Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekHazai és nemzetközi KFI hírek
ERA-Net pályázati felhívás az Integrált regionális energia rendszerek területén
ERA-Net pályázati felhívás az Integrált regionális energia rendszerek területén
2018. június 12.
Módosítás: 2018. július 19.
Olvasási idő: 6 perc

Az NKFI Hivatal részvételével megvalósuló RegSys ERA-NET 2018. május 23-án pályázati felhívást tett közzé az integrált regionális energia rendszerek prioritási területen. Az Integrált regionális energiarendszerek innovációs hálózat (Integrated Regional Energy Systems, RegSys) program célja uniós kutatási projektek ösztönzése az intelligens villamos hálózatok, regionális és helyi energiarendszerek, fűtés-hűtés hálózatok, intelligens szolgáltatások, és a digitális energia tématerületen.

A REGSYS keretében támogatott projektek:

 • célterülete a regionális energia rendszerek alkalmazott kutatásaitól a minta projektek és demonstrációk szintjéig terjed.
 • koordinálják az uniós KFI irányelvek alapján a nemzeti és regionális KFI költségvetést.
 • elősegítik a terület innovációs ökoszisztémájának megalapozását az élvonalbeli ötletek további fejlesztésére, piacosítására és az új termékek és szolgáltatások társadalmi szintű hasznosítására.

A hálózatról és a várható felhívásokról az érdeklődők itt kaphatnak bővebb tájékoztatást:

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018

http://www.eranet-smartenergysystems.eu/

 


A felhívással kapcsolatos dátumok


RegSys felhívás megjelenése
2018. május 23.
Beadási időszak
2018. május 23. – november 2.
    Az előzetes pályázati összefoglaló beadása
    2018. szeptember 11., 14.00 (CEST)
    Előzetes támogathatósági vizsgálat eredményhirdetése
    2018. szeptember 18.
    Kötelező tanácsadási időszak
    2018. szeptember 18. – november 2.
    Beadási határidő
    2018. november 2. 14.00 (CET)
Nemzeti támogathatósági és bírálati szakasz
2018. november 2. – 2019. március 8.
    Nemzetközi szakértői bírálat, ill. nemzeti/regionális támogathatósági vizsgálat
    2018. november – 2019. február
Kiválasztási fázis

    A bírálati döntés értesítése a pályázók felé
2019. március 8.
Projekt végrehajtási szakasz

    Projekt elkezdése
2019. december 15.

 

A hazai résztvevők számára további információkat a terület Nemzeti Kapcsolattartója, Lorencz Kinga ad.

Webes rendezvények: A felhívással kapcsolatban ingyenes webes tájékoztató rendezvényekre lehet regisztrálni, melyen az érdeklődők további információt kaphatnak a felhívás pontos céljáról, a jelentkezési feltételekről, a határidőkről és a potenciális projektpartnerekkel való kapcsolatépítési lehetőségeiről. A webinárok első felében tartott ismertetők után a résztvevők konkrét kérdéseket is feltehetnek. A három webinár nagyjából azonos tematikájú lesz.

A rendezvények dátuma (CEST, nyári közép-európai idő):

 • 2018. június 14., 14.00-15.00 óra között
 • 2018. július 12., 14.00-15.00 óra között
 • 2018. augusztus 23., 14.00-15.00 óra között

Regisztráció itt:

https://eranet-smartenergysystems.eu/Event/24/Webinars-on-the-2018-ERA-Net-SES-Joint-Call-under-the-RegSys-focus-initiative.html

Pályázat az Integrated Regional Energy Systems (RegSys) Era-Net programban

Célok: A projekt keretében a pályázó konzorciumi partnerek és társult tagok a regionális és helyi innovációs és üzleti közösségeket képviselve a technológiai és rendszerelméleti KFI ismereteket kívánják egyesíteni a startupok, társadalmi és üzleti közösségek új innovatív megközelítési módjaival. A RegSys a legjobb gyakorlatok megosztását, tervezési eszközök kifejlesztését és irányítói útmutatások létrehozását segíti azáltal, hogy az új megoldások és üzleti lehetőségek hasznosítását támogatja (népszerűsíti).  A program szerves részeként a projektek szakértőivel együttműködve egy tudásközösséget fejlesztenek ki ERA-Net SES Tudásközösség (ERA-Net SES Knowledge Community) néven.

Távlati célok: A kifejlesztésre kerülő rendszerek és megoldások lehetővé fogják tenni a különböző fenntartható és egyéb források beépítését az energiaellátásba. Az energiagazdálkodás, a rendszerfelügyelet és intelligens technológiák legújabb eszköztárával a különböző energiavektorok és infrastruktúra egységek összehangolásával a végső cél a korlátozott helyi és regionális infrastruktúrák és források optimális kihasználtsága. A fejlesztés közbülső eredményképpen a különféle helyi és regionális rendszerek bekapcsolódhatnak az átfogó energia- és digitális rendszerbe, hogy hozzájáruljanak annak stabilitásához, megbízhatóságához, rugalmasságához és hatékonyságához. [1]

Eszközök: Az intelligens és átfogó energiarendszer létrehozásához az innovatív technológiák mellett szervezeti és szabályozói innovációkra, új üzleti modellekre, új vagy újraszerkesztett értékláncokra, az energia szolgáltatók körében új kutatási és üzleti szereplőkre valamint az energiarendszerbe jobban bekapcsolt végfelhasználókra is szükség van.

