Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekHazai és nemzetközi KFI hírek
Kutatási adatok kezelése - meetup sorozat a HRDA és a HUNOR szervezésében
Kutatási adatok kezelése - meetup sorozat
2020. március 04.
Módosítás: 2020. március 04.
Olvasási idő: 4 perc
A HRDA (Hungarian node of Research Data Alliance) és a HUNOR (Hungarian Open Repositories) az NKFI Hivatal szakmai támogatásával párbeszédet kezdeményez a hazai kutatókkal a kutatási adatok kezelésének kérdéseiről.

Egyre több európai (H2020, ERC) és hazai (NKFI Hivatal) pályázati rendszerben követelmény a projektek során történő kutatási adatkezelés formális leírása. Ebben a témakörben a HRDA 2020 tavaszán meetup formában négy rendezvényt szervez Budapesten, havi rendszerességgel a kutatók tájékoztatására, véleményük megismerésére. A helyszín felváltva az MTA Könyvtár és Információs Központ és a SZTAKI lesz.

Hasonlóképpen Budapesten kívüli helyszíneken is számos meetup kerül megrendezésre a HUNOR szervezésében 2020 folyamán. A meetup forma keretében rövid bevezető előadások után beszélgetésre, vitára lesz lehetőség.

A rendezvényekről folyamatosan tájékozódhatnak az alábbi oldalakon:
http://openaccess.mtak.hu
https://openscience.hu

Az adatkezelési terv - Data Management Plan
Holl András (MTA KIK)

Az NKFIH legutóbbi pályázati kiírásainak része volt már a kutatási adatok kezelésének kérdése. A nyertes pályázóknak kutatási adatkezelési tervet kell készíteniük. A meetup keretében szó esik az adatkezelési tervekről, az adatok dokumentálásának, tárolásának, megőrzésének, megosztásának kérdéseiről, a kutatási adatkezelés megfelelő hazai gyakorlatának kialakításáról.

Dátum: 2020. március 18. 16 óra
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ, 1051 Budapest, Arany János utca 1. Konferenciaterem, 2. emelet
Regisztráció: http://openaccess.mtak.hu/index.php/esemenyek/15-az-adatkezelesi-terv-data-management-plan

A kutatási adatok kezelésének FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable - Megtalálható, Hozzáférhető, Szabványos, Újra felhasználható) alapelvei
Holl András (MTA KIK)

A kutatási adatok kezelésének legújabban alkalmazott szempontrendszerét a FAIR mozaikszóval jellemzik. Ezek az elvek segítik a kutatókat a tudásmegosztásban és tudományos kollaborációk kialakításában a digitális technológiák segítségével. Az Európai Unió ezt a szempontrendszert alkalmazza majd, mint elvárást a Horizon Europe támogatási ciklus során. A meetup célja a FAIR irányelvek ismertetése mellett ezen elveken alapuló gyakorlati alkalmazások és jó gyakorlat bemutatása.

A rendezvény résztvevői körüljárják a FAIR alapelvek és elvárásrendszer tartalmi és formai vonásait. Foglalkozik azzal, hogy az egyéni kutatók, kutatócsoportok hogyan tudják majd ezeket az elveket a gyakorlati kutatási munkájuk során alkalmazni, betartani. Megbeszélésre kerül az, hogy milyen infrastruktúra szolgáltatási rendszer tudja majd támogatni a FAIR alapelvek betartását, betartatását.

A kutatási adatok tárolására szolgáló repozitóriumok, illetve az adatok kezelésére alkalmas infrastruktúrák esetében FAIR minősítési rendszer bevezetése van jelenleg napirenden európai szinten és többek között ez a hazai repozitóriumok esetében is aktuális feladat. A hazai FAIR minősítési rendszer megteremtése céljából a meetup során bemutatásra kerül a FAIR minősítések legjobb nemzetközi gyakorlati tapasztalatainak egy szelete.

Dátum: 2020. április 7. 16 óra
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ, 1051 Budapest, Arany János utca 1. Konferenciaterem, 2. emelet
Regisztráció: http://openaccess.mtak.hu/index.php/esemenyek/16-az-adatkezelesi-terv-data-management-plan-2

European Open Science Cloud
Mohácsi János (KIFÜ)

Az EU nagyszabású kezdeményezése - az elektronikus és kutatási infrastruktúrák szövetségi, nyílt kutatást támogató adatkezelési és szolgáltatási együttműködése - az EOSC, amelynek célja egy versenyképes adat és tudásgazdaság kiépítése Európában. A meetup teret biztosít a kezdeményezés hazai megvalósításával kapcsolatos kérdések megvitatására. Szó kerül az EOSC jelenlegi készültségi fokáról, a tervezett szolgáltatásokról, azok igénybevételének lehetőségeiről, a használat feltételeiről.

Dátum: 2020. május 18. 16 óra
Helyszín: Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, 1111 Budapest, Kende u. 13 -17., Nagy előadóterem
Regisztráció: http://openaccess.mtak.hu/index.php/esemenyek/17-az-adatkezelesi-terv-data-management-plan-3

Az adatrepozitóriumok
Kovács László (SZTAKI)

A hazai adatrepozitóriumok létesítésének, fenntartásának, használatának kérdéseivel foglalkozik ez a tervezett meetup. A kutatási adatok megléte, hosszú távú hozzáférésének akadálytalan biztosítása, a kutatások egyik legértékesebb alapfeltétele, mely többek között az Open Science kezdeményezés egyik fő komponense is.

A meetup résztvevői körüljárják a hazai adatrepozitórium hálózat létesítésének műszaki, szakmai, szervezeti, financiális, fenntarthatósági feltételrendszereit. A tervezett repozitórium hálózat architektúrájának koncepcionális terveit ismertetve párbeszédet kezdeményezünk az intézmények között a repozitóriumok létesítése, az egységes hálózati interoperabilitás, a hosszú távú digitális megőrzés, a repozitóriumokban tárolt adatok minőségi, mennyiségi stb. leíró jellemzőinek szabványosítása céljából. A sikeres magyar együttműködés, EOSC részvétel egyik alapfeltétele a hazai kutatási adatrepozitóriumok létesítése, továbbfejlesztése, minősítése és aktív használata.

Dátum: 2020. június 9. 16 óra
Helyszín: Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, 1111 Budapest, Kende u. 13 -17., Nagy előadóterem
Regisztráció: http://openaccess.mtak.hu/index.php/esemenyek/18-az-adatkezelesi-terv-data-management-plan-4

Utolsó módosítás: 2020. március 04.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?