Ön itt áll: PályázóknakInnovációs ökoszisztémaNemzeti Laboratóriumok ProgramLaboratóriumok bemutatása
Nemzeti Laboratóriumok bemutatása
2021. január 07.
Módosítás: 2024. július 17.
Olvasási idő: 18 perc

Konzorciumvezető:
HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont

Konzorciumi tag:
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

A Nemzeti Laboratórium tevékenységének fő célja, hogy az agrárkutatás tudományosan megalapozott válaszokat adjon a mezőgazdaságban jelentkező komplex kihívásokra. A résztvevő intézmények több száz fős kutatóközössége, sok évtizedes szakmai tapasztalata és a rendelkezésre álló, egyedülálló infrastruktúra biztos alapokat teremt e célkitűzések eléréséhez. A projekt az agrárökoszisztéma főbb elemeit, a mikroba-növény-állat kapcsolatrendszert foglalja magába, közös célként megjelölve a WHO „One Health-szemléletű” élelmiszerbiztonságot. Az NL aktívan részt vesz a nemzeti felsőoktatásban, a jövő tudósnemzedékének képzésében és a tudástranszferben.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://agri-biotech.hu

Konzorciumvezető:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Konzorciumi tag:
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium a talaj és a hozzá szervesen kapcsolódó környezetállapot megőrzésének, javításának támogatását tűzte ki célul a környezeti fenntarthatóság elősegítése mellett. Tevékenysége lefedi a hazai talajvizsgálati eredmények egységes adatbázisba való integrálását, az idő- és költséghatékony, környezetbarát laboratóriumi talajvizsgálatot lehetővé tévő spektrális módszerek rutinszerű alkalmazási lehetőségeinek megteremtését, az első hazai talajspektrális könyvtár létrehozását, a különféle biomasszaanyagok és ezek eltérő technológiákkal az energetikai és talajerő-utánpótlásban való hasznosíthatóságának vizsgálatát, valamint a korszerű, minimális környezetterheléssel járó növényvédelmi technológiák innovatív fejlesztését.

Konzorciumvezető:
HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Konzorciumi tagok:
Széchenyi István Egyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium (ARNL) célja a közúti és légi járművek, valamint robotok mobilitással kapcsolatos kutatása, fejlesztése, továbbá innovációs megoldásaik koordinálása különös tekintettel az autonóm és a kooperatív működést igénylő komplex rendszerekre, formációkra és alkalmazásokra.

A laboratórium céljai között szerepel a magas szintű kutatás-fejlesztés, az utánpótlás-nevelés, továbbá a sikeres hazai és nemzetközi együttműködések ösztönzése. Ennek megfelelően a célcsoportok között helyet kapnak a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és fiatal kutatók, akiknek releváns és modern tudást, izgalmas kutatási témákat és ezen keresztül kutatói életpályát kínál a labor. Emellett fontos célcsoportot képeznek a járműipar szereplői, illetve a hazai és nemzetközi kutató intézmények és szakmai szervezetek is.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://autonom.nemzetilabor.hu/hu

Megvalósító:
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium célja, hogy a legmodernebb biotechnológiai eszköztár magyarországi felhasználásával egyedülállóan versenyképes technológiákat és terápiás eljárásokat fejlesszen ki három kiemelt egészségügyi területen: az antibiotikum-rezisztens baktériumok elterjedése, a világméretű járványos betegségek kialakulása és a ritka örökléstani betegségek kezelése területén.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: http://bnl.brc.hu/

Konzorciumvezető:
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:
Miskolci Egyetem
HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Magyar Nemzeti Levéltár

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium célja a digitális kulturális örökség feldolgozásának, kutatási célú felhasználhatóságának és széles körű intelligens hozzáférhetőségének elősegítése digitális technológiák, különösen mesterséges intelligencia segítségével Magyarországon és a határon túli magyar területeken. A laboratórium kiemelt feladata továbbá a webaratás megszervezése is, amely a magyar közösség kutatási és innovációs szempontból releváns webes forrásainak összegyűjtésére irányul.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://dh-lab.hu/

