Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
Áttörés a H2020 kutatói bérek szabályozásában
Áttörés a H2020 kutatói bérek szabályozásában
2017. április 26.
Utolsó módosítás: 2019. június 27.
Olvasási idő: 4 perc
A versenyképes kutatói bérek elszámolása a Horizont 2020 keretprogramból finanszírozott projektek esetében kihívást jelent a közfinanszírozású kutatóhelyek számára. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a hazai intézmények érdekeit képviselve és a többi érintett tagállammal együttműködve sürgetett megoldást az Európai Bizottságnál és most az elszámolási szabályozások módosítása várható.

Az előző uniós költségvetési ciklus keretprogramjához (FP7) képest a 2014-ben indult Horizont 2020 (H2020) kutatási és innovációs pályázati keretprogram esetében jelentősen megszigorodtak a projektalapú fizetéskiegészítési lehetőségek – a Strukturális Alapokból vagy hazai forrásból finanszírozott projektekben dolgozó kutatók bérezéséhez képest –, hátrányos helyzetbe hozva ezzel a H2020-projektekben dolgozó hazai kutatókat. A fizetéskiegészítési lehetőségek megszigorítása tovább növelte a nyugat-európai kutatók és a kelet-közép-európai országok közalkalmazotti bérezésű kutatói közötti bérfeszültséget is. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a kezdetektől kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a hazai intézmények érdekeit képviselve és a többi érintett tagállammal együttműködve megoldási javaslatokat tegyen az Európai Bizottság szakértőinek és testületeinek.

Az Európai Bizottság február végén megjelent közleménye jelzi, hogy az uniós szerv – a több éve zajló tárgyalások eredményeként – elismerte a keretprogram kezdete óta érvényesülő elszámolási szabályok kedvezőtlen hatását, és az EU13 kutatóinak hátrányos helyzetét orvosló új szabályok bevezetését tervezi.

Első lépésként módosították a támogatási szerződés minta szövegét a 8000 eurós korlátozás alá eső kiegészítő juttatás (additional remuneration) fogalmának megváltoztatásával és ezáltal az alapbér (basic remuneration) fogalmának kiterjesztésével.
Ennek megfelelően az alapbér keretében elszámolhatóvá válnak bizonyos projektalapú bérkomponensek.

  • A projektalapú bérkomponensek elszámolhatóságának szélesebb körű elfogadtatása jelentős tárgyalási eredmény, és komoly előrelépés a hazai kutatók H2020-projektekben való közreműködésének méltányos anyagi elismerése terén.

Az új szabályok alkalmazása azonban még mindig számos gyakorlati kérdést vet fel.

  • Többek között várat magára annak tisztázása, hogy több egyidejű hazai támogatási program esetén melyik és milyen összeggel minősül közülük megfelelő referenciapontnak a H2020 alapbérek kalkulációja szempontjából.
  • Az Európai Bizottság tervei szerint várhatóan az uniós társfinanszírozású programok (pl. GINOP. VEKOP) is minősülhetnek nemzeti programnak ebből a szempontból, de továbbra is kérdés, hogy az egyes H2020-projekttípusok esetén mely hazai pályázati konstrukció – pl. a Lendület program, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) vagy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Alap (NKFI Alap) – pályázataiban rögzített bérszintet kell alapul venni.
  • Szintén megerősítésre vár az az információ, hogy az Európai Bizottság tervei szerint a referencia-bérszint az intézményi gyakorlathoz (a ténylegesen kifizetett bérszinthez), nem pedig az adott programban megengedett maximális bérszinthez fog kötődni.

A fenti kérdéseket is tisztázó részletszabályok véglegesítése és közzététele április végére várható a Bizottság részéről, amiről az NKFI Hivatal a megjelenést követően a honlapján ad tájékoztatást, illetve a Nemzeti Kapcsolattartói Hálózat közreműködésével konzultációs lehetőséggel is támogatja a hazai pályázókat a kedvezőbb szabályozási feltételek megfelelő alkalmazásában.

A támogatási szerződésminta módosítása a kutatói bér kérdésén túl az alábbi területeken hoz változást:

  • rugalmasabb szabályok a belső számlázásra vonatkozóan,
  • a nem munkaszerződés vagy kinevezési okirat keretében a projekt megvalósításában közreműködő magánszemélyekre vonatkozó szabályok változása,
  • a működési támogatásban részesülő intézményekre vonatkozó szabályok pontosítása,
  • annak egyértelműsítése, hogy a finanszírozásra nem jogosult nemzetközi partnerek költségvetését is fel kell tüntetni a költségtervben,
  • a Bizottság viszonylatában a Participant Portal elektronikus felületnek mint fő kommunikációs csatornának a megmaradása a projekt lezárást követően is.

A H2020 várhatóan módosuló szabályozása eredetileg a 2004 óta csatlakozott és jellemzően eleve kevesebb forrást elnyerő tagállamok – az úgynevezett EU13 – kutatóit érintette elsősorban hátrányosan. A H2020 program szabályozása szerint ugyanis a pályázat költségvetéséből elsősorban a kutatók alapbére finanszírozható, a kutatók a H2020-projektekben való közreműködésért az alapbérükön felül csak csekély kiegészítő juttatásban részesülhetnek. Ez komoly bérfeszültséget eredményezett a lényegesen magasabb alapbérrel rendelkező nyugat-európai államok és a kelet-közép európai országok közalkalmazotti bérezésű kutatói között, mivel ezekben az országokban – így Magyarországon is – a kutatói pluszteljesítmény anyagi elismerése a gyakorlatban projektforrásból történik. Az eredeti elszámolási szabályok – melyeknek most a módosulása várható – a projekt időtartamára vonatkozó, béren felül adható projektösszeg mértékét 8000 euró/év összegben maximalizálják, mely magában foglalja a bruttó összeg felét jelentő bért terhelő adókat és járulékokat is. A havi nettó 333 euró maximált kiegészítés nem kompenzálja az európai szinten jelentkező bérkülönbséget. Az EU13 kiemelkedő kutatóinak megtartásához azzal tudna hozzájárulni a H2020 program, ha a projekt időtartama alatt az állami bérnél magasabb alapbér elszámolására biztosítana lehetőséget.

A visszamenőleges hatályú változásokat az Európai Bizottság az alábbi dokumentumban foglalta össze:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf

A Bizottság sajtóközleménye:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?&na=na-270217&pg=newsalert&year=2017

Az NKFI Hivatal korábbi cikke a témáról:
Fellépés a kutatói bér H2020 elszámolási szabályainak módosításáért

Utolsó módosítás: 2019. június 27.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?