Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekHazai és nemzetközi KFI hírek
Iránymutatás a Horizont Európa programban szükséges esélyegyenlőségi tervek (Gender Equality Plan, GEP) elkészítéséhez
Iránymutatás az esélyegyenlőségi tervek elkészítéséhez
2021. november 04.
Módosítás: 2021. november 04.
Olvasási idő: 1 perc
Közjogi intézmények, kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények a 2022. évi határidővel vagy azt követően meghirdetett Horizont Európa felhívások esetében csak akkor lesznek jogosultak finanszírozásra és vehetnek részt kedvezményezettként (vagy kapcsolt jogalanyként) projektben, ha rendelkeznek a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítására irányuló stratégiai dokumentummal. E dokumentumnak tartalmaznia kell a feltárt egyenlőtlenségek korrekciójára irányuló célkitűzéseket és a részcélokat, a célok elérését szolgáló intézkedéseket, az előrehaladás mérését biztosító indikátorokat, a célok elérésének időtávját, valamint a feladatok felelőseinek megnevezését. Az esélyegyenlőségi terv egyedi, az adott szervezet típusától, nagyságától és egyéb sajátosságaitól (pl. betöltött munkakörök tartalmától) függő dokumentum.

Az Európai Bizottság nemrég közzétette útmutatóját, amely részletesen bemutatja a dokumentummal szemben támasztott feltételeket és konkrét példákkal segíti a dokumentum megalkotását:

  • Hogyan teljesíthetőek a dokumentummal kapcsolatos kötelező elemek?
  • Hogyan alakítható ki a terv tartalma? (inspirációk a célok elérését szolgáló intézkedésekhez)
  • Milyen gyakorlati példák léteznek a különböző európai intézményeknél?
  • Milyen kérdések relevánsak a kutatóhelyek, és melyek a kutatásfinanszírozást vagy a szakpolitikai irányítást végző szervezetek számára?

A dokumentum elérhetősége: https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669

További segítség a Funding&Tenders portálon elérhető GYIK.

Az Európai Bizottság az érintett magyar intézmények felkészülését online képzéssel is segíti.

Időpont: 2021. november 23. 10.00-13.00

További információk és regisztráció (intézményenként csak egy személy jelentkezését tudják elfogadni!):
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EOI_GenderEqualityPlansTraining_Hungary

Utolsó módosítás: 2021. november 04.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?