Ön itt áll: PályázóknakInnovációs ökoszisztémaTerületi Innovációs Platformok
Területi Innovációs Platformok
2020. április 23.
Módosítás: 2022. március 26.
Olvasási idő: 3 perc
A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szereplők – szakpolitikusok, felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások és szakmai szervezetek – kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) az Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM) szakpolitikai támogatásával a Területi Innovációs Platform (TIP) keretein belül olyan országos csomópontokat hozott létre, amelyek új szemlélettel segítik elő az

  • az információáramlást
  • a tudástranszfert
  • az együttműködést és
  • az országos és nemzetközi szakmai kapcsolatépítést.

A TIP egy térségi szerveződés, amely térben és időben egyszerre biztosít lehetőséget a közvetlen innovációs szakpolitikai irányok megismerése mellett a helyi- és nemzetközi innovációs ökoszisztéma szereplőivel való együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására, hozzájárulva ezzel a magyar gazdaság versenyképes és fenntartható tudásgazdasággá alakításához.

A Területi Innovációs Platformok hozzájárulnak a kormány egyik legfontosabb törekvéséhez, amelynek célja Magyarország nemzetközi innovációs versenyképességének fokozása. Ebben a folyamatban kiemelt szerepe van a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás erősödésének, valamint az erre irányuló tevékenységek eredményességének és a hatékony forrásfelhasználásnak. A fenti célokat fővédnökként támogatja, Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (ITM).

Fővédnöki nyilatkozat PDF (35 KB)

Az alapító nyilatkozatot számos vidéki és budapesti egyetem írta alá, rajtuk kívül 5 országos szakmai szervezet - köztük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Innovációs Szövetség, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége - és az innovációs ökoszisztéma helyi szereplői is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
2022.01.27-én országos szakmai szervezetként az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága is csatlakozott a Területi Innovációs Platformok hálózatához.

Országos csatlakozási nyilatkozat PDF (1 410 KB)
Országos csatlakozási nyilatkozat ELKH PDF (1 410 KB)

A megalakított Területi Innovációs Platformok révén az egyetemi tudásbázisra építve olyan szerveződések jöttek létre, amelyek a térségi innovációs környezet meghatározó szereplőinek legfőbb erősségeire koncentrálnak. A Platformok fontos elemei az intelligens szakosodási stratégiának is, így kiemelt feladat a vállalkozói, egyetemi, kutatóintézeti szféra és a társadalmi szereplők minél szélesebb körének bevonása a tervezési folyamatba. A TIP-ek helyi szinten működnek az NKFIH koordinálásával elsősorban tematikus, szakmai rendezvények, workshopok keretében.

A kezdeményezés révén a csatlakozott tagok

  • aktív résztvevőkké válnak az innovációt érintő országos szakmai programok kialakításában, megismerhetik a legfrissebb KFI szakpolitikai irányokat,
  • hatékonyabb forrásfelhasználásra lesznek képesek,
  • értesülnek az aktuális hazai- és nemzetközi innovációs pályázatokról és forrásokról,
  • közvetlenül hozzáférhetnek az egyetemek által nyújtott KFI kapacitásokhoz és szolgáltatásokhoz.

Az egyes TIP-ekhez való csatlakozás a CSATLAKOZÁS menüpontban elérhető információk alapján lehetséges, az ott elérhető csatlakozási nyilatkozat kitöltésével és beküldésével.

A Területi Innovációs Platformhoz való csatlakozás díjtalan.

A csatlakozásra lehetőség nyílik valamennyi mikro-, kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, kutatóintézet, startup, klaszter, inkubátor, akcelerátor, kamara illetve egyéb jogi személyek számára.

Kérdés esetén forduljanak bizalommal hozzánk az tip@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Utolsó módosítás: 2022. március 26.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?