Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatok
A Hivatal nemzetközi tevékenysége
A Hivatal nemzetközi tevékenysége
2012. augusztus 29.
Módosítás: 2018. április 25.
Olvasási idő: 3 perc

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nemzetközi tevékenységei három nagy területet fognak át:

  • az uniós tagsághoz kapcsolódó feladatok,
  • a kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) kapcsolatok,
  • multilaterális kutatási-fejlesztési programokban, szakpolitikai együttműködésekben, valamint nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való hazai részvétel koordinációja.

Az uniós tagsággal összefüggésben az egyik legfontosabb feladat a 2014- 2020-ig terjedő Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogrammal kapcsolatos hazai koordinációs tevékenység: , a Hivatal működteti a Keretprogram pályázataira vonatkozó  információk terjesztését és pályázati tanácsadást folytató Nemzeti Kapcsolattartók (National Contact Point – NCP) hálózatát, összesen 24 tematikus programhoz kapcsolódóan.

A Hivatal a Keretprogram tematikus programjaihoz kötődően működő stratégiai-döntéshozó Programbizottságaiban képviseli a magyar álláspontot és érdekeket, amely munkát egy koordinált és elismert hazai szakértői hálózat támogat. A Hivatal aktív szerepet vállalt a Horizont 2020 keretprogram tervezésében is, a magyar szempontok, prioritások és érdekek azonosításában és képviseletében.

Az EU-tagságunkból fakadóan a Hivatal aktívan részt vesz a K+F területhez kapcsolódó uniós jogalkotási, tagállami működéséhez kapcsolódó feladatokban, a magyar álláspontok kialakításában, valamint biztosítja a részvételt az európai uniós ügyek kormányzati koordinációját végző Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) munkájában. Közreműködik a Versenyképességi Tanács, a COREPER, valamint a kutatási munkacsoport üléseinek kutatás-fejlesztési, technológiapolitikai napirendi pontjaihoz kapcsolódó mandátumok és felkészítő anyagok elkészítésében, valamint ellátja az ERAC-képviseletet (European Research Area Committee – Európai Kutatási Térséggel Foglalkozó Bizottság).

Magyarország számos, az EU által társfinanszírozott Közös Technológiai Kezdeményezésben (pl. ECSEL), közös programban (AAL, EUROSTARS) és koordinációs (pl. Quant-ERA, Flag-ERA) kezdeményezésekben vesz részt.

A Hivatal ezekben a programokban koordinálja a magyar részvételt és ellátja a kapcsolódó nemzeti képviselettel járó feladatokat. Ezek, a tagállamok által közösen kezdeményezett programok, a nemzeti források összehangolt felhasználásával, a hatékony innovációt és a jelentős tudományos-technológiai eredmények elérését  segítik egy-egy nemzetközileg kiemelt szakterületen.

Magyarországnak jelenleg 37 országgal van  kormányközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködési megállapodása, amelyek végrehajtásáért az NKFI Hivatal felel. A Hivatal illetve elődintézményei további 9 ország kutatás-fejlesztési szakpolitikáért, vagy finanszírozásért felelős szervezetével írt alá intézményközi együttműködési megállapodást.

A kétoldalú TéT kapcsolatok egyik kiemelt célja a két ország közötti K+F+I együttműködések pályázati úton történő támogatása.

A nemzetközi TéT kapcsolatokat 11 reláció (Berlin, Brüsszel (EU), London, Moszkva, New York, San Francisco, Párizs, Peking, Szöul, Tel-Aviv,Tokió és Új-Delhi) esetében a kihelyezett TéT attasék munkája is segíti. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Külügyminisztériummal közösen működteti a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet ellátó TéT attaséi hálózatot, ellátva annak szakmai irányítását. Az attasék   feladata a fogadó ország kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitkájáról való információgyűjtés, a hazai tudományos és technológiai eredményeinek népszerűsítése és a két ország kutatási és innovációs közösségei közti kapcsolatépítés segítése, együttműködések elindításának támogatása.

A Hivatal számos multilaterális nemzetközi TéT együttműködésben is részt vesz és képviseli Magyarország érdekeit (COST, EUREKA, ICGEB, EMBL stb.), valamint biztosítja a kutatási infrastruktúrákat koordináló ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)  és munkacsoportjai munkájában való részvételt. Koordinálja továbbá az egyes konkrét nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való hazai részvétellel  kapcsolatos (ITER, CERN, XFEL, ESS stb.) szakmai feladatokat, képviseletet, valamint a szakértői munkák összehangolását. A kutatás-fejlesztés területéhez kapcsolódó szakpolitikai együttműködések (OECD, TAFTIE) a hazai szakpolitika formálásához nyújtanak támogatást.   

 

Utolsó módosítás: 2018. április 25.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?