Ön itt áll: PályázóknakInnovációs ökoszisztémaTerületi Innovációs PlatformokCsatlakozott országos szakmai szervezetek
Csatlakozott országos szakmai szervezetek
2022. március 17.
Módosítás: 2022. március 26.
Olvasási idő: 10 perc

A szervezet rövid bemutatkozása

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. közel 30 éves fennállása során sokféle szervezeti formában szerteágazó szakmai tevékenységet végzett, és magyarországi, sőt nemzetközi összehasonlításban is jelentős kutatási tapasztalatokra tett szert.

Az alapítás évétől kezdve a Bay Zoltán Intézet vezetői és munkatársai elkötelezettek az oktatás és kutatás szoros együttműködésének megteremtése és fejlesztése mellett, amely szükséges és elengedhetetlen feltétele a kiemelkedő eredmények elérésének.

A Kutatóintézet küldetése a hazai vállalatok versenyképességének és hatékonyságának növelése sikeres innováció és technológiatranszfer révén, szoros együttműködésben a vezető hazai és külföldi partnerintézményekkel.

Együttműködünk az állami, az akadémiai szféra, a felsőoktatás intézményeivel és azok kutatási központjaival, számukra betöltve az innovációs összekötő szerepét is az alkalmazott kutatás-fejlesztési és technológia transzfer tevékenységen keresztül.

Szellemi műhelyként, kutatóink és szakértő csapatunk révén, képesek vagyunk a felmerülő ipari kutatás-fejlesztési igényeket nemzetközi összehasonlításban is magas szakmai színvonalon kiszolgálni, és azokat az ötlettől egészen a megvalósulásig eljuttatni.

Nemzetközi konzorciumépítésben, hálózatosodásban, illetve európai uniós kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokban is aktív szerepet vállalunk, valamint technológiai inkubációs tevékenységet is végzünk.

Küldetésünknek tekintjük, hogy egyfajta katalizátorként, kiemelkedő technológiai színvonalú és nemzetgazdasági szinten is számottevő, magas hozzáadott értéket közvetítő nemzetközi és hazai projektekben vegyünk részt, amelyek hasznosulásukkal jelentős mértékben képesek szolgálni a társadalmi jólétet.


A szervezet fő tevékenységi körei

 • Anyag- és technológiai fejlesztés
 • Anyagvizsgálat, Biotechnológia – Környezetvédelmi mikrobiológia
 • Elektronika
 • IT
 • Kisszériás gyártás
 • Nagyszériás gyártás
 • Innovációs szolgáltatások
 • Logisztika
 • Üzemelési biztonság
 • Laboratóriumi vizsgálatok

Kapcsolat

A szervezet rövid bemutatkozása

A demokratikus alapokon szerveződő Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) biztosítja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók érdekképviseletét országos szinten. Minden felsőoktatási intézményben nemcsak törvényi kötelezettség, hanem alanyi jog is a hallgatói önkormányzat működése annak érdekében, hogy a hallgatók érdekei megfelelő módon és szinten legyenek képviselve.

A HÖOK a hazai felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében oktatásszervezési, szociális és ifjúságpolitikai feladatokat végez. Ezt a célt szolgálva számtalan programot, köztük három mentorprogramot is működtet, melyek során kiemelt felelősséget érez a határon túli magyar hallgatókért egyaránt. Mindemellett számtalan országos rendezvény megszervezése és lebonyolítása is köthető a nevéhez, például az Egyetemisták és Főiskolások Turisztikai Találkozója (EFOTT).

A HÖOK tagönkormányzatait az egyetemek hallgatói önkormányzatai (HÖK) alkotják, melyek helyi szinten képviselik a hallgatók érdekeit. A HÖK a hallgatói igények szerint alakítja a hallgatói közéletet, segítséget nyújt tanulmányi és szociális kérdésekben, kulturális, valamint szórakozási lehetőséget biztosít, illetve szolgáltatásokat nyújt. 

A hallgatói önkormányzatok a HÖOK legfőbb döntéshozó szervét jelentő Közgyűlésben hallgatóarányos mandátumszám szerint vannak jelen, köztük foglal helyet a HÖOK tiszteletbeli tagjaként számon tartott kilenc külhoni hallgatói képviselet. A Közgyűlés többek között felelős a szervezet elnökének és elnökségi tagjainak megválasztásáért. Az intézményi HÖK vezetők ezen felül a HÖOK Választmányában, illetve regionális felosztásban is tanácskoznak a kiemelten fontos kérdésekről. A hallgatói mozgalom a hallgatók érdekeinek megfelelően egységes álláspontot alakít ki, s tesz javaslatot a felsőoktatás alakítására a döntéshozó szervek felé.


