Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
Egyszerűsítés a kutatás-fejlesztési (OTKA) projektek kezelésében
2019. augusztus 22.
Módosítás: 2019. augusztus 22.
Olvasási idő: 3 perc
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal eljárási szabályainak felülvizsgálatát követően a támogatott kutatás-fejlesztési (felfedező kutatásokkal kapcsolatos) projektek kezelésére vonatkozóan egyszerűsítési szabályokat vezet be.

Az alkalmazható szabályok 2019. augusztus hó 10. napjától a támogatási szerződésekben rögzítettekhez képest kedvezőbb feltételeket állapítanak meg a Kedvezményezettek számára

  • a támogatási szerződések módosítása,
  • támogatás terhére történő költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok, valamint
  • egyéb, Támogatási Szerződés mellékletét képező Pénzügyi Szabályzatban és Teljesítési Feltételekben foglalt szabályok vonatkozásában.

A módosítás célja a Kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése és ezáltal a támogatott projektek magas szintű szakmai megvalósulásának elősegítése.

A Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó szabályok módosítása:

A Kedvezményezetteket nem terheli papíralapú szerződésmódosítás kezdeményezési kötelezettség a Teljesítési Feltételekben meghatározott mértéket meghaladó, munkaszakaszok közötti költségátcsoportosítás esetén sem, továbbá abban az esetben sem, amennyiben az adott munkaszakaszon belül költségsorok között átcsoportosítást hajtanak végre a Teljesítési Feltételekben meghatározott mértéket meghaladóan. Viszont, a Kedvezményezett(ek) kötelesek a munkaszakaszok közötti, illetve a munkaszakaszon belüli költségátcsoportosítás tényét a soron következő rész- vagy záróbeszámolóban bejelenteni és megindokolni.

Támogatás terhére történő költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok módosítása:

  1. A projekt résztvevője számára személyi kifizetést abban az esetben is el lehet számolni, amennyiben a résztvevőnek egynél több munkavégzésre irányuló jogviszonya van, továbbá résztvevő kutató 0,2 FTE érték erejéig részt vehet további támogatott projektben.
  2. Projektenként legfeljebb bruttó 200 ezer forint/hó keresetkiegészítés elszámolható, amennyiben egy résztvevőnek legalább 0,2 FTE/év kutatói vállalása van. A technikai segédszemélyzet tagjai számára is elszámolható legfeljebb bruttó 200 ezer forint/hó keresetkiegészítés.
  3. A Kedvezményezetteket nem terheli előzetes bejelentési és engedélyeztetési kötelezettség a hallgatói és a technikai jellegű, kutatást segítő (nem kutatási) tevékenységre foglalkoztatott személyek költségeinek elszámolhatósága vonatkozásában. Ezen felül, a pályázatban nem nevesített hallgató szakmai utazási költsége is elszámolható, amennyiben a hallgató legalább társzerzőként közreműködik a projektből származó publikáció létrehozásában.
  4. A Kedvezményezetteket nem terheli előzetes bejelentési és engedélyeztetési kötelezettség a technikai jellegű, kutatást segítő (nem kutatási) tevékenységre vonatkozó megbízási és vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó költségek elszámolhatósága vonatkozásában. Továbbá, magánszemélynek kutatási tevékenységre is adható megbízási díj.
  5. Munkaszakaszonként, legfeljebb bruttó 300 ezer forint értékben (FK típusú projektek esetén 100 ezer forint értékben) elszámolhatóak (egyéb dologi soron) a projekt teljesítéséhez szorosan kapcsolódó tevékenységek során felmerülő reprezentációs költségek.

Támogatási Szerződés mellékletét képező Pénzügyi Szabályzat és Teljesítési Feltételek módosítása:

  1. Az átcsoportosítási tilalom feloldása a különböző költségrovatok között, amennyiben az átcsoportosítás nem érinti az általános (rezsi) költségek sorát.
  2. A Támogató előzetes engedélye mellett a Vezető Kutató, a projekt teljes futamideje alatt, összesen legfeljebb 12 hónapot tartózkodhat külföldön a projekt szüneteltetése nélkül.

A teljes nyilatkozat letölthető: Nyilatkozat támogatási szerződés egyoldalú módosításáról PDF (1 170 KB)

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 22.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?