Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium
Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium
Alapadatok


Tématerület
Gazdaság és társadalom digitális átállása
Megvalósítás helyszíne
Budapest, Miskolc, Veszprém
Leírás
A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium fő célja olyan innovációk megvalósítása, amelyek növelik a társadalom jóllétét, javítják az életminőséget, elősegítik új társadalmi kapcsolatok és együttműködések létrehozását. A kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy az egyes területeken emberközpontú fejlesztés valósuljon meg, így relatíve rövid idő alatt gyors fejlődés és eredmény generálható. A laboratórium keretében több tematikus KFI fórumot, szakmai műhelyt alakítanak ki, amelyek hozzájárulnak a társadalmi problémákra, technológiai változásokhoz kapcsolódó igényekre reagáló újszerű megoldások kidolgozásához, majd valós környezetben, településeken, térségekben, intézményrendszerekben történő tesztelésükhöz.
Fő kutatási területek:

 • A digitalizáció társadalmi hatásai
 • Kulturális innováció és kreatív ipar
 • Helyi fejlesztések
 • Környezeti szempontú társadalmi innovációk, klíma
 • Társadalmi jóllét
 • Humán rendszerek (szociális és oktatási ellátórendszer, egészségügy)
 • A munka jövője, a jövő gazdasága
 • Társadalmi innovációmenedzsment

A laboratóriumi kutatástól várható előnyök:

 • A kezdeményezéssel az új technológiák emberközpontú fejlesztéséhez és penetrációjához is kapcsolódó területen relatíve rövid idő alatt gyors fejlődés és eredmény generálható.
 • A jó gyakorlatok és nemzeti keretrendszerek területén Magyarország a társadalmi innováció élvonalába kerülhet, megalapozva ezzel többek között a Horizont Európa Program vonatkozó témáira való felkészülést és a korábbiaknál lényegesen sikeresebb nemzeti részvételt a programban.
 • A jóllét, az életminőség javulása.
 • Új társadalmi kapcsolatok, együttműködések létrehozása.
 • Olyan innovációk megvalósítása, amelyek nemcsak kedvezők a társadalom számára, hanem az egyének aktív részvételét is erősítik.
 • A laboratórium megteremti a társadalmi innováció nemzeti támogató rendszerét, növelve a terület versenyképességét az európai innovációs térben és a forrásfelszívó képesség tekintetében.
 • Kutatási irányokat valósít meg nyolc multidiszciplináris területen, és legalább negyven pilotprojektet támogat a témában.
 • Social Innovation Readiness Level (SIRL) rendszer.


Konzorciumvezető

Eötvös Loránd Tudományegyetem


Konzorciumi partnerek

 • Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány
 • Miskolci Egyetem
 • Pannon Egyetem


Utolsó módosítás: 2022. július 25.
Előző Labor
Következő Labor
Kapcsolódó hírek
Hírek és Sajtó
Hír
ARNL-es kutatók ”Az UAV-k megkülönböztetése madaraktól és más repülő objektumoktól LiDAR pontfelhő-adatok alapján” (angolul: ”Distinguishing unmanned aerial vehicles (UAVs) from birds and other flying objects in 3D LiDAR point clouds”) c. pályázata elnyerte az Amerikai Légierő Tudományos Kutatási Hivatalának (US Air Force Office of Scientific Research) támogatását. A nyertes kutatócsapat tagjai: Majdik András László, PhD, Szirányi Tamás, DSc, Kovács Gábor, PhD, valamint Keszler Anita.
2023. 11 24.

Hír

A hazai kutatók nemzetközi beágyazottságát, kutatás-fejlesztési együttműködéseit nagymértékben elősegíti aktív kapcsolatuk a világ legjelentősebb kutatási infrastruktúráival (KI) és bekapcsolódásuk az ott folyó élvonalbeli kutatásokba. A legkorszerűbb KI-k olyan nagy költségű berendezések, létesítmények vagy adatbankok, amelyek építése, fejlesztése és működtetése meghaladja egy-egy ország gazdasági teljesítőképességét, így nemzetközi együttműködésben valósulnak meg.

2022. 02 18.

Hír
Prágában egyeztettek a HRNL kutatói
Leírás

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumának egyik fő célkitűzése, hogy az idei éven is tovább tudja növelni pályázati aktivitását. 2023-ban egy közös pályázat összeállításán és beadásán dolgoznak a prágai székhelyű Leeaf vállalattal. A Nemzeti Laboratórium kutatói kétnapos szakmai egyeztetésen vettek részt Prágában, ahol az alábbi témák kerültek közösen megvitatásra: a tervezett pályázat kiemelt fókuszai, a résztvevők közötti munkamegosztás a pályázat elkészítése és a megvalósítása során, a WP-k definiálása és szakmai tartalmának kidolgozása, a szükségletelemzés

Csapó Kitti 2023. 05. 05., p – 13:45
Magyar
2023. 05 05.