Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
Közlemény a COVID-19 fertőzés okozta humánjárvánnyal összefüggésben
Közlemény a COVID-19 fertőzés okozta humánjárvánnyal összefüggésben
2020. április 09.
Módosítás: 2020. április 09.
Olvasási idő: 4 perc
Közlemény a COVID-19 fertőzés okozta humánjárvánnyal összefüggésben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott projektek időtartamának meghosszabbításáról, a kötelező vállalások és monitoring mutatók (indikátorok) teljesítéséről és a támogatási szerződésben előírt egyes határidők meghosszabbításáról.

A COVID-19 fertőzés okozta humánjárvánnyal, az ezzel kapcsolatosan kihirdetett veszélyhelyzettel és mindezek várható gazdasági és társadalmi következményeivel összefüggésben az NKFI Hivatal a következőkről tájékoztatja az NKFI Alapból támogatott projektek kedvezményezettjeit 1. a projektek időtartamának meghosszabbítását, 2. a támogatási szerződésekben vagy támogatói okiratokban (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) előírt kötelező vállalásokat és monitoring mutatókat (indikátorokat), továbbá 3. a Támogatási Szerződésben előírt egyes határidők teljesítését illetően.

1. A támogatott projektek időtartamának meghosszabbítása

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a értelmében

  • a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig megvalósuló és
  • a veszélyhelyzet kihirdetése napján (2020. március 11-én) megvalósítás alatt lévő
    (a hivatkozott rendelkezés a két feltételt együttesen teljesítő projektekre vonatkozik.)

projektek időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodik.

Az előbbi rendelkezést kell alkalmazni azon projektek esetében is, amelyekre vonatkozóan a támogatási jogviszony a veszélyhelyzet időtartama alatt jön létre.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a jelen pontban szereplő rendelkezés a kedvezményezettek számára lehetőséget nyújt (és nem kötelezettséget teremt) a projekt időtartamának meghosszabbítására. A kedvezményezettek maguk dönthetik el, hogy élnek-e a felkínált alternatívával vagy a projektjüket az eredetileg rögzített ütemben kívánják végrehajtani.

2. A kötelező vállalások és monitoring mutatók (indikátorok) teljesítése

Az NKFI Alapból támogatott projektek egy részénél a pályázati kiírás és a Támogatási Szerződés kötelező vállalás teljesítését írja elő. A projektek megvalósításának részletes feltételeit, így a kötelező vállalások teljesítését a Támogatási Szerződés és a mellékletét képező Teljesítési Feltételek szabályozza. A pályázati kiírás és a Teljesítési Feltételek abban az esetben fűz hátrányos jogkövetkezményt az előírt kötelező vállalás nem megfelelő teljesítéséhez (az eredetileg vállalt kötelező vállalástól a pályázati kiírásban rögzített mértékben való eltérés), ha a kötelező vállalás nem megfelelő teljesítése a kedvezményezettnek felróható ok miatt következett be.

Amennyiben a kötelező vállalás nem megfelelő teljesítése a kedvezményezettnek nem felróható és egyértelműen összefügg a COVID-19 járvánnyal, úgy a kötelező vállalás teljesítésének elmaradása a kedvezményezett számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.

Ebben az esetben kérjük, hogy a kötelező vállalásoknak a COVID-19 járvánnyal összefüggő változását a soron következő beszámolóval egyidejűleg jelezzék az NKFI Hivatal részére indoklással ellátva, módosítási igény formájában.

A pályázati kiírás és Támogatási Szerződés előírása szerint a kedvezményezetteknek a projekt megvalósítása és fenntartása során a meghatározott monitoring mutatókról (indikátorokról) a beszámoló keretében adatokat kell szolgáltatniuk. Ezen adatszolgáltatási kötelezettséget a továbbiakban is változatlanul teljesíteni szükséges. Amennyiben a monitoring mutatószámok (indikátorok) eredeti értéktől való elmaradása a kedvezményezettnek nem felróható és egyértelműen összefügg a COVID-19 járvánnyal, úgy a projekt előrehaladásának megítélése során hátrányos jogkövetkezménnyel nem kell számolni.

Ebben az esetben is kérjük, hogy a monitoring mutatóknak (indikátoroknak) a COVID-19 járvánnyal összefüggő változását a soron következő beszámolóval egyidejűleg jelezzék az NKFI Hivatal részére indoklással ellátva, módosítási igény formájában.

3. A Támogatási Szerződésben előírt egyes határidők meghosszabbítása

A Támogatási Szerződés mellékletét képező Teljesítési Feltételekben szereplő,

  • a számlaösszesítő alapján kijelölt számlák és bizonylatok benyújtására vonatkozó határidőt, valamint
  • a rész- és záróbeszámolókhoz,
    a szakmai fenntartási és haladási beszámolókhoz (fenntartási jelentésekhez), továbbá
    a számlaösszesítő alapján kijelölt számlákhoz és bizonylatokhoz

kapcsolódó hiánypótlásokra vonatkozó határidőket az NKFI Hivatal átmeneti jelleggel 30 napra módosítja.

A jelen 3. pontban bevezetett rendelkezések a Támogatási Szerződés (és mellékletei) egyoldalú és átmeneti módosításának minősülnek, amelyek a kedvezményezettekre nézve enyhítő szabályokat rögzítenek a Támogatási Szerződésben (és mellékleteiben) meghatározott rendelkezésekhez képest. A jelen 3. pontban foglalt rendelkezéseket a COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó humánjárvánnyal összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig lehet alkalmazni. Ezt követően a Támogatási Szerződés és mellékletei jelen 3. ponttal érintett rendelkezéseinek a jelen közlemény közzétételét megelőzően hatályos változatát kell ismételten alkalmazni, amely változás nem minősül szerződésmódosításnak.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Utolsó módosítás: 2020. április 09.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?