A szervezet fő tevékenységi körei

 • Országos érdekképviselet
 • Hallgatói képviselők képzése
 • Felsőoktatási Mentorprogram
 • Stipendium Hungaricum Mentorhálózat
 • Tehetségmentor Program
 • Hallgatók Ügyvédje Program
 • Külhoni Program
 • EFOTT Fesztivál
 • Educatio Kiállítás
 • Pont Ott Parti
 • Skiride

Kapcsolat:

A szervezet rövid bemutatkozása

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) szervezete az ELKH Titkárságból, valamint az általa központi költségvetési szervként működtetett kutatóközpontokból, önálló kutatóintézetekből és támogatott kutatócsoportokból (kutatóhelyek) áll. Az ELKH Titkársága az Országgyűlés által 2019. augusztus 1-jei hatállyal alapított, független költségvetési intézmény, amelyet a magyar tudományos élet alappillérét jelentő, központi finanszírozású, önálló kutatóhálózat irányítására és működtetésére hoztak létre. Azzal, hogy a kutatóhálózat számára különálló szakmai szervezet és vezetés jött létre, lehetővé vált a célzott, hatékony és gyors döntéshozatal, valamint az intézmények szakmai támogatása is megerősödött.

Az ELKH Titkárság elkötelezett a kiváló tudományos kutatás és a kutatás szabadsága mellett. Küldetése részeként támogatja az innovatív, célzott kutatási programokat és a kutatások eredményeinek minél szélesebb körű hasznosítására irányuló törekvéseket, amelyek hozzájárulhatnak a hazai, illetve a globális társadalmi és környezeti kihívások megoldásához. Ösztönzi a kutatás-fejlesztési ágazat hazai és nemzetközi tagjai közötti együttműködéseket hozzájárulva ezzel is a magyar gazdaság versenyképességének erősítéséhez. Támogatja Magyarország az irányú törekvéseit, hogy a kutatás-fejlesztés terén Európa és a világ élvonalába kerüljön.

Az ELKH Titkárság kiemelt célkitűzése a kutatási kapacitások, a hatékonyság és a versenyképesség növelése, a kapcsolatok erősítése, a nemzetközi projektek, együttműködések számának növelése, a kutatási eredmények hasznosulásának ösztönzése, valamint a tudományos életpálya támogatása, az ifjú kutatók mobilitásának elősegítése.

A szervezet jövőképének stratégiai dimenzióját jelenti a társadalmi küldetéssel rendelkező, kihívásvezérelt kutatások kezdeményezése, a társadalmi tőke gyarapítása, megújítása és megnyitása a nagyvilág számára, legyen szó akár a történeti tudásunkról, kultúránkról vagy természeti erőforrásainkról.


A szervezet fő tevékenységi körei

 • Az ELKH Titkárság irányítása alá tartozó kutatóhelyek kutatói a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok legváltozatosabb területein végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat.
 • Az ELKH kutatóhelyein folyó tudományos munka fontos célja a magyar ipar és mezőgazdaság közvetlen vagy közvetett támogatása, versenyképességének fejlesztése, ezzel segítve Magyarország általános fejlődését, valamint azon törekvéseit, hogy jelentősen javítsa a helyzetét a tudomány és az innováció terén.
 • Az ELKH stratégiai léptékű tématerületei a következők: digitalizáció, energia, egészség, környezet és biztonság, valamint emberi erőforrás.

Az ELKH széles kutatási területét jól szemlélteti az ELKH Titkárság irányítása alá tartozó kutatóhelyek köre:

 • Agrártudományi Kutatóközpont;
 • Bölcsészettudományi Kutatóközpont;
 • Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont;
 • Energiatudományi Kutatóközpont;
 • Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont;
 • Nyelvtudományi Kutatóközpont;
 • Ökológiai Kutatóközpont;
 • Szegedi Biológiai Kutatóközpont;
 • Társadalomtudományi Kutatóközpont;
 • Természettudományi Kutatóközpont;
 • Wigner Fizikai Kutatóközpont;
 • Atommagkutató Intézet;
 • Állatorvostudományi Kutatóintézet;
 • Balatoni Limnológiai Kutatóintézet;
 • Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet;
 • Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet;
 • Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet;
 • Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet;
 • Támogatott Kutatócsoportok Irodája (egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működő több mint 100 önálló kutatócsoport).

Bővebb információ a kutatóhelyekről a https://elkh.org/kutatasi-halozat/ linken érhető el.


Kapcsolat

A szervezet rövid bemutatkozása

A digitális gazdaság szereplőit tömörítő IVSZ-nek 350 tagvállalata van és szerteágazó tevékenysége révén együttműködik a digitalizációért elkötelezett hazai és nemzetközi szervezetekkel és magánszemélyekkel. A civil szervezet célja, hogy a digitalizáció eszközrendszerének alkalmazásával növekedjék és fenntartható legyen a nemzetgazdaság és a hazai vállalkozások versenyképessége, az ország teljesítőképessége és a lakosság életszínvonala.

Ennek érdekében fejti ki tevékenységét a digitális kompetenciák szintjének emeléséért, digitális megoldások bevezetésért és alkalmazásáért a gazdasági, az állami és civil szféra szereplői közt egyaránt.

Az IVSZ-t az elnök és az elnökség vezeti, akik vállalt kötelezettségüket társadalmi munkában látják el. A tagok 11 tematikus munkacsoportba szerveződnek. Az IVSZ operatív feladatait a főtitkár vezetése alatt az Iroda végzi, mely a működés adminisztratív tevékenységein túl szakértőket és kommunikációs szakembereket is főállásban foglalkoztat.


