Ön itt áll: PályázóknakInnovációs ökoszisztémaNemzeti Laboratóriumok ProgramLaboratóriumok bemutatása
Nemzeti Laboratóriumok bemutatása
2021. január 07.
Módosítás: 2024. április 15.
Olvasási idő: 18 perc

Konzorciumvezető:
HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont

Konzorciumi tag:
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

A Nemzeti Laboratórium tevékenységének fő célja, hogy az agrárkutatás tudományosan megalapozott válaszokat adjon a mezőgazdaságban jelentkező komplex kihívásokra. A résztvevő intézmények több száz fős kutatóközössége, sok évtizedes szakmai tapasztalata és a rendelkezésre álló, egyedülálló infrastruktúra biztos alapokat teremt e célkitűzések eléréséhez. A projekt az agrárökoszisztéma főbb elemeit, a mikroba-növény-állat kapcsolatrendszert foglalja magába, közös célként megjelölve a WHO „One Health-szemléletű” élelmiszerbiztonságot. Az NL aktívan részt vesz a nemzeti felsőoktatásban, a jövő tudósnemzedékének képzésében és a tudástranszferben.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://agri-biotech.hu

Konzorciumvezető:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Konzorciumi tag:
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium a talaj és a hozzá szervesen kapcsolódó környezetállapot megőrzésének, javításának támogatását tűzte ki célul a környezeti fenntarthatóság elősegítése mellett. Tevékenysége lefedi a hazai talajvizsgálati eredmények egységes adatbázisba való integrálását, az idő- és költséghatékony, környezetbarát laboratóriumi talajvizsgálatot lehetővé tévő spektrális módszerek rutinszerű alkalmazási lehetőségeinek megteremtését, az első hazai talajspektrális könyvtár létrehozását, a különféle biomasszaanyagok és ezek eltérő technológiákkal az energetikai és talajerő-utánpótlásban való hasznosíthatóságának vizsgálatát, valamint a korszerű, minimális környezetterheléssel járó növényvédelmi technológiák innovatív fejlesztését.

Konzorciumvezető:
HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Konzorciumi tagok:
Széchenyi István Egyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium (ARNL) célja a közúti és légi járművek, valamint robotok mobilitással kapcsolatos kutatása, fejlesztése, továbbá innovációs megoldásaik koordinálása különös tekintettel az autonóm és a kooperatív működést igénylő komplex rendszerekre, formációkra és alkalmazásokra.

A laboratórium céljai között szerepel a magas szintű kutatás-fejlesztés, az utánpótlás-nevelés, továbbá a sikeres hazai és nemzetközi együttműködések ösztönzése. Ennek megfelelően a célcsoportok között helyet kapnak a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és fiatal kutatók, akiknek releváns és modern tudást, izgalmas kutatási témákat és ezen keresztül kutatói életpályát kínál a labor. Emellett fontos célcsoportot képeznek a járműipar szereplői, illetve a hazai és nemzetközi kutató intézmények és szakmai szervezetek is.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://autonom.nemzetilabor.hu/hu

Megvalósító:
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium célja, hogy a legmodernebb biotechnológiai eszköztár magyarországi felhasználásával egyedülállóan versenyképes technológiákat és terápiás eljárásokat fejlesszen ki három kiemelt egészségügyi területen: az antibiotikum-rezisztens baktériumok elterjedése, a világméretű járványos betegségek kialakulása és a ritka örökléstani betegségek kezelése területén.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: http://bnl.brc.hu/

Konzorciumvezető:
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:
Miskolci Egyetem
HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Magyar Nemzeti Levéltár

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium célja a digitális kulturális örökség feldolgozásának, kutatási célú felhasználhatóságának és széles körű intelligens hozzáférhetőségének elősegítése digitális technológiák, különösen mesterséges intelligencia segítségével Magyarországon és a határon túli magyar területeken. A laboratórium kiemelt feladata továbbá a webaratás megszervezése is, amely a magyar közösség kutatási és innovációs szempontból releváns webes forrásainak összegyűjtésére irányul.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://dh-lab.hu/

