Virológiai Nemzeti Laboratórium
Virológiai Nemzeti Laboratórium
Alapadatok


Tématerület
Egészséges élet
Megvalósítás helyszíne
Pécs
Leírás

A fertőző betegségek világméretű fenyegetése és terjedése komoly társadalmi, egészségügyi kockázatot jelent minden nemzet számára. A lokális problémák megoldása mellett minden esetben közös, nemzeti és nemzetközi összefogás szükséges. A Virológiai Nemzeti Labortórium célja kettős: egyfelől a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (PTE SZKK) kötelékén belül működő komplex virológiai laboratóriumi egység kutatási teljesítményének és kutatás-fejlesztési tevékenységének fokozása, másfelől pedig a magyarországi virológiai kutatások összefogása, hazai kutatási hálózat kiépítése.

A laboratórium a meglévő, kiemelkedő virológiai laboratóriumi facilitásra építve széles spektrumú alap- és alkalmazott kutatási kísérleteket végez. Ez részben az új, felbukkanó fertőző betegségek felderítését, illetve ezek és a már ismert virális fertőzések mechanizmusának jobb megismerését, megértését, ennek következtében pedig az ellenük való védekezés hatékonyabb módjának kifejlesztését célozzák. A kísérletek elsősorban a magas fertőzőképességű vírusok okozta virális patomechanizmus vizsgálata köré épülnek, mely a vírusok genomi szintű elemzésétől a vírusfertőzés sejtszintű mechanizmusán át egészen az antivirális terápiák fejlesztéséig terjed. Ez utóbbi nagyon fontos, hiszen az egyik legnagyobb kihívás a hatékony vírusellenes kezelés kifejlesztése vagy a vírusreplikáció gátlása bármely szintű mechanizmusának felderítése, hogy időben és hatékonyan tudjunk védekezni az újonnan felbukkanó fertőző betegségek ellen.

Fő kutatási területek:

 • Virális patogenezis, új antivirális gyógyszerek, teljes virálisgenom-alapú bioinformatikai vizsgálatok
 • A vírusreplikáció gátlása RNS-interferenciával és blokkoló kismolekulákkal
 • Új vírusok felderítése, a klímaváltozás és az emberi hatások miatt megjelenő betegségek leírása
 • Tranzitbetegségek
 • Diagnosztikai eljárások fejlesztése
 • Hazai biovédelmi és biobiztonsági rendszerek kiépítésében való részvétel

A laboratóriumi kutatásból várható előnyök

 • A hazai virológiai kutatások terén az alap és alkalmazott kutatási aktivitás jelentős növekedése, hazai és nemzetközi elismertségének fokozása.
 • A kutatási tevékenység alapjaira építve létrejön a kohézió a helyi kkv-k, a gyógyszerkutatással, diagnosztikummal és vakcinával foglalkozó nagyvállalatok, az állami szektor, valamint a tudományt képviselő kutatóhelyek és egyetemek között.
 • Több tudományterület együttes munkájának köszönhetően a multidiszciplinaritás megteremtése.
 • A szakmai kapcsolattartás révén lehetőség nyílik nemcsak a laboratóriumi tevékenység fokozására, de a vírusfertőzések klinikai hátterének megfigyelésére is.
 • A kutatások eredményeként akár saját fejlesztésű rendszerek alakulhatnak ki, amelyek olyan hozzáadott értéket képviselnek, hogy önálló szellemi alkotásként (pl. know-how, találmány) is hasznosíthatók lehetnek.
 • A magyarországi biovédelmi és biobiztonsági programok kutatási szintű támogatása.
 • Utánpótlás-nevelés, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben.


Megvalósító

Pécsi Tudományegyetem


Utolsó módosítás: 2024. január 11.
Előző Labor
Kapcsolódó hírek
Hírek és Sajtó
Hír
ARNL-es kutatók ”Az UAV-k megkülönböztetése madaraktól és más repülő objektumoktól LiDAR pontfelhő-adatok alapján” (angolul: ”Distinguishing unmanned aerial vehicles (UAVs) from birds and other flying objects in 3D LiDAR point clouds”) c. pályázata elnyerte az Amerikai Légierő Tudományos Kutatási Hivatalának (US Air Force Office of Scientific Research) támogatását. A nyertes kutatócsapat tagjai: Majdik András László, PhD, Szirányi Tamás, DSc, Kovács Gábor, PhD, valamint Keszler Anita.
2023. 11 24.

Hír

A hazai kutatók nemzetközi beágyazottságát, kutatás-fejlesztési együttműködéseit nagymértékben elősegíti aktív kapcsolatuk a világ legjelentősebb kutatási infrastruktúráival (KI) és bekapcsolódásuk az ott folyó élvonalbeli kutatásokba. A legkorszerűbb KI-k olyan nagy költségű berendezések, létesítmények vagy adatbankok, amelyek építése, fejlesztése és működtetése meghaladja egy-egy ország gazdasági teljesítőképességét, így nemzetközi együttműködésben valósulnak meg.

2022. 02 18.

Hír
Prágában egyeztettek a HRNL kutatói
Leírás

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumának egyik fő célkitűzése, hogy az idei éven is tovább tudja növelni pályázati aktivitását. 2023-ban egy közös pályázat összeállításán és beadásán dolgoznak a prágai székhelyű Leeaf vállalattal. A Nemzeti Laboratórium kutatói kétnapos szakmai egyeztetésen vettek részt Prágában, ahol az alábbi témák kerültek közösen megvitatásra: a tervezett pályázat kiemelt fókuszai, a résztvevők közötti munkamegosztás a pályázat elkészítése és a megvalósítása során, a WP-k definiálása és szakmai tartalmának kidolgozása, a szükségletelemzés

Csapó Kitti 2023. 05. 05., p – 13:45
Magyar
2023. 05 05.