Szereplők: Az energia szektorban a szereplők közötti intelligens és integrált partnerkapcsolatokra, társadalmi, intézményi, szervezeti és piaci innovációit támogató átfogó kezdeményezésekre van szükség. Érinteni kell az energiaellátás, az energiahatékonyság és az új felhasználói gyakorlatok metszéspontját is.

A projektekkel szemben támasztott elvárások:

 • A terület transznacionális természetű kérdéseinek megoldása, legalább két független résztvevővel legalább két különböző résztvevő országból
 • Világosan meghatározott regionális vagy helyi szükségletekre kiterjedő célok, számottevő célközönséggel
 • A témának megfelelően a kritikus tömeget és méretet egyértelműsíteni kell (pl. minimum érintett háztartás, minimum érdekelt felek száma a tervezett platformban, meghatározott számú különféle tároló összekötése stb.)
 • Lényeges elem a Regsys alapvető célkitűzéseihez való kapcsolódás, valamint megfelelés a Háromszintű integrációs modellnek – „Szektoriális, helyi és regionális, intelligens energiarendszer” és a Háromszintű kutatási célmodellnek – „Érdekeltség/alkalmazás, piactér és technológia
 • Demonstrációs szint előkészítése vagy megvalósítása a Technológiai készségszint (TRL) 6-7-re a projekteknek folyamatban lévő vagy mostanában bezárt demonstrációs projektekhez kapcsolódnak (pl. teszt üzemű infrastruktúra hasznosítása, meglévő ismeretek hasznosítása, kulcsfontosságú demonstrációk egybekapcsolása, eredmények adaptálása-átvitele (transzfer), technológia nyitott felhasználásúvá tétele, stb.). Új zöldmezős demonstrációk is lehetségesek, de kiegészítő céllal (nem tartalmaznak másolatokat). A projektek olyan új megoldásokat célozhatnak meg, melyek várhatóan 2025. évre a legjobb gyakorlat szintre kerülhetnek.
 • A pályaművekben utalás van a follow up lehetőségekre, amellyel a Technológiai készségszint 8-9 szintjét célzó piacosítási lépések várhatóak
 • Előkészít vagy alkalmaz (a felhívásban nevesített területeken) 3-6 technológiai készségszintű projektet, amely előremutató koncepciót vagy olyan technológiai megoldásokat fejleszt, melyek 2030-ra legjobb gyakorlattá válhatnak
 • Hivatkozás  a jelenlegi útitervekre és alkalmazási tervekre, tervezési referencia modellekre, és szabványokra, valamint a hálózat tudásközösségének  (ERA-Net Smart Grids Plus Knowledge Community) valamely lényeges dokumentumára
 • Kifejlesztendő stratégia a projekt szellemi tulajdonjogi (IPR), tudásmegosztási és nyitott adatkezelési kérdéseire. A projektektől elvárás, hogy részt vegyenek a tudásközösség workshopjain, webinárjain és aktívan szerepeljenek az expera virtuális tudásmegosztó platformon, valamint a munkához kapcsolódó publikációs anyagokat megosszák.


 [1] Az új kooperációs megközelítés nemcsak a regionális és helyi átállás vállalkozói szellemét és dinamikáját erősíti, hanem uniós szintű megoldásokra vezethet az energia rendszerek integrációja területén. Ez megtartja az Európa ipari vezető szerepet a világon a fenntartható energia megoldások területén, és az alacsony szénkibocsájtású gazdaság útjait egyengeti.

A regionális és helyi energia rendszerek és hálózatok összetevői (lényeges szeplői) a helyi energiaforrások, a kiépített infrastruktúra, a különleges (specifikus) gyártási és fogyasztási jellemzők, valamint a különböző területek felhasználói és fogyasztói jellemzői, beleértve a szállítási rendszereket is. Mindez ma már a lakosság élő környezetének részét jelenti, amely egyes régiókban és speciális közösségekben nagyon ambíciózus tiszta energiás célokat foglal magába. Ezek biztosítják a fogyasztók, vásárlók és társadalmi rétegek, a teljes európai energia rendszer számára az ellátásbiztonságot, a maximális energiahatékonyságot és a nagyarányú megújuló energián alapuló energiaszolgáltatást.

A helyi és regionális energia rendszereknek alkalmazkodniuk kell az alapvető változásokhoz az elkövetkező évek kihívásaival szembesülve. Az új, fejlett technológiák bekapcsolódását decentralizált energia rendszerek segítik elő, amelyhez újítások kapcsolódnak, kiemelten a digitalizáció , az üzleti modellek és a társadalmi befogadás területén

Utolsó módosítás: 2018. július 19.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?