Konzorciumvezető:
Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:
Állatorvostudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont
HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont
HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont
HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Óbudai Egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium víziója, hogy megteremtse hazánkban az adatokra és elemzésekre épülő döntés előkészítések tudományos bázisát az egészségügy, a járványmegelőzés és az ökológiai rendszerek területén. A három terület szorosan összefonódik, és az innovatív surveillance rendszerek, big data módszerek, valamint matematikai modellezés által új szinergiák jönnek létre. A Laboratórium összefogja és koordinálja az országban eddig szigetszerűen működő kutatócsoportokat, elősegítve a hálózatosodást, és létrehozva egy olyan kollaboratív kutatói közösséget, amely a nemzetközi színtéren is komoly láthatósággal bír.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://www.eb.nemzetilabor.hu/

Konzorciumvezető:
Pannon Egyetem

Konzorciumi tag:
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont
HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Miskolci Egyetem
Országos Meteorológiai Szolgálat
Semmelweis Egyetem

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

Az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium az éghajlatváltozást okozó tényezők, valamint a természetre, a gazdasági rendszerekre és a társadalomra gyakorolt hatásuk tanulmányozása mellett a technológiai, gazdasági és társadalmi adaptáció területén végez kutatás-fejlesztési tevékenységet.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://klimavaltozas.org/

Megvalósító:
ELI-HU Nonprofit Kft.

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

Az ELI-ALPS nagyprojekt alapvető célkitűzése, hogy lézeralapú kutatási tudományterületek számára felhasználói infrastruktúrát hozzon létre. Az egyes berendezések elkülönülő, de egymást kiegészítő kutatási tevékenységeket szolgálnak. Az Extreme Light Infrastructure (ELI)projekt szerves része az európai kutatási nagyberendezések azon tervezett, illetve épülő generációjának, amelyet az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (ESFRI) fog össze. Az ELI a világ első olyan létesítménye, amely a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb intenzitások mellett teszi lehetővé, akár az ún. ultrarelativisztikus tartományban is. Ezzel új utakat nyithat a fizikában, valamint olyan új technikai fejlesztéseket is megalapozhat, mint amilyen a relativisztikus mikroelektronika és a kompakt (asztali méretű) lézeres részecskegyorsítók. Az ELI az anyagtudomány, az orvostudomány és a környezetvédelem számos területére jelentős hatással lesz majd.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://www.eli-alps.hu/hu

Konzorciumvezető:
Állatorvostudományi Egyetem

Konzorciumi tag:
HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet
Széchenyi István Egyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Nemzeti Laboratóriumban állatorvosi és közegészségügyi szempontból is jelentős veszélyek hazai felmérése és elemzése, valamint ezek elhárítására irányuló kutatás-fejlesztési tevékenységek zajlanak, beleértve ajánlások és irányelvek kidolgozását, továbbá diagnosztikumok, vakcinák és gyógyszerek fejlesztését. Mindezen folyamatok során az állatgyógyászat és élelmiszerlánc-biztonság hazai és nemzetközi szereplőivel ipari kapcsolatok alakulnak, valamint multidiszciplináris szemléletű, innováció-érzékeny kutató-oktatók képzése is zajlik. A kutatásokhoz kapcsolódó tudományos teljesítmény mellett a projektidőszak alatt születő innovatív termékek és szolgáltatások piacosítására is sor kerül, hozzájárulva ezzel a szektor versenyképességének javításához.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára:
https://univet.hu/hu/egyetem/palyazati-projektek/eu-projektek/fertozo-allatbetegsegek-antimikrobialis-rezisztencia-allatorvosi-kozegeszsegugy-es-elelmiszerlanc-biztonsag-nemzeti-laboratoriuma/

Megvalósító:
HCEMM Nonprofit Kft.

