Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekHorizont 2020
Magyar részvétel az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjában
2018. június 03.
Módosítás: 2018. június 03.
Olvasási idő: 4 perc
A Horizont 2020 keretprogram (H2020) az Európai Unió csaknem 80 milliárd eurós költségvetésű kutatási és innovációs keretprogramja, amely közvetlenül Brüsszelből pályázható, erős nemzetközi versenyben elnyerhető pályázati forrásokat jelent. A Horizont 2020 nyertes projektjeit az Európai Bizottság saját honlapján hirdeti ki. Az NKFI Hivatal az E-Corda adatbázis statisztikái alapján rendszeresen – évente 3-4 alkalommal – összefoglaló helyzetképet ad hazánk részvételéről és pályázói sikerességéről a Horizont 2020 keretprogramban. A H2020 hivatalos pályázati adataiból készülő elemzés áttekintő képet ad a nyertes hazai pályázatok tématerületeiről, valamint nemzetközi összehasonlításban ismerteti a hazai pályázók teljesítményét (az adatforrás az összes támogatásra javasolt pályázat adatait tartalmazza, köztük a támogatási szerződéssel még nem rendelkező projekteket is).

Összefoglaló az E-Corda adatbázis 2017. november 22-i adatai alapján

 

Támogatott pályázati részvételek száma és elnyert támogatás mértéke az EU 15 és EU 13 országaiban

 

A fenti ábra az Európai Unió tagállamainak eredményességét mutatja be a Horizont 2020 keretprogramban, egyidejűleg ábrázolva a tprogram 2014-es indulásától eddig elnyert támogatások mértékét és a nyertes pályázati részvételek számát a „régi” (ún. EU-15) és a 2004-ben vagy azután csatlakozott országokban (EU-13). Az E-Corda adatbázis jelenlegi adataiból jól látható, hogy régiós vetélytársaink közül csak Csehországnak és Lengyelországnak sikerült több pályázati forrást elnyernie.

A további ábrák alább a pályázói sikerarányt a benyújtott pályázatok összes támogatási igényéhez, illetve a pályázatot benyújtott összes résztvevő számához viszonyítva elemzik tagállamok szerint.


 

Elnyert támogatások aránya a teljes támogatási igényekhez képest


 

Nyertes pályázati részvételek aránya az összes benyújtott projektjavaslatban résztvevők számához képes


 

Támogatott pályázati részvételek száma és elnyert támogatás mértéke Magyarországon pályázói intézmények típusai szerint

 

A fenti ábra a Horizont 2020 valamely programján nyertes hazai pályázati részvételek és az elnyert támogatások megoszlását mutatja be pályázó szervezet típusa szerinti bontásban. A pályázati részvételt tekintve a vállalati szféra, a profitorientált gazdasági társaságok, valamint a felsőoktatási intézmények emelhetők ki, de szép számban képviseltetik magukat kutatóintézetek is, főleg a Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjai. Az elnyert támogatások több mint 90%-át a vállalatok, a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek nyerik el.


 

A hazai részvételű pályázatok tématerületei

 

A fenti ábra a hazai részvételű Horizont 2020 pályázatok tématerületeit mutatja be a keretprogram pillérei szerinti bontásban. Mivel a Horizont 2020  program „Társadalmi kihívások” pillérében a legnagyobb az előre allokált forrás aránya, a hazai pályázók – a legtöbb EU tagállam pályázóihoz hasonlóan – e pillér tématerületein nyerik el a legtöbb támogatást. A magyar résztvevők különösen az Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás tématerületén sikeresek, de jelentősek a közlekedés, az egészségügy, valamint az energetika területén elnyert források is.

A „Kiváló tudomány” pilléren belül a legtöbb támogatást az Európai Kutatási Tanács (ERC) felhívásain pályázók nyerik el.

Az „Ipari vezető szerep” pilléren belül – sok másik EU országhoz hasonlóan – a magyar pályázók esetében az információs és kommunikációs technológiák (ICT) tématerület a leginkább kiemelkedő.

Említésre méltók még a „Kiválóság terjesztése és részvétel szélesítése” pilléren belül elnyert források is, hiszen Magyarország a régióban rekordösszegű támogatást nyert e területen.


Utolsó módosítás: 2018. június 03.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?