Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium
Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium
Alapadatok


Tématerület
Biztonság és védelem
Megvalósítás helyszíne
Budapest
Leírás
Az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratóriumot létrehozó konzorcium tagjai – összhangban a vonatkozó nemzeti stratégiákkal – kettős célt tűztek ki maguk elé: a feltörekvő infokommunikációs és információs technológiák biztonságos bevezetésének és alkalmazásának támogatását, valamint az államigazgatás digitális átalakulásának elősegítését. Ennek megfelelően a laboratórium kiemelten fókuszál a jövő hírközlésének gerincét adó 5G és 6G technológiák sérülékenységének, a kiberbiztonság egyes kérdésköreinek, illetve a mesterséges intelligencián (MI) alapuló megoldásoknak az e-közigazgatásban, illetve a rendészeti és rendvédelmi területeken való bevezetésének a kutatására.
Fő kutatási területek:

 • 5G rádiós interfész protokollvizsgálata
 • 5G rádiós interfész sérülékenysége
 • Kibervédelemmel kapcsolatos kutatások
 • Biztonságos kommunikációs csatornák
 • MI-alapú e-közigazgatás
 • MI közigazgatási alkalmazása
 • Nemzeti adatvagyon
 • MI-technológián alapuló fejlesztési integrálási pontok

A laboratóriumi kutatásból várható előnyök:

 • Az 5G technológiából – elsősorban az alkalmazott protokollok sajátosságaiból és a rádiós interfész zavarvédettségének hiányosságaiból – fakadó veszélyek és fenyegetettségek feltérképezése révén az 5G és utódgenerációs technológiái biztonságosabb alkalmazása valósulhat meg.
 • A kibervédelmi kutatások eredményeként a biztonságosabb kibertér elősegítheti a nemzeti digitalizációs célok teljesítését.
 • Új kriptográfiai irányok, módszerek megismerésével a jövőben olyan alkalmazások dolgozhatók ki, amelyek támogathatják a kvantum-számítástechnika korának megfelelő, hatékony kommunikációs csatornák kialakítását, üzemeltetését.
 • Az MI-n alapuló megoldások e-közigazgatásba való bevezetésével az ügyfelek mentesülnek minden olyan adatszolgáltatás alól, amely adat a közigazgatásban már rendelkezésre áll, illetve szükségtelenné válik számára minden olyan szervezési, ügyintézési feladat, amely a közigazgatási szervek közötti belső igazgatásszervezéssel megoldható.
 • Érintésmentes, teljes mértékben digitalizált és automatizmusokkal segített, biztonságos és zökkenőmentes ügyintézés.
 • A magyar nyelv sajátosságait készségszinten kezelő, a 21. század elvárásainak megfelelő közigazgatási szolgáltatások.
 • A nemzeti adatvagyon védelme érdekében az MI adatelemzési lehetőségeinek feltárása a visszaélések elkerülése érdekében, összefüggések, illetve anomáliák kutatása.


Konzorciumvezető

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat


Konzorciumi partnerek

 • IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Elérhetőségek

1121 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

Titkárság
+36 1 392 2512

Utolsó módosítás: 2023. február 24.
Előző Labor
Következő Labor
Kapcsolódó hírek
Hírek és Sajtó
Hír
ARNL-es kutatók ”Az UAV-k megkülönböztetése madaraktól és más repülő objektumoktól LiDAR pontfelhő-adatok alapján” (angolul: ”Distinguishing unmanned aerial vehicles (UAVs) from birds and other flying objects in 3D LiDAR point clouds”) c. pályázata elnyerte az Amerikai Légierő Tudományos Kutatási Hivatalának (US Air Force Office of Scientific Research) támogatását. A nyertes kutatócsapat tagjai: Majdik András László, PhD, Szirányi Tamás, DSc, Kovács Gábor, PhD, valamint Keszler Anita.
2023. 11 24.

Hír

A hazai kutatók nemzetközi beágyazottságát, kutatás-fejlesztési együttműködéseit nagymértékben elősegíti aktív kapcsolatuk a világ legjelentősebb kutatási infrastruktúráival (KI) és bekapcsolódásuk az ott folyó élvonalbeli kutatásokba. A legkorszerűbb KI-k olyan nagy költségű berendezések, létesítmények vagy adatbankok, amelyek építése, fejlesztése és működtetése meghaladja egy-egy ország gazdasági teljesítőképességét, így nemzetközi együttműködésben valósulnak meg.

2022. 02 18.

Hír
Prágában egyeztettek a HRNL kutatói
Leírás

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumának egyik fő célkitűzése, hogy az idei éven is tovább tudja növelni pályázati aktivitását. 2023-ban egy közös pályázat összeállításán és beadásán dolgoznak a prágai székhelyű Leeaf vállalattal. A Nemzeti Laboratórium kutatói kétnapos szakmai egyeztetésen vettek részt Prágában, ahol az alábbi témák kerültek közösen megvitatásra: a tervezett pályázat kiemelt fókuszai, a résztvevők közötti munkamegosztás a pályázat elkészítése és a megvalósítása során, a WP-k definiálása és szakmai tartalmának kidolgozása, a szükségletelemzés

Csapó Kitti 2023. 05. 05., p – 13:45
Magyar
2023. 05 05.