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A HCEMM Teaming Nemzeti Laboratórium célkitűzése egy olyan központ létrehozása, melyben nagy hangsúlyt kap a transzlációs medicina, az alapkutatási eredmények klinikai alkalmazásának elősegítése és a nemzetközi értékelési rendszeren alapuló tudományos kiválóság biztosítása. A legfontosabb cél e központ kiépítése, amely hosszú távon magában foglalja az összes olyan magyarországi helyszínt, ahol jelenleg ilyen jellegű kutatás-fejlesztés zajlik. A HCEMM tevékenységei a transzlációs orvoslásra, az alapkutatási eredmények klinikai alkalmazásának előmozdítására és a nemzetközi értékelésen alapuló tudományos kiválóság biztosítására összpontosítanak. További cél, hogy a központ a tudományos kiválóság regionális központja legyen, és eközben megvalósuljon a magasan képzett kutatók képzése és alkalmazása, valamint a molekuláris orvostudomány élvonalbeli kutatása. A HCEMM az orvosbiológiai technológiát a korai szakasztól a klinikai vizsgálatokig fejleszti, akár önmagában, akár az iparral és a tudományos körökkel együttműködve. A HCEMM szorosan együttműködik az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriummal (EMBL), amely a HCEMM kutatói részére teljes hozzáférést biztosít fejlett műszerközpontjaihoz.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://www.hcemm.eu/

Megvalósító:
Pécsi Tudományegyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium (HNRL) az emberi fogantatás szakaszainak kutatásával foglalkozik, beleértve a női és a férfiszervezet legkülönfélébb örökölt és szerzett zavarait, az asszisztált reprodukciós folyamatot, illetve az így megszületett gyermekek hosszú távon jelentkező egészségügyi problémainak vizsgálatát. A laboratórium módszertani repertoárjában a klinikai kérdésfelvetésen túl a legmodernebb molekuláris genetikai, genomikai, immunológiai, tömegspektrometriás és áramlási citometriai vizsgálatokon kívül megtalálhatók az ember szaporodásának egészség-gazdaságtani és társadalmi kérdései is. A HNRL nemcsak a Pécsi Tudományegyetemen belül alakít ki koordinált innovatív kutatási hálózatot, de széles hazai és nemzetközi kollaborációkkal is kívánja szolgálni az innovációt. A HNRL klinikai vizsgálatra érdemes új innovatív eredményeit a HECRIN Konzorcium viszi ki az európai kutatási infrastruktúrák színterére.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://hrnl.pte.hu/

Konzorciumvezető:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Konzorciumi tag:
IdomSoft Informatikai Zrt.

Tématerület:
Biztonság és védelem

Rövid leírás:

Az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratóriumot létrehozó konzorcium tagjai – összhangban a vonatkozó nemzeti stratégiákkal – kettős célt tűztek ki maguk elé: a feltörekvő infokommunikációs és információs technológiák biztonságos bevezetésének és alkalmazásának támogatását, valamint az államigazgatás digitális átalakulásának elősegítését. Ennek megfelelően a laboratórium kiemelten fókuszál a jövő hírközlésének gerincét adó 5G és 6G technológiák sérülékenységének, a kiberbiztonság egyes kérdésköreinek, illetve a mesterséges intelligencián (MI) alapuló megoldásoknak az e-közigazgatásban, illetve a rendészeti és rendvédelmi területeken való bevezetésének a kutatására.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://infolab.nemzetilabor.hu/hu

Konzorciumvezető:
TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
CollMot Robotikai Kutató-fejlesztő Kft.
Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft.
HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
MouldTech Systems Kft.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem
ZalaZONE InnoTech Innovációs és Technológiai Transzfer Központ Nonprofit Kft.

Tématerület:
Biztonság és védelem

Rövid leírás:

A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium többcélú ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítését és fejlesztését végzi. A Laboratórium fő célja olyan „innovációs tér” fizikai és tartalmi megvalósítása, amely az ipar és ennek meghatározó elemeként a kapcsolódó többcélú ipar digitalizációjában, kutatásában és fejlesztésében nemzeti és regionális szinten is kulcsszerepet játszik.

