Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKFI pályázatokKFI fejlesztési célok
KFI fejlesztési célok
KFI fejlesztési célok
2018. március 07.
Módosítás: 2024. március 25.
Olvasási idő: 2 perc
A KFI pályázati felhívások ösztönzik a célratörő, ígéretes KFI projekttervek és programok megvalósítását, a pályázói céloknak az intézményi stratégiai fejlesztési irányokkal történő összehangolását valamint a KFI források eredményes és fenntartható hasznosítása érdekében megalapozott költségvetési tervek összeállítását.
Kutatók, kiválósági alapú kutatások

Felfedező kutatások támogatása

 • a természeti és társadalmi jelenségek megismerését célzó, kutatói kezdeményezésű, ígéretes alapkutatási projektek támogatása, melyektől új módszerek, eljárások kidolgozását megalapozó eredmények várhatóak
 • a tudományos kiválósági műhelyek erősítése posztdoktori ösztönzőrendszerrel
 • egyetemi kutatói ösztöndíjak, kutatói utánpótlás biztosítása, doktori képzésben résztvevők támogatása
 • hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése
 • felsőfokú képzéseken, doktori képzésben részvétel támogatása
Infrastruktúra-fejlesztés

Korszerű eszközök, berendezések biztosítása

 • a stratégiai jelentőségű, hazai, állami fenntartású tudásbázisok kutatás-fejlesztési kapacitásának erősítése
 • a kutatási infrastruktúrák hálózatos fejlesztése, a regionális kutatási lehetőségek kiegészítésével, a meglévő infrastruktúrákhoz kapcsolódva
 • kutatási infrastruktúrák által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek igénybevételének támogatása
Vállalati KFI

Nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások kutatás-fejlesztési céljai megvalósításának ösztönzése

 • szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, gyakorlatban is hasznosítható piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kifejlesztése (iparjogvédelmi oltalom megszerzésével)
 • társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező KFI projektek támogatása
 • startup inkubátorok létrehozása, startup és spin-off vállalkozások támogatása
 • pénzügyi eszközök alkalmazása
Nemzetközi együttműködés

Magyar kutatók és szervezetek nemzetközi kapcsolatépítésének, nemzetközi kutatási és innovációs projektjeinek támogatása

 • kapcsolódás közös finanszírozású nemzetközi együttműködésekhez
 • a konzorciumépítő tevékenység elősegítése
Tudástranszfer

A tudományos eredmények üzleti hasznosításának ösztönzése

 • stratégiai jelentőségű, több szakterületet együttesen érintő, összetett feladatok megoldása céljából
 • valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítása, közös programok megvalósítása együttműködésben az adott szakterület kiváló kutatóintézményeivel
 • a hazai kutatási infrastruktúra és a KFI kapacitások fejlesztése ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti formában, versenyképes termékek és szolgáltatások létrehozásáért
Utolsó módosítás: 2024. március 25.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?