvésükben, hogy maguk is szerves részévé váljanak a hazai innovációs ökoszisztémának az autonóm rendszerek kutatása, fejlesztése, valamint a területhez kapcsolódó innováció terén, és ezáltal növeljék hazánk versenyképességét
 • A konzorciumon belüli és kívüli műszaki felsőoktatási intézmények oktatási és műszaki támogatása azon törekvésükben, hogy az autonóm rendszerek szakterületéhez tartozó, illetve azzal összefüggő BSc-, MSc- és PhD-tantárgyaikat, -képzéseiket, az egyetemi hallgatóknak előírt szakmai gyakorlataikat korszerűsítsék, frissítsék
 • Az autonóm járművek társadalmi elfogadottságának erősítése a kapcsolódó K+F eredmények összehangoltabb, az ipari és a kutatói szféra együttműködését jobban kifejező, az eredmények társadalmi előnyeire jobban rávilágító, az érdeklődő nagyközönség számára érthető módon való megjelenítésével


Konzorciumvezető

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet


Konzorciumi partnerek

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Széchenyi István Egyetem


Elérhetőségek

Utolsó módosítás: 2024. április 15.
Előző Labor
Következő Labor
Kapcsolódó hírek
Hírek és Sajtó
Hír
ARNL-es kutatók ”Az UAV-k megkülönböztetése madaraktól és más repülő objektumoktól LiDAR pontfelhő-adatok alapján” (angolul: ”Distinguishing unmanned aerial vehicles (UAVs) from birds and other flying objects in 3D LiDAR point clouds”) c. pályázata elnyerte az Amerikai Légierő Tudományos Kutatási Hivatalának (US Air Force Office of Scientific Research) támogatását. A nyertes kutatócsapat tagjai: Majdik András László, PhD, Szirányi Tamás, DSc, Kovács Gábor, PhD, valamint Keszler Anita.
2023. 11 24.

Hír

A hazai kutatók nemzetközi beágyazottságát, kutatás-fejlesztési együttműködéseit nagymértékben elősegíti aktív kapcsolatuk a világ legjelentősebb kutatási infrastruktúráival (KI) és bekapcsolódásuk az ott folyó élvonalbeli kutatásokba. A legkorszerűbb KI-k olyan nagy költségű berendezések, létesítmények vagy adatbankok, amelyek építése, fejlesztése és működtetése meghaladja egy-egy ország gazdasági teljesítőképességét, így nemzetközi együttműködésben valósulnak meg.

2022. 02 18.

Hír
Prágában egyeztettek a HRNL kutatói
Leírás

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumának egyik fő célkitűzése, hogy az idei éven is tovább tudja növelni pályázati aktivitását. 2023-ban egy közös pályázat összeállításán és beadásán dolgoznak a prágai székhelyű Leeaf vállalattal. A Nemzeti Laboratórium kutatói kétnapos szakmai egyeztetésen vettek részt Prágában, ahol az alábbi témák kerültek közösen megvitatásra: a tervezett pályázat kiemelt fókuszai, a résztvevők közötti munkamegosztás a pályázat elkészítése és a megvalósítása során, a WP-k definiálása és szakmai tartalmának kidolgozása, a szükségletelemzés

Csapó Kitti 2023. 05. 05., p – 13:45
Magyar
2023. 05 05.