Ön itt áll: PályázóknakÜgyfélszolgálatJogorvoslat
Jogorvoslat
2018. március 29.
Utolsó módosítás: 2018. június 03.
Olvasási idő: 2 perc
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) értelmében az NKFI Hivatalhoz jogorvoslati kérelemként kifogás nyújtható be.

Kifogás benyújtására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett jogosult abban az esetben, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. Jogorvoslati kérelem benyújtására – kifogás formájában- az NKFI Hivatal által kiadott kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai véleményekkel kapcsolatban is van mód.

A kifogás a támogatói döntésben meghatározott határidőn belül, ennek hiányában a kifogásolt intézkedésről, vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül -kizárólag írásban- nyújtható be. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemmel nem lehet élni.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

  • a kifogással élő pályázó, vagy kedvezményezett azonosításához szükséges adatokat;
  • a kifogással érintett projektjavaslat, vagy támogatási szerződés azonosítószámát;
  • a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás pontos meghatározását;
  • a kifogás alapjául szolgáló tényeket;
  • valamint a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett –akár jogszabályi, akár a pályázati kiírásban foglalt- rendelkezések pontos megjelölését.

A kifogást az NKFI Hivatal Ügyfélkapcsolati és Kifogáskezelési Osztálya annak kézhezvételétől számított harminc napon belül bírálja el. Az elbírálás határideje -egy alkalommal- további harminc nappal saját hatáskörben, indokolás nélkül hosszabbítható meg.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

A kifogások személyes benyújtására az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatán (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., GreenPoint irodaház, II. emelet) nyílik mód a honlapon közzétett hivatalos ügyfélfogadási időben. A kifogásokat postai úton az NKFI Hivatal levelezési címére kell eljuttatni (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.).

A kifogások előzetesen megküldhetőek a kifogaskezeles@nkfih.gov.hu elektronikus levelezési címre is, az elbírálásra nyitva álló határidő azonban ilyen esetekben is a jogorvoslati kérelem postai, vagy személyes benyújtásával veszi kezdetét.

Utolsó módosítás: 2018. június 03.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?