Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium
Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium
Alapadatok
Tématerület
Zöld átállás
Megvalósítás helyszíne
Baja, Budapest, Debrecen, Győr, Martonvásár, Miskolc, Tihany, Veszprém
Leírás
A Nemzeti Laboratórium Magyarország elhelyezkedését és vízgazdálkodását, vízkészletét szem előtt tartva olyan víztudományi és vízbiztonsági újítások megvalósítását tűzte ki célul, amelyek hozzájárulnak a vízminőség védelméhez. A Laboratórium a különféle felszíni és felszín alatti víztestek állapotát részletesen értékeli laboratóriumi mérések, számítógépes szimulációk alkalmazásával és az éghajlatváltozás összetettségének és központi jelentőségének figyelembevételével, a felszín alatti vízkészletek, területi, mezőgazdasági vízgazdálkodás biztonsága, a városi vízgazdálkodás „okossá” tétele, valamint a víz- és szennyvíztisztítás korszerűsítése érdekében.
Fő kutatási területek:

 • Extrém hidrológiai körülmények
 • Mikroműanyagok
 • Folyami élőhelyek hidrodinamikai, morfodinamikai és ökológiai folyamatai
 • Édesvizek ökológiája és természetvédelme
 • Early-warning algadinamikai előrejelző rendszer
 • Karszthidrogeológia, hidrogeológiai monitoring
 • Integrált városi hidrológiai menedzsment
 • 5G alapú csapadékfigyelő rendszer

A laboratóriumi kutatásból várható előnyök

 • Műanyag szennyeződések meghatározásához mintavevő eszköz fejlesztése, valamint adathalmaz felállítása a műanyag szennyeződések minőségi és mennyiségi előfordulásáról
 • Monitoring adatgyűjtő hálózat továbbfejlesztése, új adatok beszerzése
 • Újszerű környezeti monitoring eljárások fejlesztése
 • Hidrogeológiai mérőállomás fejlesztése
 • Tájhasználat és egyéb antropogén tényezők hatásainak megismerése az édesvízi ökoszisztémákra
 • Klímaadaptációs megoldások kidolgozása az aszály, belvíz a városi hidrológia és a vízfolyások ökológiai szolgáltatásainak területén
 • Mikrobióta, makro- és mikrovegetáció populációdinamikájának feltárása
 • Az élőlény-közösségek sokféleségét és közösség-szerveződését meghatározó hidrodinamikai és medermorfológiai tényezők szerepének feltárása a Dunában, valamint az emberi hatások szerepének tisztázása a folyam és ártere hidrodinamikai és medermorfológiai viszonyainak megváltozásában, a folyami élőhelyek átalakulásában
 • Növényállomány és növényi biomassza regenerálódási folyamatok feltárása az éves állomány-gyérítés optimalizálásának érdekében
 • Állománygyérítés hatásának feltárása a mikroflóra biológiai sokféleségére és az alga-állat interkciós kapcsolatokra
 • Tisza-tó tározótér szimulációs modell
 • Hidrológiai figyelmeztető rendszer kisvízgyűjtőkre
 • Balaton és a Fertő-tó esetén a vízmérleg-összetevők számításának pontosítása
 • Rövid és ultrarövid időtávra szóló hidrológiai figyelmeztető rendszer, mely segíti a hatékony felkészülést a kisvízgyűjtőkön bekövetkező heves, nagy károkat okozó időjárási eseményekre (pl. villámárvizekre)
 • Hierarchikus felépítésű, pedotranszfereken alapuló, háromdimenziós talajhidrológiai adatbázisok kidolgozása és webes, térképi adatszolgáltatások kialakítása
 • Új kompetencia szintetikus alga-baktérium kultúrák célzott létrehozására bioenergetikai, bioremediációs és környezeti állapot-diagnosztikai célokra
 • Az új VKI megfeleléshez genomikai módszerek alkalmazása a monitoring vizsgálatok során
 • Összehasonlító adatok szolgáltatása az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések működéséről, hatékonyságáról
 • Módszertani fejlesztés a vízminőségi változások azonosítására (indikátor paraméterek) a felszíni vizek vízgyűjtő területein moduláris online megfigyelő és korai figyelmeztető rendszerek (EWS) alkalmazásának segítségével
 • Módszerek kidolgozása a Víz Keretirányelv (VKI) vízminőség-értékelési megközelítésének támogatására hálózati elemzési eljárások felhasználásával
 • Nemzetközi adatbázis létrehozása a vizeinkben előforduló mikroszennyezőkre vonatkozóan
 • Alapkutatási adatok a Balaton környezeti állapotáról, valamint általánosságban különböző édesvizekről
 • 5 G alapú csapadékmérési módszer kerül kidolgozásra városi környezetben
 • Városi csapadékvíz gazdálkodáshoz kapcsolódó MI szoftverfejlesztés
 • Szennyvíz monitoring a tisztítórendszerek folyamatmegismerésére
 • Mérnöki tervezéshez, üzemeltetéshez módszertani javaslatok kidolgozása


Konzorciumvezető

Pannon Egyetem


Konzorciumi partnerek

 • Agrártudományi Kutatóközpont
 • Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Debreceni Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Országos Meteorológiai Szolgálat
 • Országos Vízügyi Főigazgatóság
 • Ökológiai Kutatóközpont
 • Széchenyi István Egyetem


Utolsó módosítás: 2022. december 15.
Előző Labor
Kapcsolódó hírek
Hírek és Sajtó
Hír
ARNL-es kutatók ”Az UAV-k megkülönböztetése madaraktól és más repülő objektumoktól LiDAR pontfelhő-adatok alapján” (angolul: ”Distinguishing unmanned aerial vehicles (UAVs) from birds and other flying objects in 3D LiDAR point clouds”) c. pályázata elnyerte az Amerikai Légierő Tudományos Kutatási Hivatalának (US Air Force Office of Scientific Research) támogatását. A nyertes kutatócsapat tagjai: Majdik András László, PhD, Szirányi Tamás, DSc, Kovács Gábor, PhD, valamint Keszler Anita.
2023. 11 24.

Hír

A hazai kutatók nemzetközi beágyazottságát, kutatás-fejlesztési együttműködéseit nagymértékben elősegíti aktív kapcsolatuk a világ legjelentősebb kutatási infrastruktúráival (KI) és bekapcsolódásuk az ott folyó élvonalbeli kutatásokba. A legkorszerűbb KI-k olyan nagy költségű berendezések, létesítmények vagy adatbankok, amelyek építése, fejlesztése és működtetése meghaladja egy-egy ország gazdasági teljesítőképességét, így nemzetközi együttműködésben valósulnak meg.

2022. 02 18.

Hír
Prágában egyeztettek a HRNL kutatói
Leírás

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumának egyik fő célkitűzése, hogy az idei éven is tovább tudja növelni pályázati aktivitását. 2023-ban egy közös pályázat összeállításán és beadásán dolgoznak a prágai székhelyű Leeaf vállalattal. A Nemzeti Laboratórium kutatói kétnapos szakmai egyeztetésen vettek részt Prágában, ahol az alábbi témák kerültek közösen megvitatásra: a tervezett pályázat kiemelt fókuszai, a résztvevők közötti munkamegosztás a pályázat elkészítése és a megvalósítása során, a WP-k definiálása és szakmai tartalmának kidolgozása, a szükségletelemzés

Csapó Kitti 2023. 05. 05., p – 13:45
Magyar
2023. 05 05.