Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium
Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium
Alapadatok
Tématerület
Zöld átállás
Megvalósítás helyszíne
Budapest, Gödöllő
Leírás
Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium a talaj és a hozzá szervesen kapcsolódó környezetállapot megőrzésének, javításának támogatását tűzte ki célul a környezeti fenntarthatóság elősegítése mellett. Tevékenysége lefedi a hazai talajvizsgálati eredmények egységes adatbázisba való integrálását, az idő- és költséghatékony, környezetbarát laboratóriumi talajvizsgálatot lehetővé tévő spektrális módszerek rutinszerű alkalmazási lehetőségeinek megteremtését, az első hazai talajspektrális könyvtár létrehozását, a különféle biomasszaanyagok és ezek eltérő technológiákkal az energetikai és talajerő-utánpótlásban való hasznosíthatóságának vizsgálatát, valamint a korszerű, minimális környezetterheléssel járó növényvédelmi technológiák innovatív fejlesztését.
Fő kutatási területek:

 • Országos, nagy felbontású talajtani adatbázis
 • Spektroszkópiai alapú, talajparaméter-meghatározó módszer
 • Hazai talajspektrális könyvtár
 • Biomassza-alapú tüzelőanyagok
 • Tüzelőberendezések teljesítmény- és környezetvédelmi vizsgálata, minősítése
 • Növényvédő gépek és növényvédelmi technológiák

A laboratóriumi kutatásból várható előnyök

 • Egy informatikai rendszer létrehozása, amely alkalmas a magyarországi talajlaboratóriumokban keletkező adatok automatikus gyűjtésére, minőségi ellenőrzésére, rendszerezésére és adatbázisba illesztésére.
 • Egy szervesmikroszennyező-analitikai labor fejlesztése szerves mikroszennyezők összetettebb, célzott kimutatására.
 • Kutatási eredmények előrevetíthetik az egyes biomassza-alapanyagok (kiemelten az agráriumban keletkező melléktermékek és hulladékok) adott technológiában vagy technológiai sorban fenntartható módon való hasznosíthatóságának lehetőségeit és korlátait.
 • A projekt során létrejött vizsgálati kapacitás folyamatos szolgáltató tevékenység biztosítását teszi lehetővé a kis- és középvállalkozások, a KFI piac szereplői, a gépgyártók, forgalmazók és a mezőgazdasági termelők számára is, mely lefedi a növényvédelmi gépek munkaminőségi és elsodródási hajlamot csökkentő jellemzőinek, valamint a gépek és részegységeik műszaki jellemzőinek meghatározását. Ezek az objektív vizsgálatok elengedhetetlenek a termékfejlesztés folyamatában, valamint a növényvédelmi gépek és technológiák értékelésénél, minősítésénél is.
 • A projekt keretében létrehozandó, Magyarország talajtani változatosságát reprezentáló (látható és közeli infravörös, valamint középső infravörös spektroszkópiai mérésekre épülő) spektrális könyvtár lehetőséget kínál kulcsfontosságú talajparaméterek idő- és költséghatékony, környezetbarát meghatározására lokális, regionális és országos szinten. Az ennek az adatbázisnak a bővítését célzó törekvésekben kiemelt szerepük van a GLOSOLAN (Global Soil Laboratory Network) által definiált protokollokat követő nemzeti laboratóriumok által szolgáltatott talajadatoknak. Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium ehhez a globális kezdeményezéshez való csatlakozásával és folyamatos adatszolgáltatással lehetőséget teremt a korszerű, fenntartható és környezetbarát talajvizsgálati technológiákat a gyakorlatban is alkalmazó nemzetközi hálózathoz való kapcsolódásra.


Konzorciumvezető

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal


Konzorciumi partnerek

 • Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem


Elérhetőségek

Utolsó módosítás: 2022. szeptember 14.
Következő Labor
Kapcsolódó hírek
Hírek és Sajtó
Hír
ARNL-es kutatók ”Az UAV-k megkülönböztetése madaraktól és más repülő objektumoktól LiDAR pontfelhő-adatok alapján” (angolul: ”Distinguishing unmanned aerial vehicles (UAVs) from birds and other flying objects in 3D LiDAR point clouds”) c. pályázata elnyerte az Amerikai Légierő Tudományos Kutatási Hivatalának (US Air Force Office of Scientific Research) támogatását. A nyertes kutatócsapat tagjai: Majdik András László, PhD, Szirányi Tamás, DSc, Kovács Gábor, PhD, valamint Keszler Anita.
2023. 11 24.

Hír

A hazai kutatók nemzetközi beágyazottságát, kutatás-fejlesztési együttműködéseit nagymértékben elősegíti aktív kapcsolatuk a világ legjelentősebb kutatási infrastruktúráival (KI) és bekapcsolódásuk az ott folyó élvonalbeli kutatásokba. A legkorszerűbb KI-k olyan nagy költségű berendezések, létesítmények vagy adatbankok, amelyek építése, fejlesztése és működtetése meghaladja egy-egy ország gazdasági teljesítőképességét, így nemzetközi együttműködésben valósulnak meg.

2022. 02 18.

Hír
Prágában egyeztettek a HRNL kutatói
Leírás

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumának egyik fő célkitűzése, hogy az idei éven is tovább tudja növelni pályázati aktivitását. 2023-ban egy közös pályázat összeállításán és beadásán dolgoznak a prágai székhelyű Leeaf vállalattal. A Nemzeti Laboratórium kutatói kétnapos szakmai egyeztetésen vettek részt Prágában, ahol az alábbi témák kerültek közösen megvitatásra: a tervezett pályázat kiemelt fókuszai, a résztvevők közötti munkamegosztás a pályázat elkészítése és a megvalósítása során, a WP-k definiálása és szakmai tartalmának kidolgozása, a szükségletelemzés

Csapó Kitti 2023. 05. 05., p – 13:45
Magyar
2023. 05 05.