National Laboratories Programme

Dr_Palkovics_Laszlo

Dear Visitors!

The sustainable growth of the Hungarian economy and the lasting strengthening of its competitiveness can be ensured by high added value and Hungarian ideas translated into marketable products and services. This is why the government has set a strategic goal for Hungary to catch up with the rest of Europe’s major innovators by the end of the decade. This requires a value-creating ecosystem that simultaneously contributes to an intensive increase in the innovation performance of higher education, research institutions and the business sector, and enables and even encourages the diffusion and widespread use of advanced technologies.

To achieve this, we are putting the domestic innovation system on a new footing. Among the many initiatives launched, one of the most significant is the National Laboratories Programme, which will organise national research centres into a network. The platforms, launched by the Ministry for Innovation and Technology, bring together workshops on particularly promising topics for the national economy to address major global challenges. National laboratories have been set up in four R&D areas: Secure Society and Environment; Health; Industry and Digitisation; and Culture and Family. A dedicated Management System has also been set up to directly monitor the progress National Laboratories, provide them with professional support and facilitate their expansion at home and abroad.

This website has been created to provide a one-stop shop for the most important elements of the National Laboratories Programme, and to make the research areas and achievements of each laboratory widely known. I hope that as a visitor to the site you will discover useful content and find information that matches your interests.


Prof. Dr. László Palkovics
Minister

Utolsó módosítás: 2022. április 28.
About the Programme

Angolra kell ezt a bevezetőt fordítani. A digitális átalakulás korszakában a tudásátadás és csere felértékelődő forrását a hálózatok képezik, így a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával a nemzetgazdaság perspektivikus területein tudásközpontokat, Nemzeti Laboratóriumokat hoz létre, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő tudományos csomópontjává válnak.

Angolra kell ezt a szövegtörzset alakítani.A hazai gazdaság fenntartható növekedését, folyamatos versenyképességét a magas hozzáadott érték, a piacképes termékekbe, szolgáltatásokba forgatott új tudás biztosíthatja – ezt célozza a Nemzeti Laboratóriumok hálózata. A Nemzeti Laboratórium a felfedező és a kísérleti megközelítésű kutatásoknak új, nemzetközi dimenziót nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtér a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítására.

Utolsó módosítás: 2022. április 21.
Coordination System of the Programme
A Nemzeti Laboratóriumok hatékony, eredményorientált működése érdekében kialakításra került a Nemzeti Laboratóriumok Programirányítási Rendszere.
Projekt Irányító Testületek -ENG

A támogatott projektek hatékony és fókuszált működése érdekében minden Nemzeti Laboratórium kialakítja saját Projektirányító Testületét (PIT), amelynek feladata a projekt operatív irányításának felügyelete, ellenőrzése. A PIT felelős a projekt kijelölt keretein belüli döntések meghozataláért, változtatások elfogadásáért, valamint a projekteredmények kommunikációjáért.


Kérdés esetén forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken


+36 1 795 9500

nkfihivatal@nkfih.gov.hu

Utolsó módosítás: 2022. március 28.
Nemzeti Laboratóriumok Felügyelő Testülete - ENG

A Nemzeti Laboratóriumok Felügyelő Testülete a Nemzeti Laboratóriumok Program eredményes megvalósítása érdekében ellátja a projektek felső szintű szakmai felügyeletét, éves beszámoltatás keretében megvizsgálja az egyes projektek szakpolitikai célokhoz való hozzájárulásának mértékét és minőségét, amely alapján javaslatokat fogalmaz meg a projektek következő évi megvalósítására vonatkozóan.


A Testület tagjai


 • Gulyás Tibor, mint a Testület elnöke
 • Dr. Birkner Zoltán
 • Prof. Dr. Bokor József
 • Prof. Dr. Borhy László
 • Prof. Dr. Buchwald Péter
 • Prof. Dr. Grüner György
 • Prof. Dr. Keserű György
Utolsó módosítás: 2022. március 28.
Szakmai Tanácsadó Bizottság - ENG

A Szakmai Tanácsadó Bizottság végzi a Nemzeti Laboratóriumok megvalósításának szakmai értékelését, javaslatok megfogalmazásával egyaránt támogatja a Felügyelő Testület, valamint az egyes Nemzeti Laboratóriumok Projektirányító Testületének munkáját, közvetlen információáramlást biztosít a Felügyelő Testület részére a projektek előrehaladásáról, felmerült kockázatokról, problémákról, szakpolitikai céloknak való megfelelésről.


A Bizottság tagjai


 • Prof Dr. Kellermayer Miklós, mint a Bizottság elnöke
 • Prof. Dr. Charaf Hassan
 • Prof Dr. Gaál Zoltán
 • Jakab Roland
 • Prof Dr. Kosztolányi György
 • Prof. Dr. Monostori László
 • Prof Dr. Pusztai Gabriella
 • Dr. Szászi István
Utolsó módosítás: 2022. március 28.
Nemzetközi Tanácsadó Bizottság - ENG

A Nemzetközi Tanácsadó Bizottság nemzetközi szakértőkből álló szervezet, amely a laboratóriumok nemzetközi szintű kompetenciafejlesztését, nemzetközi kutatói közösségbe való beágyazódásának elmélyítését, valamint a nemzetközi együttműködéseket, projekt előkészítését és megvalósítását támogatja.


A Bizottság tagjai


 • Dr. Navracsics Tibor, mint a Bizottság elnöke
 • Prof. Dr. Grüner György
 • Prof. Dr. Christian Roland Noe
 • Prof. Dr. Wilfried Sihn
 • Prof. Dr. Hans-Rudolf Tinneberg
Utolsó módosítás: 2022. március 28.
Files to download
Files to download
9707436 (1)
RTF, 0 KB
9707436 (1)
RTF, 0 KB