Konzorciumvezető:
Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:
Állatorvostudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont
HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont
HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont
HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Óbudai Egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium víziója, hogy megteremtse hazánkban az adatokra és elemzésekre épülő döntés előkészítések tudományos bázisát az egészségügy, a járványmegelőzés és az ökológiai rendszerek területén. A három terület szorosan összefonódik, és az innovatív surveillance rendszerek, big data módszerek, valamint matematikai modellezés által új szinergiák jönnek létre. A Laboratórium összefogja és koordinálja az országban eddig szigetszerűen működő kutatócsoportokat, elősegítve a hálózatosodást, és létrehozva egy olyan kollaboratív kutatói közösséget, amely a nemzetközi színtéren is komoly láthatósággal bír.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://www.eb.nemzetilabor.hu/

Konzorciumvezető:
Pannon Egyetem

Konzorciumi tag:
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont
HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Miskolci Egyetem
Országos Meteorológiai Szolgálat
Semmelweis Egyetem

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

Az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium az éghajlatváltozást okozó tényezők, valamint a természetre, a gazdasági rendszerekre és a társadalomra gyakorolt hatásuk tanulmányozása mellett a technológiai, gazdasági és társadalmi adaptáció területén végez kutatás-fejlesztési tevékenységet.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://klimavaltozas.org/

Konzorciumvezető:
Állatorvostudományi Egyetem

Konzorciumi tag:
HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet
Széchenyi István Egyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Nemzeti Laboratóriumban állatorvosi és közegészségügyi szempontból is jelentős veszélyek hazai felmérése és elemzése, valamint ezek elhárítására irányuló kutatás-fejlesztési tevékenységek zajlanak, beleértve ajánlások és irányelvek kidolgozását, továbbá diagnosztikumok, vakcinák és gyógyszerek fejlesztését. Mindezen folyamatok során az állatgyógyászat és élelmiszerlánc-biztonság hazai és nemzetközi szereplőivel ipari kapcsolatok alakulnak, valamint multidiszciplináris szemléletű, innováció-érzékeny kutató-oktatók képzése is zajlik. A kutatásokhoz kapcsolódó tudományos teljesítmény mellett a projektidőszak alatt születő innovatív termékek és szolgáltatások piacosítására is sor kerül, hozzájárulva ezzel a szektor versenyképességének javításához.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára:
https://univet.hu/hu/egyetem/palyazati-projektek/eu-projektek/fertozo-allatbetegsegek-antimikrobialis-rezisztencia-allatorvosi-kozegeszsegugy-es-elelmiszerlanc-biztonsag-nemzeti-laboratoriuma/

Megvalósító:
HCEMM Nonprofit Kft.

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A HCEMM Teaming Nemzeti Laboratórium célkitűzése egy olyan központ létrehozása, melyben nagy hangsúlyt kap a transzlációs medicina, az alapkutatási eredmények klinikai alkalmazásának elősegítése és a nemzetközi értékelési rendszeren alapuló tudományos kiválóság biztosítása. A legfontosabb cél e központ kiépítése, amely hosszú távon magában foglalja az összes olyan magyarországi helyszínt, ahol jelenleg ilyen jellegű kutatás-fejlesztés zajlik. A HCEMM tevékenységei a transzlációs orvoslásra, az alapkutatási eredmények klinikai alkalmazásának előmozdítására és a nemzetközi értékelésen alapuló tudományos kiválóság biztosítására összpontosítanak. További cél, hogy a központ a tudományos kiválóság regionális központja legyen, és eközben megvalósuljon a magasan képzett kutatók képzése és alkalmazása, valamint a molekuláris orvostudomány élvonalbeli kutatása. A HCEMM az orvosbiológiai technológiát a korai szakasztól a klinikai vizsgálatokig fejleszti, akár önmagában, akár az iparral és a tudományos körökkel együttműködve. A HCEMM szorosan együttműködik az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriummal (EMBL), amely a HCEMM kutatói részére teljes hozzáférést biztosít fejlett műszerközpontjaihoz.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://www.hcemm.eu/