Konzorciumvezető:
HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

Az évtized kihívása, hogy átvigyük a fotonok, atomok és elektronok kvantumos szintű kontrolljában bekövetkezett hatalmas előrelépést egy új technológiába, a kvantumtechnológiába. A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium célja, hogy összefogja a hazai fizikusok, mérnökök, matematikusok és informatikusok erőforrásait, és tevékenységüket a kvantumtechnológia egyes elméleti és alkalmazott területeire fókuszálja. A laboratóriumban átgondolt és összehangolt fejlesztésekkel maximalizálni lehet hazánk szerepét és jelentőségét a kvantuminformatika területén.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://qi.nemzetilabor.hu/hu

Konzorciumvezető:
Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Debreceni Egyetem
HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont
HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont
Miskolci Egyetem
Neumann János Egyetem
Pannon Egyetem
Széchenyi István Egyetem
Szegedi Tudományegyetem

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

A Nemzeti Energia és Klímatervben, valamint a Nemzeti Energiastratégiában a dekarbonizációs célok hangsúlyosan jelennek meg. Annak érdekében, hogy Magyarország a „Zöld Gazdaság” térhódításának nyertese legyen, létre kell hozni azt a tudásbázist és kompetencia együttest, amelyek lehetővé teszik, hogy a hazai gazdasági szereplők versenyképesek legyenek a különféle dekarbonizációs technológiák terén. Ennek érdekében a Nemzeti Laboratórium kiépíti a kislábnyomú energiatechnológiák, különösen a H2 előállítás/szállítás/tárolás/felhasználás és a CO2 hasznosítás (CCU) tudományos és technológiai, jogi, gazdasági, és iparjogvédelmi bázisát. A két technológia-csoport egymással párhuzamosan, egymást támogatva jelentős szerephez juthat az ágazati integrációban, a hazai ellátásbiztonság erősítésében, és a dekarbonizációs célok elérésében.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://projektek.pte.hu/hu/hazai/nemzeti-helyreallitasi-alap-eloiranyzat/rrf-231-21-2022-00009

Konzorciumvezető:
HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont
KINCSINFO Nonprofit Kft.
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Semmelweis Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium célja Magyarország szerepének megerősítése a mesterséges intelligencia területén. Válaszul a nemzetközi és hazai kihívásokra, a laboratórium azzal a céllal jött létre 2020-ban, hogy Magyarországot helyzetbe hozza napjaink egyik legfontosabb KFI területén, egyaránt erősítve az alap- és az alkalmazott kutatási, valamint az innovációs tevékenységet, elősegítve hazánk bekapcsolódási esélyét országhatárokon átívelő megaprojektekbe.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://mi.nemzetilabor.hu/

Megvalósítók:
Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft.
Szegedi Tudományegyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. a müncheni Ludwig–Maximilian Egyetemen (LMU) és a garchingi Max Planck Kvantumoptikai Intézetben (MPQ) kifejlesztett, lézeres molekuláris „fingerprinting” technikát tervezi validálni nagyszámú, Magyarországon gyűjtött vérmintán végzett kutatás keretében.

A kutatás célja, hogy összekapcsolja a lézerfizikát, a molekuláris tudományokat és a gépi tanulást különböző (daganatos, valamint szív- és érrendszeri) betegségek korai észlelése és a magukat egészségesnek valló önkéntesek egészségmonitorozása érdekében, új platformot teremtve ezzel a modern orvoslás számára. A nagyszabású kutatások, a hosszú távú, kriogén mintatárolás és (fél)automata vérmintakezelés, illetve a klinikai és egyéb adatok, valamint a lézeralapú technológiai fejlesztések kombinálása együttesen, nemzetközi szinten és egyedülálló módon kínálnak lehetőséget új következtetések levonására, az egészség egyéni szinten történő monitorozására, valamint betegségek észlelésére.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: http://mukkozpont.hu/

Megvalósító:
HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

A könnyű atommagok fúziója rendkívül hatékony energiakinyeréssel kecsegtet, miközben hosszú távú szennyező melléktermék nem keletkezik. A mágneses bezárású plazma (ITER) mellett a lézeres begyújtású fúzió az egész világon kutatások tárgya. A laboratórium a fúziós céltárgy nanotechnológiai előkészítésének és lézeres besugárzásának új útjait kutatja, amivel növelhető az energiaelnyelés hatékonysága és elkerülhető az ultrarövid impulzusok alatt az instabilitások kifejlődése.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://wigner.hu/naplife/