A szervezet fő tevékenységi körei

 • Hírek – tagvállalataink általános és témakörökre szűrt tájékoztatása
 • Események – szakmai és ágazati rendezvények (pl.: SMART, Menta)
 • Szakmai anyagok témák szerint – az IVSZ szakértői hálózata által készített felmérések, tanulmányok  
 • Országos és nemzetközi szakmai projektek önálló vagy partnerségben történő megvalósítása
 • Videók  tartalmi előkészítése, technikai megvalósítása, és disszeminációja
 • Podcastok – tartalmi előkésztése, technikai megvalósítása, és disszeminációja

Tartalmi felosztás

Kapcsolat

A szervezet rövid bemutatkozása

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) mint szakmai szervezet tevékenységének középpontjában az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll. Jelenleg 250 intézmény (vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek stb.) közvetlen tag, 455 intézmény pedig közvetett tag.

A tagintézmények a következő tagozatok keretében végzik tevékenységüket: K+F; Felsőoktatási; Vállalkozás-fejlesztési; Agrár és Startup Tagozat. A MISZ képviseli a tagintézmények szakmai érdekeit, ellátja az innovációs szféra egészének képviseletét, és jelentős szakmai (K+F, iparjogvédelem stb.) munkát folytat.

A Szövetség részt vesz – sok esetben kezdeményezőként – a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő törvények, államigazgatási koncepciók, állásfoglalások előkészítésében, véleményezésében. Szorosan együttműködik állami szervezetekkel, parlamenti bizottságokkal, kamarákkal és egyéb szakmai, érdekvédelmi testületekkel. A szövetségi híreket, a beérkező információkat a kéthetente megjelenő elektronikus HÍRLEVÉL-ben teszi közzé. Tagjai számára szolgáltatást biztosít, elsősorban hazai és külföldi kapcsolat-teremtési lehetőségeket feltáró, a különböző pályázati lehetőségeket ismertető formában. Évente szervezi az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt és a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. Munkáját több mint 80 önkéntes segíti.


A szervezet fő tevékenységi köre:

A technológiai innováció népszerűsítése


Kapcsolat

A szervezet rövid bemutatkozása

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek az oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati főhivatal. Tevékenysége kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésére, továbbá olyan eljárásokra, mint a korai fázisú (startup) vállalkozások és az azokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétele.

Az SZTNH elődszervezeteként 1896. március 1-jén jött létre a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, amely az Osztrák-Magyar Monarchia első, önálló nemzeti hatósága volt, s azóta látja el alapfeladataként a kreatív magyar szellemi alkotások védelmét.

A hatósági munka mellett az SZTNH szolgáltató hivatal, vagyis különböző szolgáltatásokkal segíti az ügyfeleit, hogy még akár egy bejelentés előtt olyan információkat kapjon, ami segíti eldönteni, érdemes-e belevágnia egy akár több évig tartó oltalmazási procedúrába. A gyakorlatban bárki felkeresheti az SZTNH-t, akinek van valamilyen kidolgozott ötlete, fejlesztése, vagy akár egy logója, cégneve, egy korábban nem ismert eljárása, írásos anyaga, fotója, festménye, szobra stb., vagyis olyan szellemi tulajdona, amit meg szeretne védeni attól, hogy mások ellopják és hasznot húzzanak belőle.

A szellemitulajdon-védelem két nagy részből áll. Az iparjogvédelem a műszaki jellegű szellemi alkotások, valamint az árujelzők jogi oltalmát biztosító jogintézmény. A szerzői jog az irodalom, a tudomány és a művészet területén létrejött eredeti alkotásokat védi. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az a hatóság, amely a K+F minősítéseket is adja, vagyis, ha valaki kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat, akkor arról az SZTNH ad ki igazolást. Ezzel később adókedvezményt, pályázati pénzt is lehet igényelni.

Az SZTNH legfőbb célja, hogy minél több hazai vállalkozás felismerje a különböző oltalmak fontosságát. Míg a nagyvállalatok és a fejlett országok KKV-i számára alapvetés, hogy minden előállított szellemi tulajdonukat levédetik, nálunk akár milliókat veszítenek a vállalkozások azzal, hogy nem használják ki ezt a lehetőséget. Pályázati pénztől, jogdíjtól, vagy akár adókedvezménytől eshetnek el.


A szervezet fő tevékenységi körei

 • Iparjogvédelmi oltalmi formák

  • Védjegy
  • Szabadalom
  • Használatiminta-oltalom
  • Formatervezésiminta-oltalom
  • Földrajzi árujelzők
 • Szerzői jogi védelem
 • K+F minősítés
 • Korai fázisú vállalkozások és korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartása
 • Kutatási szolgáltatások:

  • Szabadalomkutatás
  • Védjegyszolgáltatások
 • Szellemitulajdon-védelmi képzés

Kapcsolat

Utolsó módosítás: 2022. március 26.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?