Megvalósító:
Pécsi Tudományegyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium (HNRL) az emberi fogantatás szakaszainak kutatásával foglalkozik, beleértve a női és a férfiszervezet legkülönfélébb örökölt és szerzett zavarait, az asszisztált reprodukciós folyamatot, illetve az így megszületett gyermekek hosszú távon jelentkező egészségügyi problémainak vizsgálatát. A laboratórium módszertani repertoárjában a klinikai kérdésfelvetésen túl a legmodernebb molekuláris genetikai, genomikai, immunológiai, tömegspektrometriás és áramlási citometriai vizsgálatokon kívül megtalálhatók az ember szaporodásának egészség-gazdaságtani és társadalmi kérdései is. A HNRL nemcsak a Pécsi Tudományegyetemen belül alakít ki koordinált innovatív kutatási hálózatot, de széles hazai és nemzetközi kollaborációkkal is kívánja szolgálni az innovációt. A HNRL klinikai vizsgálatra érdemes új innovatív eredményeit a HECRIN Konzorcium viszi ki az európai kutatási infrastruktúrák színterére.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://hrnl.pte.hu/

Konzorciumvezető:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Konzorciumi tag:
IdomSoft Informatikai Zrt.

Tématerület:
Biztonság és védelem

Rövid leírás:

Az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratóriumot létrehozó konzorcium tagjai – összhangban a vonatkozó nemzeti stratégiákkal – kettős célt tűztek ki maguk elé: a feltörekvő infokommunikációs és információs technológiák biztonságos bevezetésének és alkalmazásának támogatását, valamint az államigazgatás digitális átalakulásának elősegítését. Ennek megfelelően a laboratórium kiemelten fókuszál a jövő hírközlésének gerincét adó 5G és 6G technológiák sérülékenységének, a kiberbiztonság egyes kérdésköreinek, illetve a mesterséges intelligencián (MI) alapuló megoldásoknak az e-közigazgatásban, illetve a rendészeti és rendvédelmi területeken való bevezetésének a kutatására.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://infolab.nemzetilabor.hu/hu

Konzorciumvezető:
TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
CollMot Robotikai Kutató-fejlesztő Kft.
Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft.
HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
MouldTech Systems Kft.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem
ZalaZONE InnoTech Innovációs és Technológiai Transzfer Központ Nonprofit Kft.

Tématerület:
Biztonság és védelem

Rövid leírás:

A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium többcélú ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítését és fejlesztését végzi. A Laboratórium fő célja olyan „innovációs tér” fizikai és tartalmi megvalósítása, amely az ipar és ennek meghatározó elemeként a kapcsolódó többcélú ipar digitalizációjában, kutatásában és fejlesztésében nemzeti és regionális szinten is kulcsszerepet játszik.

Konzorciumvezető:
HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

Az évtized kihívása, hogy átvigyük a fotonok, atomok és elektronok kvantumos szintű kontrolljában bekövetkezett hatalmas előrelépést egy új technológiába, a kvantumtechnológiába. A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium célja, hogy összefogja a hazai fizikusok, mérnökök, matematikusok és informatikusok erőforrásait, és tevékenységüket a kvantumtechnológia egyes elméleti és alkalmazott területeire fókuszálja. A laboratóriumban átgondolt és összehangolt fejlesztésekkel maximalizálni lehet hazánk szerepét és jelentőségét a kvantuminformatika területén.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://qi.nemzetilabor.hu/hu

Konzorciumvezető:
Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Debreceni Egyetem
HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont
HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont
Miskolci Egyetem
Neumann János Egyetem
Pannon Egyetem
Széchenyi István Egyetem
Szegedi Tudományegyetem