Konzorciumvezető:
HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Pécsi Tudományegyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium (PharmaLab) tevékenyégének célja, hogy Magyarországon létrehozzon az egyetemek, kutatóintézetek, az európai kutatási szervezetek, illetve a KKV-k és nagyvállalatok együttműködésében egy olyan szakmai hálózatot, amely egyedülálló módon alkalmas versenyképes technológiák, terápiás és diagnosztikai eljárások fejlesztésére. A PharmaLab vállalati partnereivel együttműködve a korai kutatási projekteken túl a preklinikai és generikus fejlesztéssel összefüggő kémiai, biológiai, biotechnológiai, farmakológiai és gyógyszertechnológiai tevékenységek ellátását is fókuszba helyezi. A laboratórium integrálja a diagnosztika, az orvosi biotechnológia, a bionika, valamint a gyógyszerkészítmények fejlesztése területén működő laboratóriumok, központok, intézetek, egyetemek és vállalkozások kutatási potenciálját.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: http://www.ttk.hu/nemzeti-laborok/gyfl

Konzorciumvezető:
Semmelweis Egyetem

Konzorciumi tagok:
Neumann Medical Kft.
Pharmahungary 2000 Kft.
Szegedi Tudományegyetem
3DHISTECH Kft.

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium az öregedéssel összefüggő kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában szerepet játszó kórélettani mechanizmusok forradalmian új szemléletű kutatására vállalkozik, azzal az igénnyel, hogy a kutatások eredményeire építve innovatív prevenciós, diagnosztikai és terápiás eljárások kifejlesztését és bevezetését dolgozza ki. Fő szakmai pilléreit a klinikai – epidemiológiai programok, innovatív gyógyszer-biotechnológiai fejlesztések, valamint innovatív orvostechnikai és diagnosztikai eszközök és adatbázisok fejlesztése jelenti.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://semmelweis.hu/innovacio/nemzeti-laboratoriumok/nemzeti-kardiovaszkularis-laboratorium/

Megvalósító:
Szegedi Tudományegyetem

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

A projekt elsődleges célja ultrarövid lézerimpulzusok segítségével keltett fúziós neutronok létrehozása és további kísérletsorozatok végzése a neutronhozam növelésére, továbbá kísérleti és szimulációs tanulmányok végzése a lézerrel keltett neutronok nukleáris hulladék-transzmutációjának (kiégett üzemanyag) elősegítésére (elsősorban a transzurán elemeknél, mint Np, Am, Cm), valamint orvosbiológiai alkalmazásokra. A projektet a Kormány nemzeti kutatási prioritásként kezeli, a végrehajtására a Szegedi Tudományegyetemet (SZTE) kérte fel. A projekt sikeres megvalósításának támogatása érdekében az SZTE, az École Polytechnique és a TAE (Irvine) együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával fejezte ki kollaborációs szándékát.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: http://www.physx.u-szeged.hu/nltl/fooldal


Megvalósító intézmény:
Országos Onkológiai Intézet

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Nemzeti Tumorbiológiai Laboratórium (NTL) kialakításának célja a legmodernebb kutatási eszközök felhasználásával a betegellátás hatékonyságának növelése és modern terápiás eljárások fejlesztése. Ezen átfogó kutatás-fejlesztési program alapja a daganatspecifikus diagnosztikai és terápiás eljárások optimalizálása, új eljárások bevezetése a napi klinikai gyakorlatba, miáltal országosan csökkenthető a daganatokhoz kapcsolódó mortalitás.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://onkol.hu/nemzeti-tumorbiologiai-laboratorium-01/

Konzorciumvezető:
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:
Pannon Egyetem
Miskolci Egyetem
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium fő célja olyan innovációk megvalósítása, amelyek növelik a társadalom jóllétét, javítják az életminőséget, elősegítik új társadalmi kapcsolatok és együttműködések létrehozását. A kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy az egyes területeken emberközpontú fejlesztés valósuljon meg, így relatíve rövid idő alatt gyors fejlődés és eredmény generálható. A laboratórium keretében több tematikus KFI fórumot, szakmai műhelyt alakítanak ki, amelyek hozzájárulnak a társadalmi problémákra, technológiai változásokhoz kapcsolódó igényekre reagáló újszerű megoldások kidolgozásához, majd valós környezetben, településeken, térségekben, intézményrendszerekben történő tesztelésükhöz.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://www.elte.hu/innovacio/tinlab

