Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekHazai és nemzetközi KFI hírek
Ipar 4.0 program
2018. szeptember 18.
Módosítás: 2018. szeptember 18.
Olvasási idő: 4 perc
Az Ipar 4.0 támogatási program 1.5 milliárd forint támogatással járul hozzá a Magyarországon működő vállalkozások fejlesztéséhez, és ezáltal az innovatív újraiparosításhoz. A program keretében támogatási kérelem benyújtására 2018. október 15-ig van lehetőség a Pénzügyminisztériumnál. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium programja a KFI tevékenységeket, illetve azok eredményeinek ipari alkalmazását helyezi előtérbe.

A program a feldolgozóipar és az IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációját támogatja. Eszközrendszere az ipar minőségi technológiafejlesztésére, illetve a termelékenység fokozására helyezi a hangsúlyt a mennyiségi kapacitásnöveléssel szemben. Ennek oka, hogy e fejlesztések eredményeként várható a legnagyobb relatív hozzáadottérték-növekedés. A hazai vállalkozások eddigi, olcsó munkaerőre alapozott versenyképességét ezáltal hosszú távon is fenntartható előnyökre válthatók.

A program az új technológiák és üzleti modellek kialakítása és bevezetése mellett elősegíti a nagy hozzáadott értéket termelő szolgáltatások hazai megjelenésének támogatását is. A támogatás elérhető nagyvállalatok, képzőintézmények és KKV-k számára is, de a nagyvállalatoknak nyújtott támogatásoknak tovagyűrűző technológiafejlesztési és keresleti hatást kell eredményezniük a kis- és középvállalkozások, a startupok, illetve az oktatás és a képzés területén is.

Az előirányzat célja az alábbi területeken megvalósuló fejlesztések támogatása, együttműködések és hálózatok kialakítása:

 1. Gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális és vertikális rendszerintegráció
  • Szilárd és folyékony nyersanyagok, alkatrészek, részegységek beléptetése, átvétele (komplett betárolás automatizálása és készletnyilvántartás; nyersanyag- és anyagtárolás felügyelete), a nyersanyagok, alkatrészek, részegységek gyártást megelőző előkészítése
  • Gyártóeszközök szenzorokkal való felszerelése, intelligens kiberfizikai rendszerek és hálózatok kialakítása, a gyártó-, feldolgozó- és segédalrendszerek automatizálása, csatlakoztatása a termelésirányító rendszerhez, folyamatkövető rendszerek, vállalati monitoring és adatarchiváló rendszerek kialakítása
  • Intelligens energiafelhasználás, energiamenedzsment és energiaoptimalizálás
  • Gyártás biztonságtechnikája, és környezetvédelmi rendszerek működtetésének automatizálása
  • Késztermékek kezelése (a kiszerelés komplett automatizálása - folyadék vagy szilárd -; ezek nyilvántartása; csomagolás; a készterméktárolás automatizálása, nyilvántartása; a készterméktárolás felügyelete)
  • A kiléptetés és az elszállítás automatizálása, termék-újrahasznosítás i folyamat kialakítása (anyagkiléptetés, nyilvántartás; késztermékkövetési, -nyilvántartási kötelezettség esetén a késztermék nyomon követése)
  • kiterjesztett valóság alkalmazása a karbantartásban, a távoli segítségnyújtásban, (hibaok elemzés gépi tanulási módszerekkel, prediktív karbantartás)
  • gyors prototípus-előállítás, vevők bevonása a prototipizálásba, egyidejű tervezés- és gyártásvizualizáció MES - Manufacturing Execution System
  • ellátásilánc-kollaboráció (a termelési tervek, illetve a készletadatok megosztása révén), ellátásilánc-, készlet- és termeléstervezés optimalizálása, a piaci igények kielégítéséhez szükséges optimális készlet-, beszerzési és termelési tervek készítése (termelési- és erőforrásadatok valós idejű gyűjtése és megjelenítése)

 2. Felhő alapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási, és logisztikai folyamatokban
  • robotokkal támogatott gyártás, kollaboratív/együttműködő robotok
  • kis sorozatú és egyedi gyártást támogató megoldások
  • korszerű raktár- és gyártáslogisztikai megoldások

 3. Intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok; autonóm járművek - AGV - kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és a logisztika területén
 4. Additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése
  • kis sorozatú és egyedi gyártást támogató megoldások

 5. Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkacsoportja által kidolgozott koncepció alapján megvalósuló projektek

Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. eszközbeszerzés, a meglevőnél magasabb minőséget biztosító, automatizálható vagy automata gépek és berendezések beszerzésével;
 2. meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése, meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
 3. a termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló beruházás;
 4. immateriális javak beszerzése,
 5. humán erőforrás fejlesztése képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában, ezekhez kapcsolódóan külföldi rendezvényeken való részvétel,
 6. demonstrációs képzések szervezése, lebonyolítása.

A nyújtott támogatások munkahelyteremtési kötelezettséggel nem járnak. Elsősorban olyan vállalkozásokat támogatása javasolt, amelyek vezetése felismerte az Ipar 4.0 jellegű fejlesztések szükségességét és időszerűségét, már megvalósított innovációt, illetve rendelkezik Ipar 4.0 stratégiai elképzelésekkel.

A 2018. évi keretet illető támogatási  kérelmeket 2018. október 15-ig lehet benyújtani a Pénzügyminisztériumhoz, a kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére pedig 2018. december 31-ig van lehetőség. A tervezett fejlesztésnek 2019. május 15-ig meg kell valósulnia. Ez alapján az elszámolást követő támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig sor kell kerüljön. (Elszámolás hiányában a fennmaradó összeg nem kerülhet kifizetésre, vagy a kapott előleg visszakövetelésre kerül.) A 2019. évi forrásokra vonatkozóan a támogatási szerződés megkötésére legkorábban 2019. január 1-től kerülhet sor.

Amennyiben vállalkozásuk érdeklődik a támogatási lehetőségek iránt, azt szíveskedjenek az ipar4.0@pm.gov.hu és ipar4.0@itm.gov.hu e-mail címeken jelezni. Válasz emailben megküldik a részletes tájékoztatót és felveszik a kapcsolatot Önnel.

Bővebb információ a pályázati felhívás oldalán:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-ipar-4-0-program-kereteben-nyujtott-tamogatasok-igenylesenek-2018-evi-feltetelei 

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 18.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?