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

A Nemzeti Energia és Klímatervben, valamint a Nemzeti Energiastratégiában a dekarbonizációs célok hangsúlyosan jelennek meg. Annak érdekében, hogy Magyarország a „Zöld Gazdaság” térhódításának nyertese legyen, létre kell hozni azt a tudásbázist és kompetencia együttest, amelyek lehetővé teszik, hogy a hazai gazdasági szereplők versenyképesek legyenek a különféle dekarbonizációs technológiák terén. Ennek érdekében a Nemzeti Laboratórium kiépíti a kislábnyomú energiatechnológiák, különösen a H2 előállítás/szállítás/tárolás/felhasználás és a CO2 hasznosítás (CCU) tudományos és technológiai, jogi, gazdasági, és iparjogvédelmi bázisát. A két technológia-csoport egymással párhuzamosan, egymást támogatva jelentős szerephez juthat az ágazati integrációban, a hazai ellátásbiztonság erősítésében, és a dekarbonizációs célok elérésében.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://projektek.pte.hu/hu/hazai/nemzeti-helyreallitasi-alap-eloiranyzat/rrf-231-21-2022-00009

Konzorciumvezető:
HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont
KINCSINFO Nonprofit Kft.
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Semmelweis Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium célja Magyarország szerepének megerősítése a mesterséges intelligencia területén. Válaszul a nemzetközi és hazai kihívásokra, a laboratórium azzal a céllal jött létre 2020-ban, hogy Magyarországot helyzetbe hozza napjaink egyik legfontosabb KFI területén, egyaránt erősítve az alap- és az alkalmazott kutatási, valamint az innovációs tevékenységet, elősegítve hazánk bekapcsolódási esélyét országhatárokon átívelő megaprojektekbe.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://mi.nemzetilabor.hu/

Megvalósítók:
Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft.
Szegedi Tudományegyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. a müncheni Ludwig–Maximilian Egyetemen (LMU) és a garchingi Max Planck Kvantumoptikai Intézetben (MPQ) kifejlesztett, lézeres molekuláris „fingerprinting” technikát tervezi validálni nagyszámú, Magyarországon gyűjtött vérmintán végzett kutatás keretében.

A kutatás célja, hogy összekapcsolja a lézerfizikát, a molekuláris tudományokat és a gépi tanulást különböző (daganatos, valamint szív- és érrendszeri) betegségek korai észlelése és a magukat egészségesnek valló önkéntesek egészségmonitorozása érdekében, új platformot teremtve ezzel a modern orvoslás számára. A nagyszabású kutatások, a hosszú távú, kriogén mintatárolás és (fél)automata vérmintakezelés, illetve a klinikai és egyéb adatok, valamint a lézeralapú technológiai fejlesztések kombinálása együttesen, nemzetközi szinten és egyedülálló módon kínálnak lehetőséget új következtetések levonására, az egészség egyéni szinten történő monitorozására, valamint betegségek észlelésére.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: http://mukkozpont.hu/

Megvalósító:
HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

A könnyű atommagok fúziója rendkívül hatékony energiakinyeréssel kecsegtet, miközben hosszú távú szennyező melléktermék nem keletkezik. A mágneses bezárású plazma (ITER) mellett a lézeres begyújtású fúzió az egész világon kutatások tárgya. A laboratórium a fúziós céltárgy nanotechnológiai előkészítésének és lézeres besugárzásának új útjait kutatja, amivel növelhető az energiaelnyelés hatékonysága és elkerülhető az ultrarövid impulzusok alatt az instabilitások kifejlődése.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://wigner.hu/naplife/

Konzorciumvezető:
HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Pécsi Tudományegyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium (PharmaLab) tevékenyégének célja, hogy Magyarországon létrehozzon az egyetemek, kutatóintézetek, az európai kutatási szervezetek, illetve a KKV-k és nagyvállalatok együttműködésében egy olyan szakmai hálózatot, amely egyedülálló módon alkalmas versenyképes technológiák, terápiás és diagnosztikai eljárások fejlesztésére. A PharmaLab vállalati partnereivel együttműködve a korai kutatási projekteken túl a preklinikai és generikus fejlesztéssel összefüggő kémiai, biológiai, biotechnológiai, farmakológiai és gyógyszertechnológiai tevékenységek ellátását is fókuszba helyezi. A laboratórium integrálja a diagnosztika, az orvosi biotechnológia, a bionika, valamint a gyógyszerkészítmények fejlesztése területén működő laboratóriumok, központok, intézetek, egyetemek és vállalkozások kutatási potenciálját.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: http://www.ttk.hu/nemzeti-laborok/gyfl

