ELI Nemzeti Laboratórium
ELI Nemzeti Laboratórium
Alapadatok


Tématerület
Gazdaság és társadalom digitális átállása
Megvalósítás helyszíne
Szeged
Leírás
Az ELI-ALPS nagyprojekt alapvető célkitűzése, hogy lézeralapú kutatási tudományterületek számára felhasználói infrastruktúrát hozzon létre. Az egyes berendezések elkülönülő, de egymást kiegészítő kutatási tevékenységeket szolgálnak. Az Extreme Light Infrastructure (ELI)projekt szerves része az európai kutatási nagyberendezések azon tervezett, illetve épülő generációjának, amelyet az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (ESFRI) fog össze. Az ELI a világ első olyan létesítménye, amely a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb intenzitások mellett teszi lehetővé, akár az ún. ultrarelativisztikus tartományban is. Ezzel új utakat nyithat a fizikában, valamint olyan új technikai fejlesztéseket is megalapozhat, mint amilyen a relativisztikus mikroelektronika és a kompakt (asztali méretű) lézeres részecskegyorsítók. Az ELI az anyagtudomány, az orvostudomány és a környezetvédelem számos területére jelentős hatással lesz majd.
Fő kutatási területek:

 • Attoszekundumos technológia és alkalmazások
 • Ultragyors folyamatok vizsgálata
 • Ultraintenzív lézerterek és anyag-kölcsönhatás: plazmafizika, laboratóriumi asztrofizika
 • Biológiai képalkotás
 • Orvostudományi alkalmazás
 • Energiakutatás – a napelemektől a mesterséges fotoszintézisig
 • Nagyenergiájú fotonika
 • Információtechnológia, anyagtudomány és nanotudomány
 • THz-es technológiák és alkalmazások

A laboratóriumi kutatásból várható előnyök:

 • Az ALPS intenzív attoszekundumos impulzusai valóra váltják az atom- és molekulafizikával, valamint a szilárdtest-folyamatokkal, nanotudománnyal, radiobiológiával foglalkozó tudósok álmait, azaz pillanatfelvételeket lesznek képesek rögzíteni a komplex rendszerek elektronszerkezetének dinamikus viselkedéséről attoszekundumos, pikométeres felbontásban.
 • A nagy EUV/röntgen impulzusenergiák, a források nagy ismétlési frekvenciájával egyesítve, először teszik lehetővé az attoszekundumos dinamikák EUV-pumpa-EUV-próbás tanulmányozását koincidenciadetektálási technikákkal kombinálva, tehát ideális eszközöket biztosítva a fény-anyag kölcsönhatás minél teljesebben leírható kísérleteihez.
 • Az ELI-ALPS az attoszekundumos EUV/röntgen impulzusokon túl további intenzív, néhány ciklusú szinkronizált impulzusokat biztosít a terahertzestől (mikrohullám) egészen a petahertzesig (ultraibolya) terjedő frekvenciatartományban, kontrollált elektromágneses térrel. Ezek a szinkronizált ultrarövid, ultraerős impulzusok megnyitják a lehetőséget a mikroszkopikus folyamatok példátlan szintű kontrolljához, és nemegyensúlyi állapotok felülmúlhatatlanul széles skálájába engednek valós idejű bepillantást.
 • Az ELI ALPS egyedülálló jellemzőkkel járul hozzá a mikrokozmosz dinamikájának felfedezéséhez és az elemi folyamatok kontrolljához, valamint az információs, biológiai és gyógyászati technológiák fejlődéséhez és létrehozásához.


Megvalósító

ELI-HU Nonprofit Kft.


Elérhetőségek

Weboldal:
eli-alps.hu

Utolsó módosítás: 2022. július 25.
Kapcsolódó hírek
Hírek és Sajtó
Hír
ARNL-es kutatók ”Az UAV-k megkülönböztetése madaraktól és más repülő objektumoktól LiDAR pontfelhő-adatok alapján” (angolul: ”Distinguishing unmanned aerial vehicles (UAVs) from birds and other flying objects in 3D LiDAR point clouds”) c. pályázata elnyerte az Amerikai Légierő Tudományos Kutatási Hivatalának (US Air Force Office of Scientific Research) támogatását. A nyertes kutatócsapat tagjai: Majdik András László, PhD, Szirányi Tamás, DSc, Kovács Gábor, PhD, valamint Keszler Anita.
2023. 11 24.

Hír

A hazai kutatók nemzetközi beágyazottságát, kutatás-fejlesztési együttműködéseit nagymértékben elősegíti aktív kapcsolatuk a világ legjelentősebb kutatási infrastruktúráival (KI) és bekapcsolódásuk az ott folyó élvonalbeli kutatásokba. A legkorszerűbb KI-k olyan nagy költségű berendezések, létesítmények vagy adatbankok, amelyek építése, fejlesztése és működtetése meghaladja egy-egy ország gazdasági teljesítőképességét, így nemzetközi együttműködésben valósulnak meg.

2022. 02 18.

Hír
Prágában egyeztettek a HRNL kutatói
Leírás

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumának egyik fő célkitűzése, hogy az idei éven is tovább tudja növelni pályázati aktivitását. 2023-ban egy közös pályázat összeállításán és beadásán dolgoznak a prágai székhelyű Leeaf vállalattal. A Nemzeti Laboratórium kutatói kétnapos szakmai egyeztetésen vettek részt Prágában, ahol az alábbi témák kerültek közösen megvitatásra: a tervezett pályázat kiemelt fókuszai, a résztvevők közötti munkamegosztás a pályázat elkészítése és a megvalósítása során, a WP-k definiálása és szakmai tartalmának kidolgozása, a szükségletelemzés

Csapó Kitti 2023. 05. 05., p – 13:45
Magyar
2023. 05 05.