Konzorciumvezető:
Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:
HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont
Richter Gedeon Nyrt.
Semmelweis Egyetem
Szegedi Tudományegyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Nemzeti Laboratórium küldetése a korai életszakaszban bekövetkező genetikai és környezeti tényezők egymásra hatásának következtében kialakuló idegrendszeri kóros elváltozások hátterében álló betegség-mechanizmusok átfogó megértése, és új diagnosztikai és intervenciós lehetőségek fejlesztése. Az idegrendszeri betegségek megelőzésének, gyógyításának módszertani javítása, amely lefedi a gyermekkortól a felnőttkorig jelentkező idegrendszeri zavarokat és betegségeket. A digitális medicina és az adatosított egészségügyi ellátás módszereit alkalmazva valós-életbeli adatok közvetlen integrálásával online platformok, regiszterek és analitikus programok fejlesztése révén hasznosítja az idegrendszeri kórképek terápiájában a strukturált nemzeti klinikai adatvagyont.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://projektek.pte.hu/hu/hazai/rrf/rrf-231-21-2022-00011

Megvalósító:
Pécsi Tudományegyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A fertőző betegségek világméretű fenyegetése és terjedése komoly társadalmi, egészségügyi kockázatot jelent minden nemzet számára. A lokális problémák megoldása mellett minden esetben közös, nemzeti és nemzetközi összefogás szükséges. A Virológiai Nemzeti Labortórium célja kettős: egyfelől a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (PTE SZKK) kötelékén belül működő komplex virológiai laboratóriumi egység kutatási teljesítményének és kutatás-fejlesztési tevékenységének fokozása, másfelől pedig a magyarországi virológiai kutatások összefogása, hazai kutatási hálózat kiépítése.

A laboratórium a meglévő, kiemelkedő virológiai laboratóriumi facilitásra építve széles spektrumú alap- és alkalmazott kutatási kísérleteket végez. Ez részben az új, felbukkanó fertőző betegségek felderítését, illetve ezek és a már ismert virális fertőzések mechanizmusának jobb megismerését, megértését, ennek következtében pedig az ellenük való védekezés hatékonyabb módjának kifejlesztését célozzák. A kísérletek elsősorban a magas fertőzőképességű vírusok okozta virális patomechanizmus vizsgálata köré épülnek, mely a vírusok genomi szintű elemzésétől a vírusfertőzés sejtszintű mechanizmusán át egészen az antivirális terápiák fejlesztéséig terjed. Ez utóbbi nagyon fontos, hiszen az egyik legnagyobb kihívás a hatékony vírusellenes kezelés kifejlesztése vagy a vírusreplikáció gátlása bármely szintű mechanizmusának felderítése, hogy időben és hatékonyan tudjunk védekezni az újonnan felbukkanó fertőző betegségek ellen.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://szkk.pte.hu/hu/nemzeti-laboratoriumok/virologiai_nemzeti_laboratorium

Konzorciumvezető:
Pannon Egyetem

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Debreceni Egyetem
HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont
HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont
Miskolci Egyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Országos Meteorológiai Szolgálat
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Széchenyi István Egyetem

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

A Nemzeti Laboratórium Magyarország elhelyezkedését és vízgazdálkodását, vízkészletét szem előtt tartva olyan víztudományi és vízbiztonsági újítások megvalósítását tűzte ki célul, amelyek hozzájárulnak a vízminőség védelméhez. A Laboratórium a különféle felszíni és felszín alatti víztestek állapotát részletesen értékeli laboratóriumi mérések, számítógépes szimulációk alkalmazásával és az éghajlatváltozás összetettségének és központi jelentőségének figyelembevételével, a felszín alatti vízkészletek, területi, mezőgazdasági vízgazdálkodás biztonsága, a városi vízgazdálkodás „okossá” tétele, valamint a víz- és szennyvíztisztítás korszerűsítése érdekében.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://uni-pen.hu/rolunk/projektek/416-nemzeti-lab

Utolsó módosítás: 2024. április 15.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?