Konzorciumvezető:
Semmelweis Egyetem

Konzorciumi tagok:
Neumann Medical Kft.
Pharmahungary 2000 Kft.
Szegedi Tudományegyetem
3DHISTECH Kft.

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium az öregedéssel összefüggő kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában szerepet játszó kórélettani mechanizmusok forradalmian új szemléletű kutatására vállalkozik, azzal az igénnyel, hogy a kutatások eredményeire építve innovatív prevenciós, diagnosztikai és terápiás eljárások kifejlesztését és bevezetését dolgozza ki. Fő szakmai pilléreit a klinikai – epidemiológiai programok, innovatív gyógyszer-biotechnológiai fejlesztések, valamint innovatív orvostechnikai és diagnosztikai eszközök és adatbázisok fejlesztése jelenti.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://semmelweis.hu/innovacio/nemzeti-laboratoriumok/nemzeti-kardiovaszkularis-laboratorium/

Megvalósító:
Szegedi Tudományegyetem

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

A projekt elsődleges célja ultrarövid lézerimpulzusok segítségével keltett fúziós neutronok létrehozása és további kísérletsorozatok végzése a neutronhozam növelésére, továbbá kísérleti és szimulációs tanulmányok végzése a lézerrel keltett neutronok nukleáris hulladék-transzmutációjának (kiégett üzemanyag) elősegítésére (elsősorban a transzurán elemeknél, mint Np, Am, Cm), valamint orvosbiológiai alkalmazásokra. A projektet a Kormány nemzeti kutatási prioritásként kezeli, a végrehajtására a Szegedi Tudományegyetemet (SZTE) kérte fel. A projekt sikeres megvalósításának támogatása érdekében az SZTE, az École Polytechnique és a TAE (Irvine) együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával fejezte ki kollaborációs szándékát.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: http://www.physx.u-szeged.hu/nltl/fooldal


Megvalósító intézmény:
Országos Onkológiai Intézet

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Nemzeti Tumorbiológiai Laboratórium (NTL) kialakításának célja a legmodernebb kutatási eszközök felhasználásával a betegellátás hatékonyságának növelése és modern terápiás eljárások fejlesztése. Ezen átfogó kutatás-fejlesztési program alapja a daganatspecifikus diagnosztikai és terápiás eljárások optimalizálása, új eljárások bevezetése a napi klinikai gyakorlatba, miáltal országosan csökkenthető a daganatokhoz kapcsolódó mortalitás.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://onkol.hu/nemzeti-tumorbiologiai-laboratorium-01/

Konzorciumvezető:
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:
Pannon Egyetem
Miskolci Egyetem
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Rövid leírás:

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium fő célja olyan innovációk megvalósítása, amelyek növelik a társadalom jóllétét, javítják az életminőséget, elősegítik új társadalmi kapcsolatok és együttműködések létrehozását. A kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy az egyes területeken emberközpontú fejlesztés valósuljon meg, így relatíve rövid idő alatt gyors fejlődés és eredmény generálható. A laboratórium keretében több tematikus KFI fórumot, szakmai műhelyt alakítanak ki, amelyek hozzájárulnak a társadalmi problémákra, technológiai változásokhoz kapcsolódó igényekre reagáló újszerű megoldások kidolgozásához, majd valós környezetben, településeken, térségekben, intézményrendszerekben történő tesztelésükhöz.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://www.elte.hu/innovacio/tinlab

