Ön itt áll: PályázóknakPályázatokDokumentumtárOpen Access követelmények
Open Access - Tájékoztató az OTKA kutatási témapályázatot elnyert kedvezményezettek számára
Open Access
2015. január 13.
Módosítás: 2021. február 18.
Olvasási idő: 2 perc
A nemzetközileg versenyképes tudásbázisok létrehozásának és továbbfejlesztésének elve mentén az NKFIH kiemelten támogatja nyílt tudomány (Open Science) mielőbbi széles körű térnyerését.

A nyílt tudomány hatékonyabbá és kreatívabbá teszi a kutatási és innovációs rendszereket, és megerősíti a tudományos kiválóságot és a társadalom bizalmát a tudomány iránt, valamint hozzájárul a magyar tudományos eredmények nemzetközi láthatóságának növeléséhez.

Az NKFIH célja az Európai Bizottság ajánlásainak megfelelő és a nemzetközi kezdeményezésekhez illeszkedő magyar Open Science infrastruktúra támogatása. Összhangban az EOSC alapelveivel, a 2021. év kiemelt célkitűzése, hogy az NKFI alapból támogatott pályázati kiírásokban markánsan jelenjenek meg az Open Science szempontok.

A kutatási pályázatok elvárás-rendszerének megújítása a nemzetközi kezdeményezésekhez illeszkedve elősegíti a konkrét szempontok gyakorlatba való átültetését. A tudományos szakirodalomhoz való nyílt hozzáférés támogatása, a kutatási adatok kezelésére vonatkozó hazai standard kialakítása, a közösségi tudományt támogató pilot projektek indítása egyaránt a nyílt tudományra való átállást segíti. Az NKFIH ugyanakkor hangsúlyosan kíván szerepet vállalni a folyamat sikerét biztosító tevékenységekben. Ezek elsősorban a készségfejlesztés támogatása, releváns ösztönzők alkalmazása, valamint a tudományos teljesítményértékelés újragondolása.

Ennek jegyében a kutatási témapályázatot elnyert kedvezményezettek feladata, hogy az OTKA-támogatással megvalósult kutatás során létrejött tudományos közleményt a pályázati útmutatóban részletezett módon a nyílt hozzáférés (Open Access) normái szerint szabadon elérhetővé tegyék.

A nyertes pályázók a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 10%-át fordíthatják tudományos információk beszerzésére, ennek felét a befogadó intézmény köteles kutatási adatok, eredmények és azokat bemutató tudományos közlemények azonnali (embargó nélküli) nyílt hozzáférésével kapcsolatos Open Access költségekre fordítani (például szakcikk nyílt hozzáférésű megjelentetése, kutatási eredmények bemutatása nyilvános hozzáférésű adatbázisban, vagy ilyen jellegű adatbázis felállítása, üzemeltetése). Általános elvárás, hogy elsőbbséget élvezzenek a jelen felhívás keretében támogatott projekt megvalósításához kapcsolódó Open Access költségek.

A benyújtandó dokumentációk között ezentúl Kutatásiadat-kezelési Terv is csatolandó, amelyben a pályázók a projekt során létrejött adatok kezelésének módját mutatják be. Nyilatkoznak arról, hogy milyen típusú kutatási adatok keletkeznek a projekt során és hogyan kezelik azokat a fejlesztés időtartam alatt, illetve mi lesz az adatok sorsa a projekt lezárulta után. Hogyan archiválják az adatokat és elérhetővé teszik-e a nyilvánosság számára? Milyen egyedi jelzéseket használnak a kutatás eredményeként megjelenő publikáció (DOI), illetve a szerzők (ORCID) azonosítására?

Open Science

Utolsó módosítás: 2021. február 18.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?