Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
Egymáshoz kapcsolódik a tudományos kutatás és a hazai (baranyai) gazdaság
Egymáshoz kapcsolódik a tudományos kutatás és a hazai (baranyai) gazdaság
2020. március 11.
Módosítás: 2020. március 11.
Olvasási idő: 4 perc
A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában (PTE SzKK) zajló kutatások és a gazdasági szereplők által felmerült igények ezentúl több platformon is találkoznak, mivel a kutatóközpont Innovációs és Ipari Tanácsadó Testülete (IITT) a jövőben becsatornázza a SzKK-ba az aktuális gazdasági ipari trendeket, közvetít a piac, a helyi gazdaság és a K+F bázisaként is működő SzKK között.

Ezt, illetve új kutatócsoportok megalakulását jelentették be a folyamatokban részt vevő szervezetek képviselői február 26-án az SzKK-ban.

A PTE SzKK Innovációs és Ipari Tanácsadó Testülete a gazdaság és az egyetem kapcsolatának szorosabbra fűzését, a kutatás-fejlesztési eredmények társadalmi megvalósulását segíti elő. A Szentágothai János Kutatóközpontban létrejött magas színvonalú koncentrált kutatási facilitás, valamint a kutatócsoportok szellemi tőkéje jó lehetőséget kínál a piaci alapon történő K+F megrendelések fokozására – a testület előmozdítja a vállalatokkal történő együttműködést, segíti a SzKK-t, hogy rugalmasan reagáljon a kutatási trendekre, a tudásalapú gazdaság igényeire. Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) főtitkára, a testület elnöke kijelentette: tagjaik kapcsolatrendszerük által tanácsokkal, ötletekkel, piaci ismeretekkel segítik a kutatóközpont és rajta keresztül az egyetem működését. A régiós gazdasági élet élénkítése mellett céljuk a kutatások és a piaci szereplők közötti együttműködések erősítése, a piaci igényekre választ adó fejlesztések növelése, a kutatás-fejlesztési piaci igények és a kutatási kapacitások egymásra találása. Az IITT, valamint a kamara közreműködésével újabb projektek indulnak az SzKK-ban.

A Szentágothai János Kutatóközpont a korábbiakban szétaprózott kutatási potenciált egyesíti, célja többek között az orvos-biológiai, természettudományi, műszaki-informatikai innovációs tevékenységek fejlesztése, a kutatási profilok gazdasági és társadalmi igényekhez való közelítése. Régiónkban egyedülálló magas színvonalú műszer- és tudáshátteret, valamint korszerű laboratóriumokat biztosít a K+F+I tevékenység számára. Az épületegyüttesben modern műszerpark és laborok kaptak helyet, közülük 9 központi kutatástámogató laboratóriumként (core facility) működik – foglalta össze az intézmény működését prof. dr. Helyes Zsuzsanna, a Szentágothai Kutatóközpont elnöke.

Tavaly konkrét lépéseket tett a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az egyetemi tudásbázis és a piaci igények, szükségletek közelítésére és azért, hogy ezek egyre inkább közös fejlesztésekként valósuljanak meg – ezt már Sebők Katalin, a hivatal elnökhelyettese jelentette be. Mint elmondta, ennek keretében hozták létre a területi innovációs platformokat is – a pécsi szervezet 2019 novemberében alakult meg –, melyek szintén az együttműködés ösztönzését célozzák. Az innováció területén a nemzetközi trendek is az együttműködésekről szólnak, napjainkban a fejlesztésekről már nem szűk területekben, hanem széleskörűen kell gondolkodni.

A tájékoztatón bejelentették az Élelmiszer-Biotechnológiai Kutatócsoport megalakulását. Stratégiai keretmegállapodást írt alá a közelmúltban a PTE és a dán FOSS csoport kutatás-fejlesztési leányvállalataként működő Soft Flow Kft. A pécsi székhelyű vállalkozás az elmúlt 20 év során elismert kutató-fejlesztő céggé nőtte ki magát, tevékenységei közé tartozik a biotechnológia, a konjugációs kémia, a molekuláris biológia, az assay fejlesztés, a laboratóriumi szolgáltatások és a kisüzemi reagensgyártás is. A FAO felmérése szerint a világ élelmiszer-termelése 2050-ig megkétszereződik, ehhez pedig innovatív megoldásokra lesz szükség. A most megalakult kutatócsoport élelmiszer-biotechnológiai komplementer (alapkutatási és ipari) kompetenciák versenyképes kollaborációját teszi lehetővé, és mint ahogy dr. Ambruszt Simon, a Soft Flow Kft. ügyvezetője elmondta, fontos, hogy ehhez helyben találjanak partnert az SzKK személyében. Dr. Kvell Krisztián, a kutatócsoport vezetője szerint a kutatócsoport erőssége, hogy az egyetem több kara (orvos-, gyógyszerész-, természettudományi kar) is részt vesz a munkájukban.

Napjainkban a biotechnológia területén végbemenő egyik leglátványosabb fejlődés a molekuláris genetikában figyelhető meg. Felismerve a PTE kutatócsoportjai és a helyi ipari vállalatok részéről jelentkező igényeket a PTE Szentágothai János Kutatóközpontja létrehozta a Bioinformatikai kutatócsoportot, illetve a Genomika és Bioinformatika Core facilitást és szoros szakmai kapcsolat alakult ki a kutatócsoport, valamint a pécsi székhelyű iBioScience Kft. között. A kutatócsoport és a core facilitás vezetője, dr. Gyenesei Attila tájékoztatása szerint az együttműködés célja egy olyan szolgáltatási portfólió és core facility tevékenység kialakítása, amely lehetőséget teremt a magas szintű egyetemi szolgáltatási portfólió akár nemzetközi piacra lépésére, valamint az oktatásba való bekapcsolódásra. Ennek első lépéseként a közelmúltban adtak át az iBioScience Kft. támogatásával egy új generációs szekvenáló készüléket installáltak, amelyet mind a kutatócsoportok, mind a pécsi ipari vállalatok is tudnak majd használni.

Utolsó módosítás: 2020. március 11.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?