Konzorciumvezető:
Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:
HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont
Richter Gedeon Nyrt.
Semmelweis Egyetem
Szegedi Tudományegyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A Nemzeti Laboratórium küldetése a korai életszakaszban bekövetkező genetikai és környezeti tényezők egymásra hatásának következtében kialakuló idegrendszeri kóros elváltozások hátterében álló betegség-mechanizmusok átfogó megértése, és új diagnosztikai és intervenciós lehetőségek fejlesztése. Az idegrendszeri betegségek megelőzésének, gyógyításának módszertani javítása, amely lefedi a gyermekkortól a felnőttkorig jelentkező idegrendszeri zavarokat és betegségeket. A digitális medicina és az adatosított egészségügyi ellátás módszereit alkalmazva valós-életbeli adatok közvetlen integrálásával online platformok, regiszterek és analitikus programok fejlesztése révén hasznosítja az idegrendszeri kórképek terápiájában a strukturált nemzeti klinikai adatvagyont.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://projektek.pte.hu/hu/hazai/rrf/rrf-231-21-2022-00011

Megvalósító:
Pécsi Tudományegyetem

Tématerület:
Egészséges élet

Rövid leírás:

A fertőző betegségek világméretű fenyegetése és terjedése komoly társadalmi, egészségügyi kockázatot jelent minden nemzet számára. A lokális problémák megoldása mellett minden esetben közös, nemzeti és nemzetközi összefogás szükséges. A Virológiai Nemzeti Labortórium célja kettős: egyfelől a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (PTE SZKK) kötelékén belül működő komplex virológiai laboratóriumi egység kutatási teljesítményének és kutatás-fejlesztési tevékenységének fokozása, másfelől pedig a magyarországi virológiai kutatások összefogása, hazai kutatási hálózat kiépítése.

A laboratórium a meglévő, kiemelkedő virológiai laboratóriumi facilitásra építve széles spektrumú alap- és alkalmazott kutatási kísérleteket végez. Ez részben az új, felbukkanó fertőző betegségek felderítését, illetve ezek és a már ismert virális fertőzések mechanizmusának jobb megismerését, megértését, ennek következtében pedig az ellenük való védekezés hatékonyabb módjának kifejlesztését célozzák. A kísérletek elsősorban a magas fertőzőképességű vírusok okozta virális patomechanizmus vizsgálata köré épülnek, mely a vírusok genomi szintű elemzésétől a vírusfertőzés sejtszintű mechanizmusán át egészen az antivirális terápiák fejlesztéséig terjed. Ez utóbbi nagyon fontos, hiszen az egyik legnagyobb kihívás a hatékony vírusellenes kezelés kifejlesztése vagy a vírusreplikáció gátlása bármely szintű mechanizmusának felderítése, hogy időben és hatékonyan tudjunk védekezni az újonnan felbukkanó fertőző betegségek ellen.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://szkk.pte.hu/hu/nemzeti-laboratoriumok/virologiai_nemzeti_laboratorium

Konzorciumvezető:
Pannon Egyetem

Konzorciumi tagok:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Debreceni Egyetem
HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont
HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont
Miskolci Egyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Országos Meteorológiai Szolgálat
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Széchenyi István Egyetem

Tématerület:
Zöld átállás

Rövid leírás:

A Nemzeti Laboratórium Magyarország elhelyezkedését és vízgazdálkodását, vízkészletét szem előtt tartva olyan víztudományi és vízbiztonsági újítások megvalósítását tűzte ki célul, amelyek hozzájárulnak a vízminőség védelméhez. A Laboratórium a különféle felszíni és felszín alatti víztestek állapotát részletesen értékeli laboratóriumi mérések, számítógépes szimulációk alkalmazásával és az éghajlatváltozás összetettségének és központi jelentőségének figyelembevételével, a felszín alatti vízkészletek, területi, mezőgazdasági vízgazdálkodás biztonsága, a városi vízgazdálkodás „okossá” tétele, valamint a víz- és szennyvíztisztítás korszerűsítése érdekében.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára: https://uni-pen.hu/rolunk/projektek/416-nemzeti-lab

Utolsó módosítás: 2024. július 17.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?